Grup de recerca Còmplex

  • Desenvolupament epistemològic dels principis de la complexitat en el context educatiu.
  • El diàleg disciplinar com a forma de construcció de coneixement
  • Incorporació de la complexitat a l'educació com a eina facilitadora de la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
  • Disseny, aplicació i avaluació de contextos educatius afavoridors de la presència de la complexitat.
  • Formació inicial i permanent de professorat.

El grup de recerca Còmplex treballa en la incorporació dels principis de la Complexitat en contextos educatius diversos: Escola, Institut, Educació Superior, Museus i Centres de Ciències. Pensem que el treball sobre complexitat pot ajudar a incorporar l'educació ambiental en la formació dles individus.

Catalan
+34 93 581 33 56
Josep Bonil Gargallo
Research group name: 
Grup de recerca Còmplex
  • Disseny, implimentació i avaluació de materials i contextos educatius que afavoreixin la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
  • Formació de professionals del món educatiu.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B