gènere

Catalan

AFIN (Infancies i Famílies)

AFIN (Infancies i Famílies)
Catalan
Diana Marre

Departament de Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B. 1º Pis
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

93 581 46 40
Group's presentation: 

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d'investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l'estudi de les desigualtats i inequitats per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles, en l'àmbit del personal, familiar i social. Té la seva seu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals constitueixen els seus àmbits de recerca i treball prioritaris. Per això, des de l'atenció a la diversitat, s'ocupa de la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i dels desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat .

Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s'ha caracteritzat per un enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l'àmbit acadèmic per arribar als col · lectius amb i per l'interès i benestar treballa.

Research lines: 
 • Infància, adolescència, joventut
 • Reproducció (assistida, subrogació, adopció i acolliment)
 • Família i diversitat familiar
 • Parentalitat (parenting) i capacitats parentals
 • Gènere, diversitat i orientació sexual, raça i etnicitat, discapacitat i capacitats diverses, interseccionalitat
 • Polítiques públiques i intervenció social
Capacities / services: 
 • Estudis, diagnòstics i anàlisis
 • Consultoria i assessorament
 • Formació
 • Acompanyament i intervencions terapèutiques

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)
Catalan
David Roca Correa
+34 93 581 44 59
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP) aixupluga un col•lectiu d’investigadors que estem preocupats per l’estudi de la publicitat i les relaciones públiques des de diferents perspectives. També ens caracteritza que hi posem molta emoció en la recerca, molt de pensament lateral i fins i tot certa ingenuïtat.

Research lines: 
 • Publicitat.
 • Relacions Públiques.
 • Creativitat.
 • Gènere.
 • Estudis de Marca.
 • Sistemes i formes de comunicación de les organitzacions.
 • Estudis de recepció i preferencias.
 • Llenguatges audiovisuals, Internet.
 • Propaganda mural i gràfica política.
Capacities / services: 
 • Recerca de mercats i públics.
 • Peritatges i estudis de recepció.
 • Serveis de creativitat, disseny i producció audiovisual.
Àmbit - grup de recerca: 

Feminari Dona i Cultura de Masses

Feminari Dona i Cultura de Masses
Catalan
Núria Simelio Solà
+34 93 581 18 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Feminari Dona i Cultura de Masses disposa d’una llarga trajectòria des que es va constituir al 1987. Els treballs realitzats han seguit una doble orientació: la principal línia d'investigació està dirigida a l'anàlisi de la representació de les relacions socials i de gènere en els mitjans de comunicació de masses, mitjançant la qual hem pogut diagnosticar les repercussions de l'androcentrisme en les rutines periodístiques. I una altra destinada a fer visibles les aportacions de les dones en l'explicació històrica i en les transformacions contemporànies.

Research lines: 
 • Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.
Capacities / services: 
 • Elaboració de pautes de lectura crítica per produïr missatges igualitaris per empreses periodístiques i publicitàries, i institucions públiques i privades.
 • Formació especialitzada adreçada a professionals de la comunicació.
 • Disseny de projectes per la difusió, el debat i la formació experimental a partir d'una guia per humanitzar la informació.
 • Avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupament de prototips de portals a Internet per facilitar la participació equilibrada de dones i homes,  destinats a les institucions públiques.

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)
Catalan
Maria Freixanet
+34 93 487 10 76
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP) realitza estudis en temes de gènere, sobretot pensats per a una aplicació pràctica a les administracions locals.

Actualment ens trobem acabant una recerca sobre Espais públics segurs des de la perspectiva de gènere.

També realitzem formació en gènere, com és el Curs de Lectures de Teoria Política Feminista, obert a la ciutadania.

Research lines: 
 • Les polítiques públiques locals amb perspectiva de gènere.
 • La teoria política feminista.
Capacities / services: 
 • Diagnosi i disseny de plans d’igualtat a empreses i/o entitats. Hem realitzat acompanyaments d'aquest tipus per al Pla d'Igualtat de Terrassa i d'Igualada.
 • Formació en temes de gènere, tant específica per a la institució/empresa/entitat, com convidant-la als seminaris o cursos propis del Programa Ciutats i Persones.

ANTÍGONA - Dret i societat en perspectiva de gènere

ANTÍGONA - Dret i societat en perspectiva de gènere
Catalan
Ricardo Rodríguez Luna
+34 93 581 22 39
Group's presentation: 

Antígona és un grup que fa recerques acadèmiques al voltant dels vincles que n'hi ha entre el Dret i els problemes socials, de forma específica, ens centrem en l'estudi del drets de les dones.

Research lines: 

Les activitats de recerca del Grup Antígona s’emmarquen dins els estudis que aborden l’anàlisi del dret amb perspectiva de gènere. Específicament es prioritza l’anàlisi dels drets de les dones des de una perspectiva filosòfica i socio-jurídica que fomenti el desenvolupament de treballs de recerca etnogràfics i qualitatius.

 • Gènere i dret.
 • Polítiques d’igualtat de gènere.
 • Dones, xarxes locals i moviments socials.
 • Dones i violència.
 • Bioètica i salut
 • Sistema de Justícia Penal i Gènere.
 • Seguretat i gènere.
 • Estudi de les masculinitats.
Capacities / services: 
 • Formació en l'àmbit dels estudis de gènere.
 • Formació específica en l'àmbit de la violència de gènere.
 • Suport científic per la realització de talleres, congressos o esdeveniments acadèmics.
 • Assessoria per l'elboració de plans d'igulatat.
 • Col·laboració amb entittas de suport a dones que han patit violència.
Àmbit - grup de recerca: 

cos i textualitat

cos i textualitat
Catalan
Meri Torras
+34 93 586 80 84
Group's presentation: 

El Grup de recerca consolidat Cos i Textualitat (2009 SGR 651), dirigit per la Dra. Meri Torras, analitza – des de 2005 i amb una perspectiva interdisciplinària– el cos com a lloc per a la identitat i la manera com s’hi inscriuen (i reinscriuen) el gènere, l’ètnia, la classe i la identitat sexual des dels discursos culturals.

La recerca es materialitza en l’edició de publicacions especialitzades i manuals, l’organització de congressos, seminaris, conferències i taules rodones, la direcció de tesis doctorals i l’activitat docent, però també en l'oferta de cursos d'estiu i formació de formadors en matèria de gènere i sexualitats.

Research lines: 
 • Cos i literatura: el cos com text, el cos com tema literari.
 • Cos i gènere: revisió crítica del gènere (literari i d'identitat).
 • Cos i ètnia: immigració, representacions culturals de la identitat nacional.
 • Cos i desig: homosexualitat, transexualitat, queer, heterosexualitat.
 • Cos, cultura i antropologia: costums, ritus, moda, cultura popular.
 • Cos i pensament: llenguatge, teologia, discurs científic.
 • Cos i normativa: cos desviat, transexualitat, transgenerisme, monstruositat.
 • Cos i tecnologia: artificialitat, ciborg, cirurgia, bodybuilding.
 • Cos, ciència i medicina: coneixement, visió, mirada.
Capacities / services: 
 • Realització i organització de cursos i seminaris.
 • Formació de formadors en matèria de gènere i sexualitats.
 • Creació de manuals i materials didàctics per a educadors i estudiants.
 • Gestió d’activitats culturals i artístiques (participació a taules rodones sobre escriptors/es, organització de recitals de poesia, etc.).
 • Assessorament i consultoria en aquests àmbits.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - gènere
Campus d'excel·lència internacional U A B