Grup de Recerca sobre l'Època Franquista

  • Franquisme i feixismes.
  • Institucions, personal i polítiques franquistes.
  • Exili republicà.
  • Actituds socials envers el règim franquista.
  • Antifranquisme, moviments socials i conflictivitat socio-política.
  • Transició de la dictadura a la democràcia.
  • Història, memòria, polítiques memorials.

El Grup de Recerca sobre l’Època Franquista és un grup consolidat (SGR2009-0710) que  té per objecte l’estudi de la dictadura franquista i la seva època, des dels seus orígens a la Guerra Civil  fins a la desaparició en el procés de transició a la democràcia, en el marc de la historia europea del segle XX. Formen part del grup historiadors de la UAB, de la UB i de la URiV.

El GREF forma part del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràcia (CEFID-UAB).

Catalán
+34 93 581 23 18
Pere Ysàs Solanes
Research group name: 
Grup de Recerca sobre l'Època Franquista
  • Difusió social dels continguts i resultats de les recerques i reunions científiques (seminaris, simposis, congressos);
  • Impuls d’eines de difusió i de suport a l’estudi i la recerca;
  • Formació d’investigadors i suport a l’ensenyament secundari, en estreta col·laboració amb l’ICE de la UAB.
Campus d'excel·lència internacional U A B