estudis de la ciència i la tecnologia

Catalan

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)
Catalan
Miquel Domènech
+34 93 581 23 53
Group's presentation: 

El Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) és un grup de recerca que compta amb un sòlid bagatge teòric i metodològic en el camp dels estudis de la ciència i la tecnologia.
 El ventall d'interessos que abasta és força ampli, però podria destacar-.se l’estudi de l'impacte de les innovacions tecnocientífiques en les dinàmiques socials.
 Més concretament, una de les preocupacions del grup de recerca és justament l'estudi del paper que tenen la ciència i la tecnologia en les dinàmiques de transformació i reproducció social.

Research lines: 
  • Transformació de les tecnologies assistencials i noves formes de cuidar.
  • Tecnologies de control i noves modalitats penals.
  • Desenvolupament tecnocientífic i noves configuracions espacials i temporals.
  • Controvèrsies públiques i participació ciutadana en la societat del coneixement.
  • Anàlisi de xarxes científiques.
  • Percepció social de la ciència i la tecnologia.
Capacities / services: 
  • Estudis sobre percepció pública d'innovacions.
  • Estudis d'impacte psicosocial d'innovacions tècniques.
  • Assessorament sobre participació ciutadana en processos de presa de decisió en problemes socio-tècnics.
  • Assessorament en processos de disseny tecnològic participatiu.
Subscribe to RSS - estudis de la ciència i la tecnologia
Campus d'excel·lència internacional U A B