Grup de Lingüística Teòrica/ Centre de Lingüística Teòrica

  • L'anàlisi de les propietats estructurals del llenguatge, en concret de la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica.
  • L'estudi de com  aquestes propietats s'expressen a cada llengua particular des d'un enfocament comparatiu, amb especial atenció al  català i l'espanyol.
  • L'estudi de com la naturalesa biològica del llenguatge determina les seves propietats estructurals.
  • L’estudi de l’ adquisició i les patologies del llenguatge.
  • El desenvolupament d’una  base de dades de construccions gramaticals i  recursos lingüístics.

El Grup de Lingüística Teòrica (o Centre de Lingüística Teòrica),  reconegut per l’AGAUR (2009SGR-1079), estudia les característiques de la facultat humana del llenguatge. Tot i que l’ús del llenguatge és un fet quotidià, els lingüistes no han acabat de descobrir encara les propietats que fan que tots els nens sans aprenguin a parlar amb una relativa rapidesa i  inconsciència la llengua de la seva comunitat, sigui quina sigui .

D’altra banda, ens interessa conèixer per què existeix la diversitat lingüística, per què no hi ha només una sola llengua. Per tot això, portem a terme un estudi comparatiu de l’estructura de les llengües, en concret de les que tenim més a prop (les llengües romàniques –principalment el català i espanyol-, les germàniques, el basc, etc.) com a via per a descobrir fins a quin punt poden variar.

Catalán
+34 93 581 13 68, +34 93 581 12 22
Gemma Rigau Oliver
Research group name: 
Grup de Lingüística Teòrica
  • Accés a la base de dades de construccions sintàctiques del castellà i català (aplicacions: correctors, traducció).
  • Producció de materials per a l’ensenyament de la llengua catalana i espanyola a tots nivells.
  • Creació de materials de diagnòstic (patologies).
Campus d'excel·lència internacional U A B