noves tecnologies

Catalan

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)
Catalan
Roser Pintó Casulleras
+34 93 586 82 17, +34 654 882 844
Group's presentation: 

El grup de recerca Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica (TIREC) es situa en el camp de la didàctica de les ciències i pretén identificar les millors estratègies didàctiques per a que l’alumnat de secundària aprengui física, química, biologia i tecnologia. Generalment s’analitzen estratègies en les que l’ensenyament-aprenentatge es realitza mitjançant recursos digitals específics per a l’ensenyament de les Ciències. El nostre repte per a millorar l’aprenentatge científic i la motivació dels alumnes envers les disciplines científiques és que la introducció d’innovacions en l’ensenyament de les Ciències no resulti del simple d’assaig-error a aules, ni sigui fruit de “modes” tecnològiques o de visions triomfalistes o naif, sinó que estigui fonamentada en resultats de la recerca. De l'anàlisi del disseny de seqüencies didàctiques que integren diverses TIC, particularment simulacions i organitzadors conceptuals, se'n ocupen diversos membres del TIREC. Alguns membres del grup es dediquen especialment a la transferència dels resultats de recerca, organitzant activitats dirigides directament a l’alumnat de ciències i tecnologies a través del Projecte REVIR (http://crecim.uab.cat/revir/), i del Projecte Prat de la Riba (http://www.pratdelariba.cat/) o a alumnat hospitalitzat en el Projecte ComSom.

Research lines: 
 • Anàlisi dels avantatges, beneficis i limitacions de la incorporació d’algunes eines informàtiques per a l’ensenyament de les diverses disciplines científiques des de l’Educació primària fins a la Universitat.
 • Anàlisi de les necessitats de formació del professorat per un ús de les noves tecnologies integrat en una perspectiva socioconstructivista de l’ensenyament de les Ciències.
 • Anàlisi de les condicions d’implantació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge constructivistes.
 • Anàlisi de les condicions per un ensenyament de les Ciències que tingui com objectiu el contribuir al desenvolupament de la denominada competència científica.
Capacities / services: 
 • Consultoria i assessorament didàctic per elaboració de projectes curriculars de ciències i matemàtiques.
 • Assessorament didàctic per la presentació de les activitats d’una indústria a joves escolars.
 • Assessorament en planificació i metodologia de recerca pel disseny i/o participació en projectes de recerca nacionals e internacionals.
 • Assessorament i avaluació de material amb voluntat de divulgació científica, exposicions i mostres.
 • Assessorament en el disseny i seguiment d’iniciatives pensades per l’educació científico-tècnica.
 • Avaluació externa d’actuacions.
 • Elaboració de recerques puntuals en el marc de les línies de recerca senyalades.
 • Preparació d’aplicatius digitals per l’ensenyament de continguts científico-tècnics en qualsevol dels àmbits.
 • Elaboració de materials didàctics específics.
 • Elaboració de materials per Desenvolupament Professional dels docents, especialment integrant TAC.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Lexicografia i Diacronia

Grup de Lexicografia i Diacronia
Catalan
Glòria Claveria Nadal
+34 93 581 29 79
Group's presentation: 

El Grup de Lexicografia i Diacronia (SFI) és un equip format per investigadors de diferents universitats espanyoles i europees. El nucli central dels membres pertany a diferents departaments de la  Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Francesa i Romànica). Els membres externs pertanyen a la a Universidad de Salamanca; a la Karl Franzens-Universität Graz d’Àustria i a la Universiteit Antwerpen de Bèlgica. A més, el grup té adscrit un investigador ICREA (Joan Torruella). Gràcies als resultats obtinguts en les seves investigacions, el grup ha rebut la subvenció i el reconeixement per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat en set convocatòries consecutives fins a l’actual (2009SGR01067). Així mateix, el «Grup de Lexicografia i Diacronia» forma part de la Xarxa Temàtica «Llengua i Ciència» finançada per la Generalitat de Catalunya (1998XT-00019, 2000XT-00063 i 2002XT00071) i ha participat en totes les Jornades que la xarxa organitza anualment. La recerca desenvolupada pels membres del grup ha donat lloc a nombroses publicacions i resultats de la recerca d’altres tipus (Portal de léxico hispánico, DECH, CICA), en les quals s’investiga diferents aspectes de l'evolució històrica de les llengües catalana i espanyola des d'un punt de vista interdisciplinari.

Research lines: 
 • L’aplicació de les noves tecnologies a l’estudi lingüístic amb especial atenció a la història de la llengua i al lèxic.
Capacities / services: 
 • Consulta dels materials i informacions que apleguen les eines informàtiques que es desenvolupen en el grup: el CICA (Corpus Informatitzat del Català Antic) i Portal de léxico hispánico.
 •  Elaboració d’eines informàtiques.

Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)

Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)
Catalan
Lucile Nussbaum
+34 93 581 26 38, +34 93 581 18 78
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) es dedica a la recerca i a la transferència de coneixements i eines per a l'ensenyament de llengües i l'educació plurilingüe de la societat.
Està reconegut per l’AGAUR com a Equip de Recerca Consolidat des de 2005.

Research lines: 
 • Plurilingüisme i construcció de coneixements acadèmics.
 • Ensenyament de llengües.
 • Tecnologies per a l'aprenentatge de llengües. Telecol·laboració.
 • Socialització lingüística en contextos d'acollida de població immigrant.
Capacities / services: 
 • Ús efectiu de les llengües per a una comunicació eficaç.
 • Disseny de la formació lingüística del personal.
 • Estudi i disseny de mobilitats virtuals a través de l'ús de la xarxa 2.0.
Subscribe to RSS - noves tecnologies
Campus d'excel·lència internacional U A B