Valorització del patrimoni històric i cultural

Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica

Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica
Catalán
Jesús Alturo Perucho
+34 687 892 285
Group's presentation: 

El Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica és un grup de recerca dedicat a la investigació en el camp de la cultura escrita de manera genèrica. S'ocupa de la història de la escriptura llatina, de la història dels textos i dels llibres, de la lectura i de les biblioteques; també de la moderna codicologia i de l'antiga diplomàtica.

Research lines: 
 • La Paleografia, la Codicologia i la Diplomàtica.
Capacities / services: 
 • Cursos de formació i d'especialització en el camp del Patrimoni bibliografic i documental manuscrit i incunable.
 • Edició de contiguts de divulgació.

Grup d'Història Comparada de l'Europa Moderna (GHCEM)

Grup d'Història Comparada de l'Europa Moderna (GHCEM)
Catalán
Lluís Roura
+34 93 586 81 64, +34 93 581 11 86
Group's presentation: 

Durant el curs 1989-1990 es va crear l'actual Grup d’Història Comparada de l’Europa Moderna (GHCEM) i la Universitat Autònoma de Barcelona li va concedir l’autorització de nom específic (ANE) l’any 1991.
El GHCEM posa el seu interès científic en les investigacions, seminaris, conferències i col·loquis  relacionats amb l’estudi dels segles XVIII i XIX, tant en l'àmbit català i espanyol com estranger. Des de la seva creació, el GHCEM ha centrat les seves investigacions especialment entorn a la temàtica relativa a la transició de l'Antic Règim al règim liberal en l’àmbit espanyol i europeu.
Els seus membres parteixen de dos criteris principals: la voluntat d'inserir les seves investigacions en la història europea i considerar l'òptica que proporciona la història comparada com el millor mitjà de comprensió del passat.

Research lines: 
 • Estudi de la difusió, implantació i rebuig de les idees i realitzacions revolucionàries.
 • Estudi dels factors d'integració o de resistència en el procés de construcció dels Estats burgesos, i en l'anàlisi de les grans transformacions socials i culturals en el Segle XVIII i la primera meitat del segle XIX.
 • La Revolució francesa i el seu impacte a Europa.
 • L’època i els conflictes napoleònics a Europa.
 • Les dones i el primer liberalisme.
 • El naixement de la història nacional a Europa.
Capacities / services: 
 • Assessorament, formació, documentació i suport cultural i històric a fundacions, museus, arxius, i altres institucions culturals tant d'àmbit local com nacional.
 • Realització de projectes de recerca.
 • Organització de seminaris d'especialització i d'alta divulgació.

Traduir i apropar filosofies llunyanes (TRAFIL)

Traduir i apropar filosofies llunyanes (TRAFIL)
Catalán
Nicole Martínez Melis
+34 93 581 33 72
Group's presentation: 

TRAFIL és un grup de recerca pluridisciplinar que pretén acostar i comunicar millor les diferents llengües i cultures que intervenen en el procés de traducció de filosofies llunyanes, en particular les filosofies originàries de l’Índia.

Research lines: 

La línia de recerca és una aproximació traductològica, terminològica i transcultural que es materialitza amb:

 • Un treball terminològic sobre la filosofia budista  que consisteix en el desenvolupament d’una base de dades terminològica i de coneixement multilingüe (MARPA term) concebuda com una ajuda a la traducció.
 • L’estudi traductològic de versions en diferents llengües de textos filosòfics de l’Índia antiga per observar com s’efectua la transferència cultural.
 • La traducció al castellà i al català de textos clàssics i d’assaigs sobre filosofies de l’Índia antiga evitant tan l’etnocentrisme com el multiculturalisme, aplicant una estratègia de transculturització.
Capacities / services: 
 • Assessorament i formació a les entitats que actualment tradueixen el tipus de documents que tractem.
 • Edició de continguts divulgatius sobre la temàtica.

Entre centro y periferia científica: el periodismo médico en Cataluña (1898-1938)

Entre centro y periferia científica: el periodismo médico en Cataluña (1898-1938)
Catalán
Annette Mülberger Rogele
+34 93 581 13 29
Group's presentation: 

Dintre del Centre d’Història de la Ciència desenvolupo una recerca sobre les biografies de metges i les seves obres des de finals del segle XIX fins el començament de la  Guerra Civil.
En primer lloc mirem d’aconseguir la localització, indexació i digitalització de revistes mèdiques catalanes amb l’objectiu de posar-les a l’abast mitjanánt internet. En segon lloc fem una anàlisi del tractament que es feia de temes sensibles com ara la sexualitat i la parapsicologia.

Research lines: 
 • Localització, indexació i digitalització de revistes mèdiques catalanes amb l’objectiu de posar-les a l’abast mitjanánt internet.
 • Exili mèdic a França.
 • Tractament de la sexualitat i la parapsicologia en els mitjans de comunicació del període.
Capacities / services: 
 • Assessorament en història de la medicina de la primera meitat del segle XX.
  Edició de continguts divulgatius.

GRUP D'ESTUDIS PRECOLOMBINS

GRUP D'ESTUDIS PRECOLOMBINS
Catalán
Victòria Solanilla Demestre
+34 93 581 16 07
Group's presentation: 

El Grup d’Estudis Precolombins (GEP) és un grup de recerca format per persones interessades en la docència, investigació i difusió sobre el món precolombí a l'Universitat i des d'ella projectar-nos cap a la resta de la societat.
Alhora, volem crear i donar suport a programes d'interès social i cultural en aquest àmbit.
Els nostres objectius principals són:
- La docència, investigació i difusió sobre el món precolombi.
- La investigació, foment i difusió sobre el patrimoni cultural, artístic, històric i arqueològic del món prehispànic.

Research lines: 
 • Món Precolombi.
 • Religions precolombines.
 • Catalogació materials de Museus i col·leccions privades.
 • Els tèxtils precolombins.
Capacities / services: 
 • Realització de materials didàctics (contes, cançons, xerrades, tallers...) a l’abast de les escoles i/o centres civics i/o Museus locals per donar a conèixer aquesta part de la Història.
 • Cicles de conferències especialitzats a entitats culturals.
 • Elaboració de continguts divulgatius.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROLOPE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROLOPE
Catalán
Ramón Valdés Gázquez
+34 93 247 64 04
Group's presentation: 

El grupo de investigación PROLOPE se ocupa de la edición y restauración de los textos del teatro de Lope de Vega.

Research lines: 
 • Edición y estudio del teatro de Lope de Vega y del Siglo de Oro.
Capacities / services: 
 • Establecimiento de los textos didácticos para editoriales de difusión en el mundo de la Enseñanza Secundaria y del ámbito universitario.
 • Establecimiento de los textos para compañías de teatro.
 • Asesoramiento sobre la edición de textos literarios clásicos.
 • Asesoramiento para la puesta en escena de teatro clásico.
Grup de recerca-paraules clau: 

grup d'investigació del conte espanyol del segle xix

grup d'investigació del conte espanyol del segle xix
Catalán
Montserrat Amores
+34 93 581 23 33
Group's presentation: 

El grup GICES XIX es va constituir el 1999 i està format per historiadors de la literatura espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona i de les Universitats de Barcelona i de Lleida. En l'actualitat s'ocupa de l'estudi dels contes publicats en un dels seus principals mitjans de difusió, la premsa periòdica.
 El seu principal propòsit és el de contribuir mitjançant els seus estudis al coneixement de la narrativa breu vuitcentista i oferir una eina de treball a afeccionats al conte, professionals de l'ensenyament i també a futurs investigadors, gràcies a la creació d'un cercador que pot trobar l'usuari a la pàgina web del grup d'investigació.
 El cercador de GICES XIX pot ser utilitzat per professors de col·legis i instituts amb la finalitat d'aproximar els estudiants a aquest gènere; per editors interessats en el conte; i també per investigadors.
 Ofereix la possibilitat d'accedir només amb un clic a tota la informació referida sobre un conte, un autor, un subgènere, tots els contes publicats en un any concret i navegar a través dels enllaços.

Research lines: 
 • Literatura espanyola del segle XIX.
 • Literatura i premsa periòdica.
 • Conte espanyol.
Capacities / services: 
 • Assessorament a editorials per la publicació d'antologies de contes, llibres de contes d'autores del segle XIX.
 • Elaboració de llibres de text que incloguin contes.
 • Elaboració de contigunts divulgatius sobre el conte espanyol.

Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC)

Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC)
Catalán
Montserrat Bacardí
+34 93 581 33 78
Group's presentation: 

El Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC) és un grup de recerca que pretén estudiar un conjunt molt notable de traduccions del franquisme així com també la producció de les darreres dècades del segle XX, ja sense constrenyiments polítics.

Per això, se centra en cinc accions: a) elaboració i publicació d’estudis monogràfics, b) organització de congressos i conferències, c) direcció de tesis, d) catalogació, digitalització de fons documentals de traductors i e) edició i publicació de textos inèdits de valor incontestable (traduccions, adaptacions, correspondència...).

Research lines: 
 • Traducció i franquisme.
 • Traducció i exili.
 • La traducció catalana de 1975 ençà.
 • Perspectives teòriques, lingüístiques i sociolingüístiques de la traducció catalana contemporània.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la traducció i edició de textos del franquisme i de l’exili.
 • Edició de publicacions amb textos inèdits del segle XX.
 • Elaboració de continguts adreçats als mitjans de comunicació en aquests temes.

NEOLCYT

NEOLCYT
Catalán
Alba Marco
+34 687 949 684
Group's presentation: 

El nostre grup de recerca de lexicografia -NEOLCYT- té com a primer objectiu configurar un diccionari històric de neologismes de la ciència i de la tècnica en la llengua espanyola del segle XIX.

Research lines: 
 • La història de la ciència i de la tècnica a l'Espanya del segle XIX.
 • Les parcel.les lèxiques d'especiaitat relacionades amb l'introducció de les innovacions científiques i tecnològiques a la llengua castellana.
 • L'estudi lexicogràfic i històric de cada àmbit tècnic i científic.
Capacities / services: 
 • Correcció i adequació textual de la llengua castellana.
 • Correccions i revisions de tot tipus d'obres lexicogràfiques.
 • Traduccions obres històriques (català-castellà; català-francés; castellà-francés; i viceversa).

Grup de Recerca d'Història del Periodisme

Grup de Recerca d'Història del Periodisme
Catalán
Josep M. Figueres
+34 93 581 44 73
Group's presentation: 

El grup treballa en la recerca sobre la història del periodisme a través de recerques, edicions, organització d’activitats com les Jornades d’Història de la Premsa, el reconeixement a trajectòries històriques de periodistes (Ploma d’Or), etc. en la voluntat d'acostar-se a conèixer millor la història de la societat catalana a través de la producció i recepció de continguts periodístics.  

El grup está format per: Josep M. Figueres Artigues,Carles Figuerola Casas i Pedro M. Molina Rodríguez, del Departament. de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB),  Daniel Casals del Departament de Filologia Catalana (UAB); Sebastià Serra Busquets, Departament d’Història (UIB), Jaume Guillamet Lloveras, Estudis de Periodisme (UPF) i Francesc Roca Rosell, Departament d’Economia (UB).

Research lines: 
 • Història.
 • Periodisme.
 • Catalunya.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’informes sobre presència a la premsa d’esdeveniments històrics.
 • Assessorament històric a mitjans de comunicació.
 • Elaboració de contigunts relacionats amb periodistes i història.
Grup de recerca-paraules clau: 

Páginas

Subscribe to RSS - Valorització del patrimoni històric i cultural
Campus d'excel·lència internacional U A B