NEOLCYT

  • La història de la ciència i de la tècnica a l'Espanya del segle XIX.
  • Les parcel.les lèxiques d'especiaitat relacionades amb l'introducció de les innovacions científiques i tecnològiques a la llengua castellana.
  • L'estudi lexicogràfic i històric de cada àmbit tècnic i científic.

El nostre grup de recerca de lexicografia -NEOLCYT- té com a primer objectiu configurar un diccionari històric de neologismes de la ciència i de la tècnica en la llengua espanyola del segle XIX.

Catalan
+34 687 949 684
Alba Marco
Research group name: 
NEOLCYT
  • Correcció i adequació textual de la llengua castellana.
  • Correccions i revisions de tot tipus d'obres lexicogràfiques.
  • Traduccions obres històriques (català-castellà; català-francés; castellà-francés; i viceversa).
Campus d'excel·lència internacional U A B