CLIL SLA Project

  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) (aprenentatge integrat de continguts curriculars i llengües estrangeres) a cinc escoles de primària.
  • Adquisició d'una segona llengua/llengua estrangera (anglès) (proficiency, writing skills, oral production, motivation, teaching practices).

CLIL SLA Project és un grup de recerca que investiga els efectes del CLIL (aprenentatge integrat de continguts curriculars i llengües estrangeres) sobre la millora en l'adquisició de l'anglès a les nostres escoles.
 Cinc escoles han començat a impartir part d'una assignatura en anglès i l'estudi analitza els resultats a partir de les proves de nivell d'anglès realitzades als seus alumnes i dels aspectes qualitatius de la posada en marxa d'aquesta iniciativa (motivació, pràctiques docents, implantació) en comparació amb grups controls de la mateixa escola als quals no se'ls ofereix aquesta possibilitat.

Catalan
+34 93 581 15 67, +34 656 678 275
Elisabet Pladevall Ballester
Research group name: 
CLIL SLA Project
  • Assessorament per a la millora de l'aprenentatge de l'anglès.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B