seqüencies didàctiques

Catalan

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)
Catalan
Roser Pintó Casulleras
+34 93 586 82 17, +34 654 882 844
Group's presentation: 

El grup de recerca Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica (TIREC) es situa en el camp de la didàctica de les ciències i pretén identificar les millors estratègies didàctiques per a que l’alumnat de secundària aprengui física, química, biologia i tecnologia. Generalment s’analitzen estratègies en les que l’ensenyament-aprenentatge es realitza mitjançant recursos digitals específics per a l’ensenyament de les Ciències. El nostre repte per a millorar l’aprenentatge científic i la motivació dels alumnes envers les disciplines científiques és que la introducció d’innovacions en l’ensenyament de les Ciències no resulti del simple d’assaig-error a aules, ni sigui fruit de “modes” tecnològiques o de visions triomfalistes o naif, sinó que estigui fonamentada en resultats de la recerca. De l'anàlisi del disseny de seqüencies didàctiques que integren diverses TIC, particularment simulacions i organitzadors conceptuals, se'n ocupen diversos membres del TIREC. Alguns membres del grup es dediquen especialment a la transferència dels resultats de recerca, organitzant activitats dirigides directament a l’alumnat de ciències i tecnologies a través del Projecte REVIR (http://crecim.uab.cat/revir/), i del Projecte Prat de la Riba (http://www.pratdelariba.cat/) o a alumnat hospitalitzat en el Projecte ComSom.

Research lines: 
 • Anàlisi dels avantatges, beneficis i limitacions de la incorporació d’algunes eines informàtiques per a l’ensenyament de les diverses disciplines científiques des de l’Educació primària fins a la Universitat.
 • Anàlisi de les necessitats de formació del professorat per un ús de les noves tecnologies integrat en una perspectiva socioconstructivista de l’ensenyament de les Ciències.
 • Anàlisi de les condicions d’implantació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge constructivistes.
 • Anàlisi de les condicions per un ensenyament de les Ciències que tingui com objectiu el contribuir al desenvolupament de la denominada competència científica.
Capacities / services: 
 • Consultoria i assessorament didàctic per elaboració de projectes curriculars de ciències i matemàtiques.
 • Assessorament didàctic per la presentació de les activitats d’una indústria a joves escolars.
 • Assessorament en planificació i metodologia de recerca pel disseny i/o participació en projectes de recerca nacionals e internacionals.
 • Assessorament i avaluació de material amb voluntat de divulgació científica, exposicions i mostres.
 • Assessorament en el disseny i seguiment d’iniciatives pensades per l’educació científico-tècnica.
 • Avaluació externa d’actuacions.
 • Elaboració de recerques puntuals en el marc de les línies de recerca senyalades.
 • Preparació d’aplicatius digitals per l’ensenyament de continguts científico-tècnics en qualsevol dels àmbits.
 • Elaboració de materials didàctics específics.
 • Elaboració de materials per Desenvolupament Professional dels docents, especialment integrant TAC.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - seqüencies didàctiques
Campus d'excel·lència internacional U A B