Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)

  • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor.
  • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten actualment a la Psicomotricitat.
  • Anar elaborant un cos teòric escrit que fonamenti l’actual pràctica psicomotriu.
  • Definir la situació actual i futura de la Psicomotricitat.
  • Augmentar la qualitat docent del professorat que imparteix assignatures relacionades amb la Psicomotricitat.
  • Actualitzar el concepte de cos i d’infant avui.
  • Concretar què és allò que realment caracteritza i defineix la pràctica psicomotriu.
  • Establir què és allò que determina la calma psíquica de l’infant quan està fent psicomotricitat.
  • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir.
  • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu.
  • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu.
  • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant.
  • Aconseguir reconeixement com a Grup de Recerca i ajuts que financin la recerca i formació realitzada.

   Creat al 2006, el composa professorat de la UAB i personal extern a la UAB. Els membres de la UAB pertanyen a la Unitat d’Educació Corporal i imparteixen docència a la Titulació de Grau d’Infantil

   • Lurdes Martínez  (Directora del Grup de Recerca)
   • Montserrat Anton
   • Meritxell Bonàs

   Els membres externs són persones de reconegut prestigi dins del camp de la psicomotricitat, i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades, imparteixen i vetllen per la psicomotricitat:

   • Josep Rota
   • Teresa Godall
   • Iolanda Vives
   • Montse Castellà
   • Lídia Esteban
   • Carme López
   • Sara Manchado
   • Neus Sànchez
   • Manel Llecha
   • Gemma Heras
   • Núria Ferrando
   • Manel Pérez
   • Gil Pla
   • Sílvia Jiménez
   • Elena Sarri
   • Estrella Masabeu
   • Roser Cantó
   • Dolors Rovira
   • Txell Blanco
   • Laura Moya
   • Xavier Forcadell

   L’equip humà d'aquest Grup de recerca ha anat creixent i consolidant-se. Una mostra són les IX edicions del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys que ja s’han realitzat amb més de 30 participants a cadascuna d’elles, i les VI Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i escola amb entre 100 i 200 participants a cada edició. També s’ha impartit docència sobre motricitat infantil al Doctorat Interuniversitari Educació Física i Esport: didàctica i desenvolupament professional, i a altres Postgraus, Màsters i Jornades de l’estat espanyol.

   Catalan
   +34 93 581 26 74, +34 651 313 060
   Lurdes Martínez Mínguez
   Research group name: 
   Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)
   • Formació permanent professorat infantil i primària.
   • Transferència de coneixement al Departament d'Educació, Escoles, Ajuntaments.
   • Edició de continguts divulgatius.
   Campus d'excel·lència internacional U A B