educació per la sostenibilitat

Catalan

Grup de Recerca Còmplex

Grup de Recerca Còmplex
Catalan
Núria Moré
+34 93 581 17 37
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Còmplex (GRC (2009SGR331) és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta format per professorat de diversitat de nivells educatius, des de la docència universitària a l’Educació Primària i també per persones vinculades a contextos educatius de suport al currículum escolar.
La finalitat del Grup de Recerca Còmplex és la recerca d’eines de caràcter didàctic que afavoreixin la incorporació dels principis del paradigma de la complexitat als contextos educatius.

Research lines: 
 • Definició dels principis del paradigma de la complexitat com a forma d’apropar-se als fenòmens del món.
 • Establiment de relacions entre l’educació científica i el paradigma de la complexitat.
 • Definició de models conceptuals complexos.
 • El diàleg disciplinar entre les ciències experimentals i la resta de disciplines.
 • El paradigma de la complexitat com a eina per afavorir l’ambientalització curricular.
 • Disseny d’instruments per avaluar la presència del paradigma de la complexitat en els processos d’ensenyament aprenentatge.
 • L’Espai Europeu de formació Superior com a context afavoridor del diàleg disciplinar.
Capacities / services: 
 • Assessorament en politiques educatives.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)
Catalan
Mariona Espinet Blanch
+ 34 93 581 26 46
Group's presentation: 

El grup de recerca en educació per la sostenibilitat, escola i comunitat està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament,  i per professionals que participen en activitats d’educació per la sostenibilitat i de desenvolupament sostenible en l’àmbit local.  La finalitat  del grup és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinar a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

Research lines: 
 • Avaluació d’activitats, programes i xarxes d’educació ambiental i d’educació per la sostenibilitat orientats a la construcció de comunitats
 • La interacció educativa en contextos d’educació per la sostenibilitat i d’educació per la ciutadania comunitaris
 • La construcció de comunitats que desenvolupin projectes d’educació científica, educació per la ciutadania, i educació per la sostenibilitat a nivell local.
 • L’agroecologia escolar  com a motor per la construcció de comunitats que promouen l’educació científica, l’educació per la ciutadania i l’educació per la sostenibilitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament en educació per a la sostenibilitat i agroecologia escolar.
 • Creació de materials didàctics.
 • Disseny de cursos de capacitació en educació per a la sostenibilitat.
 • Avaluació de programes i projectes educatius.
 • Projectes de desenvolupament sostenible local.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - educació per la sostenibilitat
Campus d'excel·lència internacional U A B