Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

  • Lexicografia informàtica.
  • Traducció automàtica.
  • Lexicologia contrastiva.
  • Afàsies.
  • Estilística.

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Catalán
34 93 581 49 01
Xavier Blanco Escoda
Research group name: 
Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
  • Diccionaris bilingües i multilingües.
  • Diccionaris electrònics.
  • Tractament de corpora orals i escrits.
  • Recuperació de la informació.
  • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B