Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL)

  • Estudi comparatiu internacional: l’acollida de població nouvinguda en centres d’educació infantil.
  •  L’objectiu d’aquest projecte és el d’analitzar i contrastar dades d’abast internacional sobre els avenços en paradigmes i metodologies de recerca que tinguin impacte, d’una part, en l’acollida de l’alumnat nouvingut a Catalunya i, de l’altra, en les línies de recerca i en els projectes docents vinculats als estudis de llicenciatura i de grau de la UAB que incorporen l’Educació Intercultural en els plans d’estudi ( la participació del grup en el projecte internacional CCB -Children Crossing Borders- dirigit per Joseph Tobin des de l’Arizona State University” d’EE.UU).

El Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL) és un col·lectiu d’investigadors interessats en l’acollida de població infantil en contextos pluriculturals i plurilingües, que treballen tant en l’àmbit dels coneixements científics i l’elaboració teòrica, com en la recerca aplicada en contextos educatius.
Els objectius que l’equip de recerca pretén assolir són els següents :
Investigar les necessitats educatives i comunicatives de les persones en diferents contextos sociolingüístics.
Fer propostes als equips docents, professionals, serveis... orientades a desenvolupar el treball en xarxa  per optimitzar l’atenció a la diversitat cultural.
Proposar i avaluar enfocaments psicopedagògics innovadors per optimitzar l'atenció a la diversitat i la col·laboració d’ educadors i famílies.

Catalan
+34 93 581 31 87, +34 93 371 92 60, +34 669 533 876
Mercè Roc Peñaranda
Research group name: 
Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL)
  • Formació en l’aplicació de la metodologia vídeo-etnogràfica.
  • Orientació psicopedagògica respecte de l’acollida d’alumnat nouvingut.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B