Valorització del patrimoni històric i cultural

Grup de Recerca d'Estudis Micènics

Grup de Recerca d'Estudis Micènics
Catalán
Carlos Varias García
+34 93 581 32 26
Group's presentation: 

El grup de recerca d'Estudis Micènics és l'únic a Catalunya que estudia la primera cultura grega de la història: la civilització micènica, que va tenir lloc entre 1600 i 1100 aC., i va ser recordada per Homer segles després, en el poema "Ilíada", recreant la guerra de Troia (els protagonistes són els grecs micènics).
Aquest estudi es fa a partir de les fonts escrites més antigues d'una llengua europea: les inscripcions en grec micènic trobades als palaus de Cnosos (Creta), Micenes, Pilos i Tebes, i que són registres econòmics de gran interès històric i cultural.
N'hi ha importants grups de recerca a l'estranger dedicats a l'estudi d'aquests textos, principalment a Austin (EE.UU.), Cambridge (Anglaterra), Viena (Àustria) i Roma (Itàlia).

Research lines: 
 • Estudi lingüístic i semàntic dels camps lèxics del grec micènic i de la seva continuïtat en el grec alfabètic.
 • Estudi de les institucions micèniques (organització política i social; organització religiosa: divinitats, cultes, personal religiós)reflectides en les inscripcions micèniques i de la seva continuïtat en la Grècia del I mil·lenni aC.
Capacities / services: 
 • Edició de contiguts de difusió de la recerca sobre la societat grega antiga.
 • Assessorament a Museus i centres de treball arqueològics (com l'ICAC de Tarragona), institucions lligades al món religiós (com la Fundació de l'Abadia de Montserrat), Museus i institucions de l'àmbit militar, històric i etnogràfic.

Grup de Recerca sobre l'Època Franquista

Grup de Recerca sobre l'Època Franquista
Catalán
Pere Ysàs Solanes
+34 93 581 23 18
Group's presentation: 

El Grup de Recerca sobre l’Època Franquista és un grup consolidat (SGR2009-0710) que  té per objecte l’estudi de la dictadura franquista i la seva època, des dels seus orígens a la Guerra Civil  fins a la desaparició en el procés de transició a la democràcia, en el marc de la historia europea del segle XX. Formen part del grup historiadors de la UAB, de la UB i de la URiV.

El GREF forma part del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràcia (CEFID-UAB).

Research lines: 
 • Franquisme i feixismes.
 • Institucions, personal i polítiques franquistes.
 • Exili republicà.
 • Actituds socials envers el règim franquista.
 • Antifranquisme, moviments socials i conflictivitat socio-política.
 • Transició de la dictadura a la democràcia.
 • Història, memòria, polítiques memorials.
Capacities / services: 
 • Difusió social dels continguts i resultats de les recerques i reunions científiques (seminaris, simposis, congressos);
 • Impuls d’eines de difusió i de suport a l’estudi i la recerca;
 • Formació d’investigadors i suport a l’ensenyament secundari, en estreta col·laboració amb l’ICE de la UAB.

Grup d'Història del Parlamentarisme (GHP)

Grup d'Història del Parlamentarisme (GHP)
Catalán
Borja de Riquer i Permanyer
+34 93 581 13 46
Group's presentation: 

El Grup d’Història del Parlamentarisme (GHP) és va crear amb l’objectiu de desenvolupar diferents projectes sobre el funcionament de les institucions polítiques representatives i l'activitat dels parlamentaris a l'època contemporània (segles XIX i XX).
Aquest objectiu s'ha centrat en l'elaboració d'un "Diccionari Biogràfic dels Parlamentaris de Catalunya" durant el període 1810-2000, que permet una anàlisi de la trajectòria parlamentària i política dels diputats que han representat a Catalunya en les institucions polítiques espanyoles.
Els darrers anys hem treballat , mitjançant diferents projectes, els períodes 1901-1939 i 1868-1900, i ara estem posant els fonaments d'un tercer projecte que abraçarà l'etapa 1810-1867.
De forma paral·lela hem aprofundit la nostra integració dins d'una xarxa de recerca d'àmbit espanyol formada per 44 universitats i 391 investigadors, amb què hem portat a terme el "Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles, 1808-1854".
També estem participant intensament en la creació de dues xarxes: la Xarxa Iberoamericana d'estudis parlamentaris i la Xarxa Europea d'estudis sobre el parlamentarisme (França, Itàlia, Gran Bretanya i Portugal) amb l’objectiu de crear un Centre d’Estudis Parlamentaris a nivell europeu
.

Research lines: 
 • Anàlisi de la trajectòria parlamentària i política dels diputats catalans a Espanya durant l’època contemporània (XIX i XX)
 • Investigació entorn el concepte de representació política: tasca parlamentària i defensa d’interessos per part dels diputats catalans en relació als seus districtes electorals i línies de conflicte socio-històric.
 • Anàlisi del comportament polític dels districtes electorals.
 • Moviments polítics en què els parlamentaris catalans s’han integrat i n’eren representants, especialment republicanisme i catalanisme.
 • La relació dels parlamentaris catalans amb els principals corrents i moviments polítics.
 • Reflexió teòrica i metodològica sobre la prosopografia i la biografia política considerades com a gènere historiogràfic.
 • Anàlisi sobre l‘actuació de les institucions representatives com parlaments, diputacions provincials i corporacions municipals.
 • “Seminari Permanent d’Història del segle XIX”: observatori d’experts del GHP en l’estudi de les dinàmiques històriques del vuit-cents (Corts de Cadis, guerres carlines, defensa dels interessos proteccionistes i de la indústria catalana, demanda de polítiques particulars d’ordre públic, actituds parlamentàries durant la Restauració, entre d’altres).
  Capacities / services: 
  • Assessorament, organització i comissariat d’exposicions a institucions o museus sobre temàtiques político-parlamentàries.
  • Assessorament històric a empreses de comunicació i empreses de producció audiovisual i multimèdia.
  • Estudis d’història d’institucions polítiques i socials.
  • Provisió de continguts a pàgines web i a revistes de divulgació històrica.
  • Accés a arxius documentals i arxivístics digitals de tot el món.
  • Creació d’una infraestructura de bases de dades biogràfiques sobre la classe política catalana a l’època contemporània.
  • Realització de manuals d’història contemporània per a l’ensenyament superior i de secundària.

   Centre d’Història de la Ciència (CEHIC)

   Centre d’Història de la Ciència
   Catalán
   Agustí Nieto Galan
   +34 93 581 29 66, +34 93 581 20 03
   Group's presentation: 

   El Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) s'ha consolidat com un eix fonamental en la recerca, l'ensenyament i la divulgació de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i Espanya. Les seves tasques van des de la recerca històrica i la docència en els diferents cicles universitaris, fins a diverses activitats relacionades amb la disciplina, com ara la conservació del patrimoni científic i la promoció del diàleg públic sobre temes relacionats amb la ciència contemporània.

   Research lines: 
   • "Entre el centre i la perifèria: la premsa mèdica a Catalunya (1898-1938)", Annette Mülberger.
   • "Història de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina a la Catalunya contemporània (segles XVIII-XX)" , Agustí Nieto-Galan.
   • "Salud, enfermedad y orden social en España. Las dinámicas de inclusión-exclusión social en torno a la clase y la profesión a través de los discursos y prácticas médicas en el siglo XX", Jorge Molero Mesa.
   • “Bases per a una història de la física a Espanya en el segle XX”, Xavier Roqué Rodríguez. 
   • “Science and Expertise in the public sphere: Barcelona (1888-1992)", Agustí Nieto-Galan.
   Capacities / services: 
   • Assessorament de projectes culturals diversos relacionats amb l’ús del patrimoni científic.
   • Disseny d’exposicions, llocs web, rutes turístiques i altres eines de la divulgació i de la comunicació.

   Laboratori d'Etnoecologia

   Laboratori d'Etnoecologia
   Catalán
   Victoria Reyes García
   +34 93 586 85 49
   Group's presentation: 

   El Laboratori d’Etnoecologia basat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB té com a objectiu promocionar el desenvolupament de l’etnoecologia a Catalunya i a altres regions del món. L’etnoecologia és l’estudi interdisciplinari de les relacions dinàmiques entre les persones i el seu medi ambient. Els estudis etnoecològics tenen una perspectiva transdisciplinària que es basa en les contribucions de les ciències naturals i socials a diversos nivells, en els punts de vista dels agents locals i en les opinions dels responsables polítics, entre altres. Els estudis etnoecològics poden ajudar a entendre molts problemes socials i ambientals actuals, com per exemple la degradació ecològica, la pèrdua de diversitat biològica i cultural, l’escassetat d’aigua, les desigualtats econòmiques o la transició demogràfica. El Laboratori col·labora amb altres centres de recerca i associacions civils en el desenvolupament de projectes a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

   Research lines: 
   • Comuns locals: Interès per les formes comunitàries de gestió sostenible del medi ambient per part de les comunitats locals d’una forma transdiciplinària que inclogui la cultura, la història, la geografia, l’ecologia, l’economia i la política entre altres, per obtenir una visió més completa, holística i global dels mateixos.
   • Coneixement Ecològic Local: Procés de generació, transmissió, canvi, i pèrdua d’aquest tipus de coneixement.
   • Societats indígenes/rurals i conservació: Sistemes tradicionals de gestió i ús del paisatge; així com serveis ambientals derivats d’aquesta gestió.
   • Canvi cultural: Efectes de la integració al mercat en la qualitat de vida i ús del recursos naturals per les poblacions indígenes.
   • Etnobotànica: Valors culturals, econòmics, i d’ús de les espècies de plantes per la gent.
   Capacities / services: 
   • Consultoria en la resolució de problemàtiques socioculturals i ambientals de fort caràcter "local".
   • Consultoria sobre mètodes de recerca participativa en la gestió del territori.
   • Assessoria en estudis de percepció i actituds ambientals.
   • Estudis per documentar el coneixement ecològic local.
   • Edició de contiguts divulgatius i de difusió del coneixement científic generat.

   Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica

   Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica
   Catalán
   Carme Molinero
   +34 93 581 30 06
   Group's presentation: 

   El Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) és un Centre d’Estudi i Recerca Propi de la UAB format per més de d’un centenar d’investigadors de diferents disciplines –historiadors, filòlegs, politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, economistes– especialitzats en l’estudi dels esmentats períodes històrics; la majoria estan adscrits a diversos departaments o grups de recerca de la UAB, però també en formen part professors i investigadors d’altres universitats catalanes. El caràcter interdisciplinari del CEFID ha permès aplegar en un únic centre de recerca una part molt destacada de la investigació que a Catalunya es desenvolupa sobre aquest període històric. Al mateix temps, atès el període d’especialització dels investigadors del Centre, aquests realitzen una important tasca de transferència i atenen la demanda social existent sobre la nostra història recent. El CEFID té relacions de col.laboració permanent amb altres serveis de la UAB, entre d’altres l’Institut de Ciències de l’Educació, el Servei d’Història Local de Catalunya i el Centre Documental de la Comunicació.

   Research lines: 
   • Institucions, personal i polítiques franquistes.
   • Exili republicà.
   • Actituds socials envers el règim franquista.
   • Antifranquisme i moviments socials.
   • Cultures catalana i espanyola sota la dictadura.
   • Literatura de l’exili.
   • Literatura sota la dictadura.
   • Història i memòria.
   • Transició de la dictadura a la democràcia.
   Capacities / services: 
   • Difusió social dels continguts i resultats de les recerques i reunions científiques (seminaris, simposis, congressos).
   • Impuls d’eines de difusió i de suport a l’estudi i la recerca.
   • Formació d’investigadors i suport a l’ensenyament secundari, en estreta col•laboració amb l’ICE de la UAB.

   Estudis de Didàctica de l'Art

   Estudis de Didàctica de l'Art
   Catalán
   Jaume Barrera Fusté
   +34 665 614 177
   Group's presentation: 

   El grup d’ Estudis de Didàctica de l’Art fa recerca sobre els models d'ensenyament aplicables a l'educació artística.

   Research lines: 
   • Aplicació de metodologies transdisciplinars a l'educació a través de les arts.
   • Art, educació i subjectivitat.
   Capacities / services: 
   • Assessorament a centres docent vers l'educació artística.
   • Edició de materials didàctics (paper i llibres electrònics).
   Grup de recerca-paraules clau: 

   Antiguo o moderno. Encuadre de la escultura de estilo clásico e el período que le corresponde

   Antiguo o moderno. Encuadre de la escultura de estilo clásico e el período que le corresponde
   Catalán
   Montserrat Claveria
   +34 93 581 16 05
   Group's presentation: 

   El nostre grup de recerca està format per especialistes en l'escultura d'estil clàssic procedents de museus (Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu Frederic Marès, Kunsthistorisches Museum de Viena, Museu d'Arqueologia S. Vilaseca de Reus) i universitats europees (UAB, Università degli Studi di Roma-Tor Vergata, Universität Trier). Conformem un equip amb  vocació multidisciplinar, en el que hi participem historiadors de l'art, arqueòlegs, epigrafistes, restauradors i conservadors de museus, per tal d'oferir un estudi el més integral possible de les peces d'escultura que analitzem.
   La nostra recerca es centra en l'estudi de les escultures d'estil clàssic de material lapidi i de metall, per conèixer millor l'art greco-romà; però també per determinar si les peces dubtoses són fetes en l'antiguitat, o si han estat produides en èpoques més modernes. Estudiem detalladament el seu estil i la seva iconografia, fem anàlisis microscòpiques del seu material i de les possibles restes de color conservades en la seva superfície i busquem informació sobre el seu possible context arqueològic i el seu recorregut històric.
   Els nombrosos projectes de recerca que hem desenvolupat ens han permès contribuir notablement en el coneixement de l'escultura romana a Hispània i col.laborar en la realització i edició del "Corpus Signorum Imperii Romani" (Corpus de les Escultures de l'Imperi Romà) d' Espanya, una iniciativa de l'Associació Internacional d'Arqueologia Clàssica. Altres col.laboracions les hem establert amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per catalogar i estudiar les nombroses peces de col.leccions antiquàries que es conserven en els seus fons.  També contribuim en la documentació y assessorament d'exposicions que s'organitzen en aquesta entitat.  Col.laborem amb el Museu del Castell de Bellver de Palma de Mallorca, analitzant el fons d'escultura de la col.lecció del Cardenal Antoni Despuig. Actualment estem catalogant les escultures de cronologia dubtosa conservades a la Península Ibèrica i estem preparant un nou projecte per analitzar la funció de l'escultura masculina en les col.leccions antiquàries, en el que col.laborarem amb el Museo del Prado, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Kunsthistorishes Museum de Viena.

   Research lines: 
   • Models iconogràfics de l'escultura d'estil clàssic.
   • Escultura clàssica en la Península Ibèrica.
   • Escultura arquitectònica, funerària i decorativa.
   • Torèutica de la Península Ibèrica.
   • La determinació de la factura antiga o moderna de les escultures d'estil clàssic que presenten dubtes sobre la seva cronologia.
   • L'escultura d'estil clàssic i el seu paper en el col.leccionisme.
   • Creacions, còpies i falsificacions.
   • Remodelacions i reutilitzacions d'escultures greco-romanes.
   • Història de les restauracions de l'escultura d'estil clàssic.
    Capacities / services: 
     • Anàlisi tècnica d'escultures clàssiques de col.leccions de museus, antiquaris i col.leccions particulars.
     • Anàlisi tècnica d'escultures d'estil clàssic de col.leccions de museus, antiquaris i col.leccions particulars de les que es dubte de la seva cronologia.
     • Expertització d'aquestes peces determinant-ne, sempre que sigui possible,  la seva factura en època antiga o moderna.
     • Organització de cursos, seminaris, i altres forums científics o de difusió sobre l'escultura d'estil clàssic.
     • Preparació de textos y materials per a la  difusió cultural de l'escultura d'estil clàssic.

      Islamolatina

      Islamolatina
      Catalán
      José Martínez Gázquez
      +34 93 581 18 22
      Group's presentation: 

      ISLAMOLATINA es un grupo de investigación consolidado (2009 SGR-00824) que tiene el objetivo de editar y estudiar los textos árabes fundamentales del Islam que los cristianos latinos tradujeron al latín en la Edad Media y Moderna para conocer mejor y refutar la doctrina de Mahoma, su peor enemigo.

      Islamolatina: "La percepción del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Corán y Literatura de controversia islamo-cristiana" FFI2008-06919-C02-02/FILO, de la SDGPI-MICINN.
      "La percepció de l´Islam en la societat cristiana. Les traduccions llatines de l´Alcorà i la Literatura Llatina medieval de controvèrsia amb l'Islam i el Judaisme" del Grup de Recerca Consolidat 2009 SGR 00824 de la AGAUR de la Generalitat de Catalunya.

      Research lines: 
      • Edición y estudio de textos islámicos en latín`procedentes de las traducciones medievales.
      • Establecimiento de un elenco de autores y obras de la literatura de confrontación y refutación entre cristianos, musulmanes y judíos.
      • Edición y estudio de textos científicos de la ciencia árabe traducidos al latín en las Escuelas de traducción en la Edad Media en España.
      Capacities / services: 
      • Realización de actividades de difusión y divulgación de los temas estudiados.

      Grup de Recerca en Estudis de l'Antiguitat. Dels horrors de la guerra als desastres antics.

      Grup de Recerca en Estudis de l'Antiguitat. Dels horrors de la guerra als desastres antics.
      Catalán
      Toni Ñaco del Hoyo
      +34 93 586 84 03
      Group's presentation: 

      El nostre equip estudia les conseqüències derivades per la guerra i pels desastres naturals en l'Antiguitat, fins al punt de preguntar-nos si el concepte modern de 'crisi humanitària' és en realitat aplicable a un període remot de la nostra història. De fet, pensem que sí, i que algunes de les politiques públiques (per exemple en la reconstrucció de la pau després d'un conflicte bèl·lic, o després d'un desastre natural de grans proporcions, com una erupció volcànica, un tsunami o un gran incendi) poden servir de referent -també, per als agents implicats en la gestió d'alguns d'aquests fenòmens en l'actualitat.

      Research lines: 
      • Horrors de la guerra a Grècia i Àsia Menor durant el conflicte mitridàtic (89-63 a.C.).
      • Guarnicions i logística militar en la Hispània republicana: arqueologia i història antiga.
      • Les polítiques públiques en la construcció de la pau en l'Antiguitat.
      • La gestió política de les crisis humanitàries en el món grecorromà (segles IV-I  a.C.).
      • Economia del món romà.
      • Economia de guerra i fiscalitat durant la República.
      Capacities / services: 
      • Assessorament en programes de foment de la cultura de la Pau.
      • Assessorament productes culturals relacionats amb la història antiga.
      • Elaboració de continguts divulgatius.

      Páginas

      Subscribe to RSS - Valorització del patrimoni històric i cultural
      Campus d'excel·lència internacional U A B