Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)

 • Publicitat.
 • Relacions Públiques.
 • Creativitat.
 • Gènere.
 • Estudis de Marca.
 • Sistemes i formes de comunicación de les organitzacions.
 • Estudis de recepció i preferencias.
 • Llenguatges audiovisuals, Internet.
 • Propaganda mural i gràfica política.

El Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP) aixupluga un col•lectiu d’investigadors que estem preocupats per l’estudi de la publicitat i les relaciones públiques des de diferents perspectives. També ens caracteritza que hi posem molta emoció en la recerca, molt de pensament lateral i fins i tot certa ingenuïtat.

Catalán
+34 93 581 44 59
David Roca Correa
Research group name: 
Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)
 • Recerca de mercats i públics.
 • Peritatges i estudis de recepció.
 • Serveis de creativitat, disseny i producció audiovisual.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B