Al-Andalus

Catalán

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)
Catalán
Ramon Martí
+ 34 93 581 32 34
Group's presentation: 

Establert l'any 2005, el grup de recerca Ocorde està format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Euskal Herriko Unibersitatea. Des d'aleshores el grup condueix activitats de recerca interdisciplinàries centrades en l'estudi històric del poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI. Aquestes tasques combinen l'estudi de les fonts llatines i àrabs amb l'anàlisi toponímica i la pràctica arqueològica sistemàtica, obtenint resultats innovadors per a la historiografia de l'Alta Edat Mitjana. Tot seguint aquesta metodologia, s'inicià una línia de recerca en torn a una desconeguda xarxa de torres de guaita i senyals implantada per l'estat islàmic a la Península durant el segle VIII, així com una altra sobre l'organització fiscal d'aquest primer estat andalusí. La celebració i publicació dels congresos internacionals "Fars de l'Islam" i "Teoria i pràctica fiscal a l'occident llatí i a Dar al-Islam" proven els avenços assolits en aquests camps.

Research lines: 
 • Territoris, poblaments, esglesies i fortificacions medievals.
 • Fiscalitat medieval - feudalisme - régim dominical - cerámica medieval - producció agrària i indústries medievals
Capacities / services: 
 • - Detecció i estudi de jaciments arqueológics medievals
 • Excavació, consolidació i posada en valor de jaciments medievals.
 • Asesorament documental i arqueològic d'entitats locals i comarcals.
 • Estudi i catalogació de fonts escrites medievals.
 • Estudi i inventari del patrimoni immoble medieval (format SIG).
 • Cartografia històrica digitalitzada.

Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana

Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana
Catalán
Helena Kirchner

x

+34 93 581 11 89
Group's presentation: 

El grup Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana es nodreix d’investigadors de procedències acadèmiques molt diverses però amb un interès comú per l’estudi dels espais agraris, els sistemes de conreu, les plantes, la connexió de l’agricultura amb la ramaderia i amb l’explotació de les àrees incultes en les societats medievals.
El tema de recerca requereix sovint tècnics especialistes en determinades formes d’anàlisi de residuus orgànics principalment d’origen arqueològic. Altres fonts fonamentals són les textuals i arqueològiques en general. Tanmateix, l’elaboració conceptual i dels objectius de coneixement recau en els historiadors i arqueòlegs.

Research lines: 
 • Arqueologia agrària de societats feudals.
 • Arqueología agrària d'al-Andalus.
 • Història monetària de societats feudals.
 • Materials ceràmics medievals catalans.
 • Materials ceràmics d'Al-Andalus.
 • Geoarqueologia.
 • Història de la conquesta i colonització d'al-Andalus.
Capacities / services: 
 • Reconstrucció de paisatges tradicionals-històrics com a punt de partida per a la identificació de parcelaris medievals, espais drenats, espais irrigats, zones de pastura, de cultiu pluvial, etc.
 • Elaboració de plans de protecció de paisatges d’interès.
 • Assessorament a Administracions i empreses orientades a estudis d'impacte ambiental i/o protecció del medi ambient i el patrimoni paisatgístic.
Subscribe to RSS - Al-Andalus
Campus d'excel·lència internacional U A B