Comunicació i llengua

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural
Catalán
Ricardo García Cárcel
+34 93 581 32 27
Group's presentation: 

El GREHC és un equip d’investigació dedicat a l’anàlisi de l’evolució de la cultura a l’Època Moderna des de la perspectiva dels mitjans de comunicació més que des de l’òptica tradicional dels continguts dels missatges.  Amb diverses línies de recerca actualment vigents, el GREHC aplega a investigadors de la UAB dedicats a la història cultural en època moderna i també d’altres investigadors espanyols i estrangers dins el camp principal de la història cultural. Aquesta tasca col·lectiva i col·laborativa nodreix les activitats del GREHC, tals com l’auspici de tesis doctorals, l’organització de seminaris, col·loquis i congressos i la promoció de publicacions especialitzades.

Research lines: 
 • Llibre i lectura a l'Àntic Règim.
 • Discurs religiós.
 • Inquisició i censura.
 • Educació i comunicació.
 • Púlpit i confessionari.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a cicles de conferències, exposicions, programes de formació contínua, en els que podem aportar diferents punts de vista pluridisciplinaris: història de la cultura literària, artística, política, sociologia.
 • Desenvolupament de continguts per a mitjans de comunicació diversos, inclosos espais webs.
 • Elaboració de continguts en relació a la comprensió històrica dels problemes del món actual: integrismes religiosos, delimitació de gèneres, mestissatges i hibridismes culturals.

Grup de Recerca en Escriptures Subversives

Grup de Recerca en Escriptures Subversives
Catalán
Ricard Ripoll
+ (34) 93 581 23 21, + (34) 651 499 377
Group's presentation: 

El GRES (Grup de Recerca en Escriptures Subversives) és un grup de treball que pretén organitzar activitats en associació amb el món cultural, combinant reflexions en l'àmbit de la creació (amb escriptors, artistes, pensadors...) i de la investigació universitària.
El nostre grup també organitza col·loquis internacionals sobre temàtiques literàries amb un esperit interdisciplinari.

Research lines: 
 • Literatura general i comparada.
 • Escriptures de la modernitat poètica.
 • Traducció de textos irregulars.
Capacities / services: 
 • Organització d’events culturals relacionats amb literatures no convencionals.
 • Assessorament en polítiques culturals.
 • Elaboració de continguts sobre produccions artístiques i literàries actuals.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social

Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social
Catalán
Carme Ferré Pavia
+34 93 581 19 39, +34 605 14 86 21
Group's presentation: 

Comress-Incom UAB (Comunicació i Responsabilitat Social) és un grup d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona i vinculat a l’Institut de la Comunicació que ha optat per unes línies de recerca compromeses amb la societat i amb el paper dels mitjans i les empreses de comunicació com a articuladors de relacions socials, originadors de valors i actors públics.
Les línies de recerca que atén el grup tenen a veure de manera àmplia amb tot el que afecta a la responsabilitat social en el camp de la comunicació: la de les empreses de comunicació, la dels mitjans com a actors socials, la dels professionals, les pràctiques periodístiques que amaguen determinats temes ciutadans i l’ètica de la comunicació.

Research lines: 
 • Ètica periodística i participació ciutadana.
 • Espectacularització de la informació.
 • Premsa i cooperació internacional.
 • Qualitat de la informació.
 • Responsabilitat Social Corporativa.
 • Visibilització de temes socials.
Capacities / services: 
 • Estudis de configuració i usos de l’espai urbà, mediació social, exclusió i visibilització comunicativa
 • Elaboració de plans de participació política i participació ciutadana, dones i lideratge en els media.
 • Estudis de cobertura electoral dels mitjans.
 • Formació en edició periodística, qualitat de la producció periodística, planificació de llibres d’estil i en els gèneres de la interpretació social: crònica, reportatge, entrevista.
 • Estudis de responsabilitat social de les empreses: comunicació responsable, qualitat i responsabilitat dels continguts.
 • Creació de continguts per encàrrec sobre temes socials.

TransMedia Catalonia

TransMedia Catalonia
Catalán
Pilar Orero
+34 622 751 958
Group's presentation: 

TransMedia Catalonia does research in audiovisual translation and media accessibility. We work towards reducing the many existing barriers that stop communication.
We work in a multidisciplinary team within the CAIAC research centre, where at present we design mobile applications to display translations, and we analyse, study and test alternative translation modes with the help of speech recognition and speech synthesis programmes.

The result of our research is taken in consideration when drafting Spanish AENOR standards and ITU standards. We take part in standarisation committees both in Spain and Europe.

Research lines: 
 • Audiovisual translation.
 • Media Accessibility.
 • Speech Recognition.
 • Videogames.
 • 3D.
Capacities / services: 
 • Media Lab.
 • Eye-tracking.
 • Brain computer interaction.
 • Quality of experience tests.
 • Accessibility protocols.
 • Serious gaming.
Àmbit - grup de recerca: 

OBSERVATORI DEL PERIODISME EN INTERNET

OBSERVATORI DEL PERIODISME EN INTERNET
Catalán
Manel López
+34 935811525, +34 615852044
Group's presentation: 

Creat el 2007-08 dins del Departament de Periodisme, l'OPEI/UAB treballa per experimentar en la xarxa internet, amb la web 2.0, noves tendències en producció i investigació, anticipant-se a la indústria i a la societat civil i posant a la seva disposició els resultats obtinguts.
Al mateix temps es creen línies de producció en col·laboració amb entitats acadèmiques i ciutadanes.

El grup ha estat goardonat per la Fundació de la Premsa Comarcal per investigar sobre les fonts en el periodisme a Catalunya i el context d’internet. A més dues, hem posat en marxa dues televisions IP (televisió en protocol internet) per afavorir el desenvolupament digital dins de la societat
Algunes de les webs de les diferents investigacions es poden consultar a:

sahara
Estudiants-de-la-UAB-al-Sahara
graciamon
telepirineus
youtube=graciamon
youtube=telepirineus

Research lines: 
 • Desenvolupament de la web 2.0;
 • Producció experimental de TVIP (televisió en protocol internet);
 • Periodisme comarcal i local.
Capacities / services: 
 • Assessorament en comunicació digital.
 • Producció de Televisions Locals i Comarcals per internet.
 • Plans estratègics de la comunicació comarcal i local.
 • Assessorament per la generació de sinèrgies en desenvolupament de productes en base a la web 2.0.
Àmbit - grup de recerca: 

llengua i mèdia

llengua i mèdia
Catalán
Margarida Bassols Puig
+34 617 873 529
Group's presentation: 

El grup Llengua i mèdia estudia la llengua dels mitjans en general i, sobretot, la de la televisió.
Ja fa vint anys que treballem plegats i des del començament hem fet estudis sobre la qualitat de la llengua de TV3, la llengua col·loquial dels magazins, retransmissions i sèries,  l'estàndard dels informatius,  els subtítols en català i la fonètica que dels locutors de les televisions locals.
Hem escrit diversos llibres, entre els quals "La llengua de TV3",  "El col·loquial dels mitjans de comunicació", "L'audiodescripció en català", "Guia fonètica de les televisions locals",  "Llengua oral i llengua escrita", i hem organitzat diverses jornades especialitzades.

Research lines: 
 • La llengua dels mitjans.
 • El discurs televisiu.
 • La llengua catalana estàndard.
 • La varietat estilística.
 • La divulgació en els nous formats televisius.
Capacities / services: 
 • Assessorament sobre les estratègies discursives i les tries lingüístiques dels diversos programes televisius: des d'informatius fins a magazins, telesèries, debats, espots.
 • Control de la qualitat de la llengua emprada als mèdia.
 • Prospectiva de la televisió catalana.
 • Identificació de les representacions socials dels diversos col·lectius representats pels mitjans.
Àmbit - grup de recerca: 

Páginas

Subscribe to RSS - Comunicació i llengua
Campus d'excel·lència internacional U A B