història

Catalan

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)
Catalan
Francesc Veiga
+ 34 686 00 53 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Història Actual té com a objectius del seu treball fomentar els estudis i investigacions acadèmiques sobre la Història Actual o del temps present, que establim en el periode de la Posguerra freda (1990-2008), així com debatre i experimentar al voltant dels temes i assignatures que tinguin relació amb aquest període en el marc de la Història contemporània. A més, vol romandre en contacte amb els centres acadèmics, investigadors o docents que es dediquen a la Història Actual. Tot i centrar la seva activitat en els estudis historiogràfics, el grup de recerca te vocació interdisciplinar.

Research lines: 
 • Història del món en el període 1990-2006.
 • Història dels conflictes al Sudest europeu, 1991-2001.
 • Història dels conflictes al Orient Mitjà, 1990-2011.
 • Història del ultranacioanlisme y neofeixisme, 1990-2011.
 • História de la nova Asia Central ex-soviètica, 1991-2011.
 • La nova Euràsia, 1991-2011.
 • Història del Asia oriental, 1980-2008.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
Capacities / services: 
 • Direcció de treballs de recerca sobre el període de la Història actual.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
 • Coordinació en estudis, investigacions i congressos amb els diversos grups de recerca que a Espanya o l'estranger es dediquen específicament a la Història Actual.
 • Suport i finançament de treballs de recerca sobre Història actual.

Treball, Institucions i Gènere (TIG)

Treball, Institucions i Gènere (TIG)
Catalan
Maria Jesús Espuny Tomás
+34 93 581 10 52
Group's presentation: 

El grup de recerca “Treball, Institucions i Gènere” (TIG) es va constituir en el si del Departament d' Història contemporània de la UB  l' any 1990. Des de llavors i amb la idea de convertir-se en un nucli aglutinador de la recerca sobre la història del treball i dels treballadors a Catalunya, el grup s' ha anat ampliant amb investigadors d' altres universitats. Actualment és un grup consolidat interuniversitari reconegut per l’AGAUR.
El grup centra la seva recerca en la història del treball com a resultat de relacions complexes entre diverses institucions com la familia, el mercat, les organitzacions empresarials, les associacions patronals, obreres i de l' Estat.  En especial, la dinàmica històrica d' aquestes institucions i les seves interrelacions constitueixen un dels nuclis centrals de la recerca del grup amb una dimensió interdisciplinària.

Research lines: 
 • Organització del treball, tecnologia, qualificació i gènere.
 • Industrialització, burguesia i mobilitat social.
 • Història del dret social i de les institucions laborals.
 • Salaris, consum i nivell de vida.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes sobre el treball des de una perspectiva històrica.
 • Elaboració de materials divulgatius.
Grup de recerca-paraules clau: 

Feminari Dona i Cultura de Masses

Feminari Dona i Cultura de Masses
Catalan
Núria Simelio Solà
+34 93 581 18 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Feminari Dona i Cultura de Masses disposa d’una llarga trajectòria des que es va constituir al 1987. Els treballs realitzats han seguit una doble orientació: la principal línia d'investigació està dirigida a l'anàlisi de la representació de les relacions socials i de gènere en els mitjans de comunicació de masses, mitjançant la qual hem pogut diagnosticar les repercussions de l'androcentrisme en les rutines periodístiques. I una altra destinada a fer visibles les aportacions de les dones en l'explicació històrica i en les transformacions contemporànies.

Research lines: 
 • Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.
Capacities / services: 
 • Elaboració de pautes de lectura crítica per produïr missatges igualitaris per empreses periodístiques i publicitàries, i institucions públiques i privades.
 • Formació especialitzada adreçada a professionals de la comunicació.
 • Disseny de projectes per la difusió, el debat i la formació experimental a partir d'una guia per humanitzar la informació.
 • Avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupament de prototips de portals a Internet per facilitar la participació equilibrada de dones i homes,  destinats a les institucions públiques.

Grup de Recerca d'Història del Periodisme

Grup de Recerca d'Història del Periodisme
Catalan
Josep M. Figueres
+34 93 581 44 73
Group's presentation: 

El grup treballa en la recerca sobre la història del periodisme a través de recerques, edicions, organització d’activitats com les Jornades d’Història de la Premsa, el reconeixement a trajectòries històriques de periodistes (Ploma d’Or), etc. en la voluntat d'acostar-se a conèixer millor la història de la societat catalana a través de la producció i recepció de continguts periodístics.  

El grup está format per: Josep M. Figueres Artigues,Carles Figuerola Casas i Pedro M. Molina Rodríguez, del Departament. de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB),  Daniel Casals del Departament de Filologia Catalana (UAB); Sebastià Serra Busquets, Departament d’Història (UIB), Jaume Guillamet Lloveras, Estudis de Periodisme (UPF) i Francesc Roca Rosell, Departament d’Economia (UB).

Research lines: 
 • Història.
 • Periodisme.
 • Catalunya.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’informes sobre presència a la premsa d’esdeveniments històrics.
 • Assessorament històric a mitjans de comunicació.
 • Elaboració de contigunts relacionats amb periodistes i història.
Grup de recerca-paraules clau: 
Subscribe to RSS - història
Campus d'excel·lència internacional U A B