Educació i Competència Matemàtica

  • Competència comunicativa i argumentació.
  • Continuïtat en la competència matemàtica al llarg de les diferents etapes educatives.
  • Competència matemàtica en resolució de problemes.

El grup de recerca Educació i Competència Matemàtica (PREMAT) és un grupo consolidat reconegut per l’AGAUR (SGR 00364) que pertany a l'àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques i desenvolupa la seva recerca educativa en l'àmbit de la competència matemàtica. El PREMAT té com a finalitat general la millora de l'ensenyament de les matemàtiques en els centres educatius.
La finalitat de la seva activitat investigadora és incidir en l'àmbit curricular, tant de l'educació obligatòria com postobligatòria, la gestió de l'aula de matemàtiques, l'avaluació de competències i la formació del professorat, inicial i permanent, tant de primària com de secundària.

Catalan
+34 93 581 26 48
Jordi Deulofeu
Research group name: 
Educació i Competència Matemàtica
  • Assessorament en l'àmbit de l'educació matemàtica.
  • Desenvolupament de projectes relacionats amb el treball per competències en l'àmbit de les matemàtiques.
  • Disseny i implementació de projectes de divulgació de les matemàtiques.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B