educació intercultural

Catalan

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)
Catalan
Pepi Soto Marata
+34 93 581 12 39, +34 93 586 83 18
Group's presentation: 

MOSSA és un grup de recerca socioantropològica que investiga sobre l'educació en comunitats culturalment diverses. L'interès central del grup és la millora del coneixement i l'augment de la consciència respecte de les condicions necessàries per fer possible la transformació sociocultural concreta.
Treballa des de fa anys amb el professorat d'educació infantil, primària i secundària; amb professionals de l'educació; amb entitats i associacions d'educació no formal; amb institucions públiques i privades que desenvolupen programes i projectes educatius que inclouen la immigració i la diversitat cultural com a focus dels seus plantejaments; amb organitzacions no governamentals i xarxes educatives que desenvolupen propostes d'educació pel desenvolupament o accions de sensibilització en temes de cooperació internacional i solidaritat.
Ha dut i dur a terme recerques i projectes relacionats amb la immigració, les escoles, la ciutat, els mitjans de comunicació, els recursos educatius o la convivència als barris, però també ha investigat els infants del carrer, els prejudicis docents, la transmissió cultural entre els mormons catalans o les joves otakus seguidores del manga.

Research lines: 
 • Investigació dels processos educatius d’infants, joves o adults en diferents entorns d’aprenentatge com els familiars, escolars, comunitaris o ciutadans entre d'altres, desenvolupant etnografies específiques amb l’interès de contribuir al coneixement de les diferents realitats investigades i a les seves condicions i possibilitats de transformació, donat el context de desigualtat i asimetria social i cultural en que vivim.
 • Sistematització de processos de presa de consciència cultural tant en l’articulació de propostes de formació de professionals de l’educació com en l’elaboració de recursos educatius sobre drets humans, convivència i cooperació.
Capacities / services: 
 • Disseny de projectes d'investigació antropològica bàsica i aplicada relacionada amb l'educació.
 • Desenvolupament d'etnografies sobre processos educatius en diferents àmbits.
 • Identificació de les cultures docents i el seu rol en la transmissió de la cultura.
 • Sistematització de metodologies d'intervenció educativa.
 • Elaboració de propostes contrastades de formació del professorat.
 • Elaboració de criteris de qualitat per a l'elaboració de materials i recursos educatius.
 • Disseny de programes, projectes i plans d'intervenció.
 • Anàlisi de documents escrits i/o audiovisuals des d'una perspectiva crítica pel que fa a la transmissió cultural de models i valors relatius a la pluralitat.

Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)

Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)
Catalan
José Luis Lalueza
+34 93 581 23 55, +34 610 766 166
Group's presentation: 

El centre de interès del grup de recerca és el desenvolupament en contexts d'exclusió social i l'educació intercultural.
Des de 1998 estem desenvolupant projectes d'acció-recerca consistents en la creació de comunitats de pràctiques orientades a membres de grups minoritaris. Aquestes comunitats de pràctiques es desenvolupen dintre de l'escola, amb la col·laboració dels mestres, i fora, en entitats com ara centres cívics o associacions gitanes, en col·laboració amb els agents socials. En aquest projecte cooperen estudiants de la UAB en pràctiques d'aprenentatge-servei.
El treball del grup també s'orienta al disseny d'estudis de necessitats socials i projectes d’intervenció comunitària, així com a  l'anàlisi i la intervenció en el àmbit de la protecció de menors i l'atenció a famílies en dificultat social.

Research lines: 
 • Desenvolupament humà en contexts minoritaris i discontinuïtats culturals entre sistemes.
 • Creació i sostenibilitat de comunitats de pràctiques per l’educació intercultural.
 • Intervenció comunitària per l’empoderament de minories culturals.
 • Immigració i família.
Capacities / services: 
 • Disseny d'entorns d'aprenentatge col·laboratiu per l'educació intercultural. Disseny i implementació d'activitats educatives en entorns formals i no formals.
 • Desenvolupament d’eines TIC mediadores de comunitats de pràctiques
 • Anàlisi de necessitats socials i disseny de programes. Estudis sobre infància i adolescència. Estudis i disseny de programes d’intervenció en el camp de la immigració i les minories culturals.
 • Intervenció en processos de mediació cultural.
 • Assessorament en la intervenció amb famílies en l'àmbit de la protecció de menors.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - educació intercultural
Campus d'excel·lència internacional U A B