Valorització del patrimoni històric i cultural

Ratakara: Indian Ocean Literatures and Cultures

Ratakara: Indian Ocean Literatures and Cultures
Catalán
Felicity Hand Cranham
+34 93 581 10 87
Group's presentation: 

El nostre grup de recerca té per objectiu estudiar les manifestacions culturals dels països del sudoest de l'Oceà Índic. Analitzem la literatura d'autors anglòfons dels països que comparteixen l'Oceà Índic, és a dir:  Sudàfrica, Kènia, Tanzánia, Maurici  i Sri Lanka. Ens hem centrat, sobretot, en les comunitats d'origen indi perquè una part important de la nostra recerca és esbrinar el grau d'hibridación existent entre aquesta comunitat i els pobles africans autòctons.  

Darrerament, hem afegit el cinema al nostre camp d'estudi perquè hem provat que el cinema indi ha funcionat com a pont entre les comunitats d'aquesta àrea geogràfica i, per tant, ha contribuit enormement a crear una identitat indoceànica, malgrat els diversos origens dels habitants.

Research lines: 
 • Les literatures i cultures de l'Oceà Índic.
 • La diàspora índia.
 • El cinema indi.
Capacities / services: 
 • Assessorament i estudis sobre poblacions provinents de la Índia i els estats de l’Oceà Índic.
 • Elaboració de continguts sobre literatures post-colonials.
 • Elaboració de continguts sobre cinema indi.

Transmsión y Edición del Teatro del Siglo de Oro

Transmsión y Edición del Teatro del Siglo de Oro
Catalán
Guillermo Serés
+ 34 93 581 49 25
Group's presentation: 

El TETSO (Transmsión y Edición del Teatro del Siglo de Oro) es un Projecte de Qualitat directamente vinculado con Prolope. Ambos tienen como fin prioritario editar críticamente el teatro completo de Lope de Vega, del que ya se han editado un centenar de comedias.
 Complementariamente colaboran regularmente con compañías de teatro, públicas y privadas, asesorándolas y facilitándoles textos fiables para ser representados o para las ediciones escolares o didácticas. También ha colaborado en talleres de teatro, en España e Hispanoamérica y, en el ámbito superior de proyecto consolider TC/12, están colaborando en la creación de videojuegos didácticos y otras herramientas interactivas .

Research lines: 
 • Edición del teatro de Lope de Vega y en general del teatro clásico, en España y en Hispanoamérica.
Capacities / services: 
 • Asesoramiento para la difusión de obras teatrales para compañías.
 • Asesoramiento para la edición de textos escolares bien editados.
 • Organización de talleres de teatro.
 • Edición de materiales didácticos interactivos.

Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS)

Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS)
Catalán
Francesc Miguel Quesada
+34 93 586 8021
Group's presentation: 

El Laboratori de simulació de dinàmiques socio-històriques (LSDS) de la UAB té com a objectiu fer difusió, promoure i coordinar les activitats que es porten a terme a la UAB relacionades amb la simulació computacional de sistemes socials. Igualment, ofereix serveis d’assessorament i formació a organismes públics i privats implicats en recerca i gestió que utilitzin metodologies de simulació o experimentació en entorns socials virtuals.

Research lines: 
 • Processos de decisió individual i la seva afectació sobre comportament agregat.
 • Processos de formació i difusió social (creences, usos, costums, prejudicis, estereotips, rumors, innovacions, però també incendis, riuades o malalties).
 • Processos d'adaptació i aprenentatge individuals, xarxes de coneixement distribuït, intel·ligència col·lectiva.
 • Interaccions entre comportaments socials i context mediambiental (impacte ambiental, mobilitat i transport, usos del territori,...).
Capacities / services: 
 • Assessorament per a l’adquisició de programari específic per simular societats artificial i realitzar anàlisi social.
 • Accés autoritzat a programari comercial instal·lat als nostres servidors.
 • Desenvolupar implementacions completes a mida de models de simulació.
 • Adaptar simulacions específiques sota demanda. Instal·lar i computar simulacions a la nostra infrasestructura.
 • Executar tasques específiques de projectes de prospectiva i/o simulació social.

Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana

Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana
Catalán
Helena Kirchner

x

+34 93 581 11 89
Group's presentation: 

El grup Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana es nodreix d’investigadors de procedències acadèmiques molt diverses però amb un interès comú per l’estudi dels espais agraris, els sistemes de conreu, les plantes, la connexió de l’agricultura amb la ramaderia i amb l’explotació de les àrees incultes en les societats medievals.
El tema de recerca requereix sovint tècnics especialistes en determinades formes d’anàlisi de residuus orgànics principalment d’origen arqueològic. Altres fonts fonamentals són les textuals i arqueològiques en general. Tanmateix, l’elaboració conceptual i dels objectius de coneixement recau en els historiadors i arqueòlegs.

Research lines: 
 • Arqueologia agrària de societats feudals.
 • Arqueología agrària d'al-Andalus.
 • Història monetària de societats feudals.
 • Materials ceràmics medievals catalans.
 • Materials ceràmics d'Al-Andalus.
 • Geoarqueologia.
 • Història de la conquesta i colonització d'al-Andalus.
Capacities / services: 
 • Reconstrucció de paisatges tradicionals-històrics com a punt de partida per a la identificació de parcelaris medievals, espais drenats, espais irrigats, zones de pastura, de cultiu pluvial, etc.
 • Elaboració de plans de protecció de paisatges d’interès.
 • Assessorament a Administracions i empreses orientades a estudis d'impacte ambiental i/o protecció del medi ambient i el patrimoni paisatgístic.

Grup de Recerca en Arts Escèniques

Grup de Recerca en Arts Escèniques
Catalán
Francesc Foguet i Boreu

Adreça de contacte

+34 93 586 80 71
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE) integra diversos investigadors del teatre, vinculats a universitats catalanes i estrangeres, amb l'objectiu de crear una estructura de recerca de referència en els estudis teatrals europeus.
Com a grup de recerca emergent, reconegut i finançat per l'AGAUR (2009 SGR 1034), els objectius científics del GRAE s'articulen, en una primera etapa, al voltant del concepte de les "altres Europes" aplicat en l'eix cronològic del teatre contemporani.
El nostre grup ha col·laborat amb el Centre de Cultura Contemporània, l’Institut d’Estudis Catalans, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre de Barcelona i el Teatre Romea, aquest últim en el marc del I Congrés del GRAE, així com ha coorganitzat (amb la Fundació Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil i el Grup Bambalilna) del III Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. En la mateixa línia el grup ha publicat en l’editorial Punctum la col·lecció d’assaig teatral “Escenes Europees” i les actes dels congressos.

Research lines: 

Des d'una perspectiva interdisciplinària, les línies d'investigació del GRAE es basen en quatre grans eixos de treball:

 • La configuració d'una idea d'Europa i d'una hipotètica europeïtat teatral en les diverses dramatúrgies.
 • Les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català.
 • La projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans.
 • L'atenció a les dramatúrgies més minoritàries.
Capacities / services: 
 • Assessorament en polítiques culturals i escèniques.
 • Disseny de plans de promoció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans.
 • Visibilització de les dramatúrgies minoritàries de qualitat.

CHARTAE

CHARTAE
Catalán
Dr. J.Antoni Iglesias

Departament de Ciències de
l’Antiguitat i Edat Mitjana
Facultat de Filosofia i Lletres
UAB
08193 Campus de Bellaterra

+34 93 581 4776, +34 93 581 3114
Group's presentation: 

El Grup de Recerca “Chartae” té com a objectiu l’estudi de la “charta” des d’un punt de vista ampli atenent a la seva etimologia: la “charta” o epístola, i per tant l’estudi de la carta com a element de comunicació a través de la seva història, i la “charta” o diploma/document, acte jurídic pel qual es formalitzaven per escrit multitud d’actes de la vida quotidiana en temps antics i medievals.

En un sentit ampli, l’estudi de qualsevol manifestació de la cultura escrita

Research lines: 
 • Epistolografia.
 • Identificació, anàlisi i estudi de fragments de còdexs i membra disiecta.
 • Història de l’escriptura.
 • Història del llibre i de les biblioteques.
 • Paleografia.
 • Diplomàtica.
Capacities / services: 
 • Identificació, anàlisi i estudi de manifestacions escrites d’èpoques antiga, medieval i moderna (especialment per a fons documentals d’arxius i biblioteques);
 • Valoració i difusió del patrimoni bibliogràfic i documental;
 • Selecció de documents i fons documentals per a l’elaboració de la història d'entitats i institucions, antigues i modernes.

Páginas

Subscribe to RSS - Valorització del patrimoni històric i cultural
Campus d'excel·lència internacional U A B