formació

Catalan

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)
Catalan
José Tejada Fernández
+34 93 581 17 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca CIFO (Col•lectiu d’Investigació en Formació Ocupacional) del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un Grup de Recerca amb Autorització de Nom Específic (ANE núm. 1280), Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, març de 1999. Número de Registre UAB 161339044. Té també el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el número 01020 (Resolució de 18 d’Octubre de 2005). Renovació 2009-2013: 2009-SGR0512 (Resolució del 3 de juliol 2009).

Conscients del paper social que desenvolupa la Universitat i llur compromís amb l’obertura a la societat, el Grup CIFO va decidír, al 1990, dirigir llurs activitats de manera més prioritària al camp de la formació d’adults i, de manera més específica, a l’àmbit de la formació vinculada al treball i al desenvolupament personal i social. Com a conseqüència d’aquesta preocupació i dinàmica d’activitat del grup, s’han dut a terme al llarg d’aquests darrers anys, diverses activitats relacionades amb la formació de formadors, investigació, elaboració de materials, promoció d’estudis de tercer cicle, avaluació de programes i assessorament.
Aquesta obertura comporta, de forma simultània, altres objectius generals de caràcter intern i extern que tenen a veure a la formació i el desenvolupament professional dels membres de l’equip.

Research lines: 
 • Formació pel treball.
 • Formació de formadors.
 • Detecció de necessitats formatives, avaluació de programes, avaluació d'impacte.
 • Innovació formativa,
 • Inserció i orientació professional, assessorament professional.
 • Perfils i competències professionals.
Capacities / services: 
 • Formació de professionals de la formació.
 • Assessorament institucions de formació.
 • Detecció de necessitats formatives.
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes de formació.
 • Elaboració de materials de formació.
Àmbit - grup de recerca: 

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Catalan
Quim Brugué Torruella
+34 93 586 88 14
Group's presentation: 

L’IGOP és un centre dedicat a la recerca sobre les polítiques públiques a tots els nivells i en tota la seva amplitud, des que es defineix el problema i es decideix actuar sobre ell fins que se n’avaluen les mesures adoptades.
És a dir, volem conèixer i analitzar què fan els governs (els programes d’acció), perquè ho fan (els discursos que ho justifiquen), com ho fan (la gestió pública) i també quins agents intervenen en tot el procés, tant si són públics (ajuntaments, Generalitat, Govern Central...) com els privats (empreses, ONGs.).
Per fer-ho apleguem investigadors de diversos camps de les ciències socials, i també formem especialistes en la nostra disciplina a través d’estudis propis de màster i de doctorat.

Research lines: 
 • Polítiques educatives i equitat.
 • Innovació democràtica.
 • Polítiques urbanes.
 • Exclusió social i polítiques d'inclusió.
 • Democràcia 2.0.
 • Innovació en la gestió pública.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes a partir de l’anàlisi de la realitat social i de les seves transformacions, especialment dels canvis en l’agenda de problemes que reclamen l’atenció de les institucions públiques.
 • Elaboració de propostes de millora respecte a polítiques públiques específiques o respecte a canvis més generals en el sistema de funcionament de les institucions.
 • Avaluació de programes i serveis públics, apostant per una visió d’aprenentatge compartit.
Subscribe to RSS - formació
Campus d'excel·lència internacional U A B