pissarra digital

Catalan

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalan
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

Didàctica i multimedia

Didàctica i multimedia
Catalan
Pere Marquès Graells
+34 93 581 26 35
Group's presentation: 

DIM és un  grup de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (Facultat d'Educació de la UAB) i alhora una xarxa social per a la investigació, l'aprenentatge permanent i el suport al desenvolupament professional que acull a més de 2.700 agents educatius de tot el món (docents, gestors, empreses...) compromesos amb la millora de l'Educació amb el suport de les TIC.

DIM impulsa el desenvolupament de múltiples investigacions i projectes, jornades i activitats formatives i de difusió del coneixement.

Research lines: 
 • Bones pràctiques en l'ús educatiu de les TIC: pissarres digitals, aules 1x1, llibres de text digitals i altres recursos mutimèdia per a l'educació...
 • Problemes educatius i solucions amb suport TIC.
 • Aplicació d'un currículum bimodal i contra el fracàs escolar.
 • Creació d'activitats multimèdia educatives.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres i administracions educatives en l'adequada integració de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge: quines TIC?, quines activitats formatives es faran amb les TIC?, com formar al professorat?
 • Assessorament a administracions educatives centres en el canvi de paradigma educatiu a les aules, per tal de passar del model memorístic tradicional a un currículum bimodal més en consonància amb els requeriments de la nostra societat.
 • Creació de recursos multimèdia per a l'educació.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - pissarra digital
Campus d'excel·lència internacional U A B