Grup de Recerca Còmplex

  • Definició dels principis del paradigma de la complexitat com a forma d’apropar-se als fenòmens del món.
  • Establiment de relacions entre l’educació científica i el paradigma de la complexitat.
  • Definició de models conceptuals complexos.
  • El diàleg disciplinar entre les ciències experimentals i la resta de disciplines.
  • El paradigma de la complexitat com a eina per afavorir l’ambientalització curricular.
  • Disseny d’instruments per avaluar la presència del paradigma de la complexitat en els processos d’ensenyament aprenentatge.
  • L’Espai Europeu de formació Superior com a context afavoridor del diàleg disciplinar.

El Grup de Recerca Còmplex (GRC (2009SGR331) és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta format per professorat de diversitat de nivells educatius, des de la docència universitària a l’Educació Primària i també per persones vinculades a contextos educatius de suport al currículum escolar.
La finalitat del Grup de Recerca Còmplex és la recerca d’eines de caràcter didàctic que afavoreixin la incorporació dels principis del paradigma de la complexitat als contextos educatius.

Catalan
+34 93 581 17 37
Núria Moré
Research group name: 
Grup de Recerca Còmplex
  • Assessorament en politiques educatives.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B