Dret i estudis jurídics

Treball, Institucions i Gènere (TIG)

Treball, Institucions i Gènere (TIG)
Catalán
Maria Jesús Espuny Tomás
+34 93 581 10 52
Group's presentation: 

El grup de recerca “Treball, Institucions i Gènere” (TIG) es va constituir en el si del Departament d' Història contemporània de la UB  l' any 1990. Des de llavors i amb la idea de convertir-se en un nucli aglutinador de la recerca sobre la història del treball i dels treballadors a Catalunya, el grup s' ha anat ampliant amb investigadors d' altres universitats. Actualment és un grup consolidat interuniversitari reconegut per l’AGAUR.
El grup centra la seva recerca en la història del treball com a resultat de relacions complexes entre diverses institucions com la familia, el mercat, les organitzacions empresarials, les associacions patronals, obreres i de l' Estat.  En especial, la dinàmica històrica d' aquestes institucions i les seves interrelacions constitueixen un dels nuclis centrals de la recerca del grup amb una dimensió interdisciplinària.

Research lines: 
 • Organització del treball, tecnologia, qualificació i gènere.
 • Industrialització, burguesia i mobilitat social.
 • Història del dret social i de les institucions laborals.
 • Salaris, consum i nivell de vida.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes sobre el treball des de una perspectiva històrica.
 • Elaboració de materials divulgatius.
Grup de recerca-paraules clau: 

Tradumàtica

Tradumàtica
Catalán
Olga Torres Hostench
+34 93 581 33 49
Group's presentation: 

El Grup de recerca Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TRADUMATICA) està reconegut per l’AGAUR (SGR 2009-2013) i  investiga els suports informàtics a la traducció, essent el grup de referència en aquest àmbit.
Tradumàtica compta amb matèries dins de l’itinerari de recerca del Màster Oficial de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, i participa en el doctorat de Traducció i Interculturalitat de Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB. A més, coordina el màster de Tradumàtica de la UAB.
També edita la Revista Tradumàtica, un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Research lines: 
 • Tecnologies de la traducció.
 • Terminologia aplicada a la traducció.
 • Documentació aplicada a la traducció.
 • Avaluació de la recerca en tradumàtica.
Capacities / services: 
 • Assessorament en eines de Traducció Assistida per Ordinador (TAO).
 • Assessorament en didàctica de la traducció pel que fa a l’ús de les tecnologies.
 • Avaluació de sistemes de traducció.

Grup de recerca en Dret penal i drets fonamentals

Grup de recerca en Dret penal i drets fonamentals
Catalán
Mercedes García Arán
+34 93 581 22 40, +34 93 581 17 67
Group's presentation: 

Al grup Dret penal i Drets Fonamentals (CRIMIMEDIA) som especialistes en les normes penals relacionades amb la protecció dels drets fonamentals i la persecució dels delictes que els afecten.

Research lines: 
 • Protecció del drets fonamentals.
 • La delinqüència econòmica.
Capacities / services: 
 • Formació continuada per a operadors del dret (jutges, fiscals, advocats etc.).
 • Informes i dictàmens.
Àmbit - grup de recerca: 

Institut de Dret i Tecnologia (IDT)

Institut de Dret i Tecnologia (IDT)
Catalán
Marta Poblet Balcell
+34 93 581 22 35
Group's presentation: 

L’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDT-UAB) és un centre especial de recerca (CER) creat l’any 2005 que compta amb experiència i projecció internacional de primer ordre. L'IDT és membre del Free Access to Law, una xarxa internacional que aplega diferents centres i instituts que impulsen el lliure accés a la informació jurídica online, i també està adscrit a diverses institucions, associacions i grups internacionals sobre dret i tecnologia (IAAIL, JURIX, STI, etc).
Situat a la Facultat de Dret, el centre va es crear precisament amb la finalitat d'impulsar projectes conjunts d’universitat/empresa a partir de l'experiència prèvia del Grup d’Estudis Sociojurídics, GRES (grup d’excel·lència de la UAB). L’objectiu central de l’IDT és doncs desenvolupar recerca avançada en dret i tecnologia des d’una perspectiva interdisciplinària, de manera que juristes, científics socials, enginyers informàtics, del coneixement, biotecnòlegs, etc. cooperin en el desenvolupament de projectes, aplicacions i coneixement en l’àmbit de les institucions del dret. A més, l’Institut disposa del Laboratori d’Anàlisi Qualitativa i Audiovisual de Dades (IDT-Lab), un servei oficial de la UAB que desenvolupa mètodes d’anàlisi de dades i treballa en la incorporació de noves tecnologies multimèdia. L'any 2012 l'IDT endega el Joint Erasmus Mundus Doctorate on Law, Science and Technology, el primer programa de Doctorat Erasmus Mundus de la UAB, en col.laboració amb les universitats de Bologna i Torino (Itàlia), Mykolas Romeris University (Lituània) i la Universitat de Luxembourg, a més d'altres partners associats.
Actualment  l'equip de l’IDT el formen una trentena d’investigadors procedents de la Facultat de Dret de la UAB i altres institucions de l’àmbit acadèmic i empresarial, amb col.laboradors externs del món de l’empresa, les organitzacions del mercat jurídic i els professionals del Dret.

Research lines: 
 • Dret, Internet i web semàntica (models semàntics, ontologies jurídiques, llenguatges XML i OWL, data mining, etc.).
 • Dret i sistemes de gestió de la informació, de les dades, dels sistemes de seguretat i privacitat.
 • Tecnologies mòbils aplicades al dret, als serveis jurídics, i a la resolució alternativa de conflictes (ODR, mediació, negociació, arbitratge, etc.).
 • Sociologia del Dret.
Capacities / services: 
 • Coordinació i execució de projectes de recerca nacionals i internacionals sobre dret i web semàntica, privacitat online, seguretat, cibercriminalitat, open data, etc.
 • Modelització del dret des de la perspectiva de les necessitats dels usuaris d’Internet.
 • Desenvolupament de tecnologies multimedia aplicades al dret i als operadors jurídics.

ANTÍGONA - Dret i societat en perspectiva de gènere

ANTÍGONA - Dret i societat en perspectiva de gènere
Catalán
Ricardo Rodríguez Luna
+34 93 581 22 39
Group's presentation: 

Antígona és un grup que fa recerques acadèmiques al voltant dels vincles que n'hi ha entre el Dret i els problemes socials, de forma específica, ens centrem en l'estudi del drets de les dones.

Research lines: 

Les activitats de recerca del Grup Antígona s’emmarquen dins els estudis que aborden l’anàlisi del dret amb perspectiva de gènere. Específicament es prioritza l’anàlisi dels drets de les dones des de una perspectiva filosòfica i socio-jurídica que fomenti el desenvolupament de treballs de recerca etnogràfics i qualitatius.

 • Gènere i dret.
 • Polítiques d’igualtat de gènere.
 • Dones, xarxes locals i moviments socials.
 • Dones i violència.
 • Bioètica i salut
 • Sistema de Justícia Penal i Gènere.
 • Seguretat i gènere.
 • Estudi de les masculinitats.
Capacities / services: 
 • Formació en l'àmbit dels estudis de gènere.
 • Formació específica en l'àmbit de la violència de gènere.
 • Suport científic per la realització de talleres, congressos o esdeveniments acadèmics.
 • Assessoria per l'elboració de plans d'igulatat.
 • Col·laboració amb entittas de suport a dones que han patit violència.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en criminologia aplicada a la penologia

Grup de Recerca en criminologia aplicada a la penologia
Catalán
Josep Cid
+34 93 581 22 36
Group's presentation: 

El Grup de recerca en Criminologia aplicada a la Penologia es va formar l’any 1995 i va ser reconegut com a grup d’investigació consolidat per la Generalitat de Catalunya l’any 2005. Amb caràcter interuniversitari, està format per professors i investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Girona. Els referents de cada universitat són Josep Cid (UAB), Elena Larrauri (UPF) i Gonzalo Escobar i Daniel Varona (UdG).
El nostre objectiu fonamental és la investigació en matèria penològica, tractant de demostrar que els sistemes de penes alternatives a la presó, els mètodes alternatius de resolució de conflictes i els mecanismes de transició entre la presó i el retorn a la societat poden ser instruments més humans i efectius que el recurs a sistemes més punitius. Dins d’aquest marc genèric, els nostres temes d’interès són: les penes alternatives a la presó, els sistemes d’alliberació anticipada, i la relació del sistema penal amb el gènere, la immigració i l’opinió pública.
La pretensió del grup és que les recerques realitzades tinguin una traducció a la pràctica, amb una forta vocació de col·laboració amb les administracions competents en matèria d’execució penal i, en general, amb administracions i entitats encarregades de dur a la pràctica polítiques d’intervenció penal com a resposta davant la comissió de delictes.

Research lines: 
 • Desestiment de la delinqüència: investigació en curs sobre els obstacles i suports en el procés de desistiment de la delinqüència de persones empresonades mitjançant un estudi longitudinal.
 • Sistemes de reinserció: investigació en curs sobre els sistemes
 • d'alliberament anticipat dels presos -tercer grau i llibertat condicional- esbrinant com aconseguir que més persones finalitzin la seva condemna amb una supervisió en la comunitat, per tal de eduir la reincidència.
 • Justícia restauradora: investigació en curs sobre els sistemes de mediació en la justícia penal.
 • Justícia juvenil: investigació en curs sobre el desistiment de la delinqüència en joves en transició a l'edat adulta.
 • Prevenció comunitària de la delinqüència: investigació curs dirigida a establir una eina per avaluar els problemes de seguretat d'un barri i per establir estratègies de prevenció.
  Capacities / services: 
  • Realització de recerques en temes d'efectivitat de la justícia, sistemes de penes alternatives, presons, penes alternatives.
  • Elaboració de plans de reinserció.  Elaboració de plans de prevenció comunitària de la delinqüència a entitats locals.
  • Assessorament en temes de propostes de seguretat, polítiques punitives i polítiques de prevenció.
  • Assessorament en temes de prevenció comunitària de la delinqüència.
  Àmbit - grup de recerca: 

  Grup de recerca en Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers

  Grup de recerca en Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers
  Catalán
  Eduardo Rojo Torrecilla
  +34 93 581 22 37, +34 93 581 13 00
  Group's presentation: 

  El grup Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) forma part del Institut d’Estudis del Treball com a unitat de recerca especialitzada en els drets dels treballadors espanyols i estrangers.
  La realitat cada vegada més diversa del mercat de treball fa necessari disposar d’un bon coneixement del marc jurídic laboral que afecta a tots els treballadors i treballadores.

  Research lines: 
  • Estudi i anàlisi dels drets laborals dels treballadors espanyols i estrangers.
  • Règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i de les persones en situació d’exclusió i risc d’exclusió social.
  • La participació de l’administració pública i dels representants dels treballadors en els processos de reestructuració empresarial
  • Responsabilitat social empresarial.
  Capacities / services: 
  • Estudis sobre el marc jurídic laboral actual.
  • Assessorament sobre la legislació aplicable en matèria de discapacitat, responsabilitat social i la regulació laboral de la immigració.
  • Assessorament per a la responsabilitat social empresarial.
  Àmbit - grup de recerca: 

  Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

  Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
  Catalán
  Antonio Martin Artiles
  +34 93 581 13 83
  Group's presentation: 

  El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. Actualment forma part del Institut d’Estudis del Treball de la UAB com a unitat de recerca especialitzada.
  El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.
  El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col•laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

  Research lines: 
  • Qualificacions professionas i competències.
  • Organització del Treball.
  • Mercat de treball.
  • Relacions Laborals.
  Capacities / services: 
  • Estudis d'organització del treball.
  • Estudis sobre qualificaciones i competències professionals.
  • Estudis sobre el mercat de treball.
  • Estudis sobre Desenvolupament local .
  • Estudis sobre Innovació tecnológica.

  Drets de la persona i drets fonamentals

  Drets de la persona i drets fonamentals
  Catalán
  Judith Solé Resina
  +34 93 581 22 12, +34 93 581 21 45
  Group's presentation: 

  El Grup de Recerca "Drets de la persona i drets fonamentals" treballa en l'estudi d'aquestes matèries des d'una perspectiva internacional i interdisciplinar, amb investigadors/es de diferents nacionalitats (espanyola, brasilera i argentina) i especialistes en distintes branques del Dret (civil, penal, constitucional...).

  Research lines: 
  • Els drets fonamentals de la persona.
  • Els drets humans.
  • Dret comparat.
  Capacities / services: 
  • Formació en drets fonamentals de la persona, drets humans i dret comparat.
  • Assessorament en polítiques d’igualtat.
  • Elaboració d’informes sobre drets de la persona a nivell internacional.
  Àmbit - grup de recerca: 

  Grup d'Investigadors sobre Estudis Jurídics Empresarials (GIEJE)

  Grup d'Investigadors sobre Estudis Jurídics Empresarials (GIEJE)
  Catalán
  Jose Antonio Fernández Amor
  +34 93 581 22 31
  Group's presentation: 

  El GIEJE (Grup d'Investigadors sobre Estudis Jurídics Empresarials) és un equip de recerca interdisciplinari, interuniversitari i internacional constituït l’any 2011, en virtut d’un conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya) i la Universitat de Talca (Xile).
  L’objectiu del GIEJE és el de desenvolupar recerca científica de qualitat, seminaris i congressos, programes internacionals de postgrau, consultoria i assessoria tècnica, projectes editorials (especialment llibres col · lectius temàtics).
  El seu principal producte és una revista internacional, anomenada “IUSEMPRESA: Revista internacional d’estudis jurídics empresarials”
  El grup ha estat creat l’any 2010 per iniciativa del Dr José Antonio Fernández Amor (Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya) i el Dr Patricio Masbernat (Professor de la Universitat de Talca, Xile).

  Research lines: 
  • Responsabilitat Social de les Empreses Multinacionals.
  • Fiscalitat de les multinacionals.
  • Relacions laborals a les multinacionals.
  • Comerç internacional.
  Capacities / services: 
  • Assesorament Jurídic en l'ambit de les empreses multinacionals.
  • Assesorament jurídic  a les PIMES  per a la seva projecció fora de l'Estat.
  • Formació a mida en els àmbits de la responsabilitat social, la fiscalitat, les relacions laborals i el comerç internacional.
  Àmbit - grup de recerca: 

  Páginas

  Subscribe to RSS - Dret i estudis jurídics
  Campus d'excel·lència internacional U A B