govern

Catalan

Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial

Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial
Catalan
Marta San José
+34 93 581 12 09
Group's presentation: 

Sota el nom d’Eficiència i Competitivitat Empresarial s'agrupen un grup d'investigadors que té com a nucli l’estudi l’empresa i, en especial, els diferents aspectes relacionats amb la microeconomia de la competitivitat empresarial.

Research lines: 
 • Productivitat, Costos i Benefici.
 • Acompliment i organització interna.
 • El govern corporatiu.
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Globalització i Internacionalització de l’Empresa.
Capacities / services: 
 • Anàlisi de Productivitat, Costos i Beneficis.
 • Estudi de l’acompliment i organització interna.
 • Assessorament sobre govern corporatiu.
 • Estudis i implementació de plans de responsabilitat social corporativa.
 • Assessorament per a la globalització i internacionalització de l’empresa.
Àmbit - grup de recerca: 

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Catalan
Quim Brugué Torruella
+34 93 586 88 14
Group's presentation: 

L’IGOP és un centre dedicat a la recerca sobre les polítiques públiques a tots els nivells i en tota la seva amplitud, des que es defineix el problema i es decideix actuar sobre ell fins que se n’avaluen les mesures adoptades.
És a dir, volem conèixer i analitzar què fan els governs (els programes d’acció), perquè ho fan (els discursos que ho justifiquen), com ho fan (la gestió pública) i també quins agents intervenen en tot el procés, tant si són públics (ajuntaments, Generalitat, Govern Central...) com els privats (empreses, ONGs.).
Per fer-ho apleguem investigadors de diversos camps de les ciències socials, i també formem especialistes en la nostra disciplina a través d’estudis propis de màster i de doctorat.

Research lines: 
 • Polítiques educatives i equitat.
 • Innovació democràtica.
 • Polítiques urbanes.
 • Exclusió social i polítiques d'inclusió.
 • Democràcia 2.0.
 • Innovació en la gestió pública.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes a partir de l’anàlisi de la realitat social i de les seves transformacions, especialment dels canvis en l’agenda de problemes que reclamen l’atenció de les institucions públiques.
 • Elaboració de propostes de millora respecte a polítiques públiques específiques o respecte a canvis més generals en el sistema de funcionament de les institucions.
 • Avaluació de programes i serveis públics, apostant per una visió d’aprenentatge compartit.

LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Catalan
Pere-Oriol Costa Badia
+34 659 505 598
Group's presentation: 

El Laboratori de Comunicació Estratègica (Labce) té per objecte realitzar investigacions, assessorament i docència en matèria de comunicació pública i electoral, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat democràtica de la gestió de govern i dels processos electorals, eleccions.

Research lines: 
 • Govern municipal.
 • Mitjans de comunicació públics.
 • Plans governamentals d'alfabetització digital.
 • Campanyes electorals.
 • Formació de candidats.
Capacities / services: 
 • Assessorament a governs locals, autonòmics i centrals.
 • Assessorament a partits i candidats.
 • Assessorament en comunicació estratègica a empreses i organitzacions.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - govern
Campus d'excel·lència internacional U A B