composició escrita

Catalán

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)
Catalán
Oriol Guasch
+34 658 870 624
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en l’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), que té més de 15 anys d'existència, se centra en dos tipus de tasques que du a terme de manera interrelacionada: la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, en un Seminari de recerca; i la transferència de coneixement basada en la col•laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari, en un Seminari d’innovació docent. Les seves línies de treball, que s'han desenvolupat en el marc de diversos projectes finançats i que han donat lloc a nombroses publicacions, treballs de recerca de màster i de llicències d’estudi, així com a tesis doctorals, estan relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i de la gramàtica, i amb els processos de reflexió que es generen en aquestes activitats.

Research lines: 
  • L'ensenyament i l'aprenentatge de la reflexió gramatical en contextos multilingües.
  • L'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita en contextos multilingües.
  • L'avaluació formativa a l'àrea de llegua.
Capacities / services: 
  • Formació del professorat i l'assessorament per a la innovació i millora docent en l'ensenyament reglat de l'educació obligatòria.
  • Formació per a la millora de les capacitats d'escriptura dels professionals de diferents àrees com a instruments indispensables per a la comunicació i per a la construcció de coneixement.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - composició escrita
Campus d'excel·lència internacional U A B