transició

Catalan

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)
Catalan
Pedro Jurado de los Santos
+34 93 581 14 17
Group's presentation: 

La col·laboració dels membres en projectes relacionats amb els col·lectius vulnerables i els seus processos d’inclusió, així com la seva difusió, atenent a les línies estratègiques europees en matèria d’atenció als col·lectius o grups vulnerable.

Research lines: 
 • Definir característiques dels col·lectius o grups vulnerables que presenten dificultats i problemes en els processos d’inclusió socioeducativa.
 • Identificar factors claus que influeixen en l’aparició de problemes en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables i la seva força.
 • Analitzar estratègies de control i prevenció.
 • Orientar accions per a tots els agents implicats en el processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar models d’intervenció davant col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar accions formatives en relació a la formació de professionals que es relacionin amb l’atenció a col·lectius o grups vulnerables.
Capacities / services: 
 • Assessorament en processos d’inclusió socioeducativa.
 • Orientació als agents implicats en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Avaluació de plans d’intervenció socioeducativa.
Àmbit - grup de recerca: 

Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica

Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica
Catalan
Carme Molinero
+34 93 581 30 06
Group's presentation: 

El Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) és un Centre d’Estudi i Recerca Propi de la UAB format per més de d’un centenar d’investigadors de diferents disciplines –historiadors, filòlegs, politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, economistes– especialitzats en l’estudi dels esmentats períodes històrics; la majoria estan adscrits a diversos departaments o grups de recerca de la UAB, però també en formen part professors i investigadors d’altres universitats catalanes. El caràcter interdisciplinari del CEFID ha permès aplegar en un únic centre de recerca una part molt destacada de la investigació que a Catalunya es desenvolupa sobre aquest període històric. Al mateix temps, atès el període d’especialització dels investigadors del Centre, aquests realitzen una important tasca de transferència i atenen la demanda social existent sobre la nostra història recent. El CEFID té relacions de col.laboració permanent amb altres serveis de la UAB, entre d’altres l’Institut de Ciències de l’Educació, el Servei d’Història Local de Catalunya i el Centre Documental de la Comunicació.

Research lines: 
 • Institucions, personal i polítiques franquistes.
 • Exili republicà.
 • Actituds socials envers el règim franquista.
 • Antifranquisme i moviments socials.
 • Cultures catalana i espanyola sota la dictadura.
 • Literatura de l’exili.
 • Literatura sota la dictadura.
 • Història i memòria.
 • Transició de la dictadura a la democràcia.
Capacities / services: 
 • Difusió social dels continguts i resultats de les recerques i reunions científiques (seminaris, simposis, congressos).
 • Impuls d’eines de difusió i de suport a l’estudi i la recerca.
 • Formació d’investigadors i suport a l’ensenyament secundari, en estreta col•laboració amb l’ICE de la UAB.
Subscribe to RSS - transició
Campus d'excel·lència internacional U A B