comunicació

Catalan

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalan
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

Feminari Dona i Cultura de Masses

Feminari Dona i Cultura de Masses
Catalan
Núria Simelio Solà
+34 93 581 18 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Feminari Dona i Cultura de Masses disposa d’una llarga trajectòria des que es va constituir al 1987. Els treballs realitzats han seguit una doble orientació: la principal línia d'investigació està dirigida a l'anàlisi de la representació de les relacions socials i de gènere en els mitjans de comunicació de masses, mitjançant la qual hem pogut diagnosticar les repercussions de l'androcentrisme en les rutines periodístiques. I una altra destinada a fer visibles les aportacions de les dones en l'explicació històrica i en les transformacions contemporànies.

Research lines: 
 • Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.
Capacities / services: 
 • Elaboració de pautes de lectura crítica per produïr missatges igualitaris per empreses periodístiques i publicitàries, i institucions públiques i privades.
 • Formació especialitzada adreçada a professionals de la comunicació.
 • Disseny de projectes per la difusió, el debat i la formació experimental a partir d'una guia per humanitzar la informació.
 • Avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupament de prototips de portals a Internet per facilitar la participació equilibrada de dones i homes,  destinats a les institucions públiques.

Educació i Competència Matemàtica

Educació i Competència Matemàtica
Catalan
Jordi Deulofeu
+34 93 581 26 48
Group's presentation: 

El grup de recerca Educació i Competència Matemàtica (PREMAT) és un grupo consolidat reconegut per l’AGAUR (SGR 00364) que pertany a l'àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques i desenvolupa la seva recerca educativa en l'àmbit de la competència matemàtica. El PREMAT té com a finalitat general la millora de l'ensenyament de les matemàtiques en els centres educatius.
La finalitat de la seva activitat investigadora és incidir en l'àmbit curricular, tant de l'educació obligatòria com postobligatòria, la gestió de l'aula de matemàtiques, l'avaluació de competències i la formació del professorat, inicial i permanent, tant de primària com de secundària.

Research lines: 
 • Competència comunicativa i argumentació.
 • Continuïtat en la competència matemàtica al llarg de les diferents etapes educatives.
 • Competència matemàtica en resolució de problemes.
Capacities / services: 
 • Assessorament en l'àmbit de l'educació matemàtica.
 • Desenvolupament de projectes relacionats amb el treball per competències en l'àmbit de les matemàtiques.
 • Disseny i implementació de projectes de divulgació de les matemàtiques.
Àmbit - grup de recerca: 

Gabinet de Comunicació i Educació

Gabinet de Comunicació i Educació
Catalan
Santiago Tejedor
+34 93 581 16 89
Group's presentation: 

El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat i especialitzat en al investigació i divulgació científica, que pertany al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Gabinet neix amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: Comunicació i Educació.

Research lines: 
 • Media Literacy.
 • Ciberperiodisme.
 • Mitjans educatius.
 • Televisió educativa.
 • Cinema i educació.
 • Educació en mitjans.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament d'investigacions.
 • Disseny de campanyes.
 • Creació de materials didàctics de diferent natura (textual, radiofònic, audiovisual, multimèdia).
 • Assessoria en temes de comunicació i educació.
 • Formació de formadors i Cursos d'especialització ad hoc.
 • Realització d’activitats d’alfabetització digital.

Gestió del canvi a les organitzacions de formació (CCUC)

Gestió del canvi a les organitzacions de formació
Catalan
Marina Tomás Folch
+34 93 581 31 97, +34 654 039 627
Group's presentation: 

El grup Gestió del Canvi a les organitzacions de formació  forma part del grup EDO i investiga sobre el funcionament dels centres de formació, ja siguin escoles, instituts, universitats o altres institucions que tenen per objecte la formació per tal de veure què dificulta en aquesta organització de poder innovar.
Disposa, fruit d'aquests estudis, instruments per diagnosticar la cultura del centre, el clima, les resistències i fa propostes d'estratègies a seguir per reeixir en el canvi.

Research lines: 
 • El canvi de cultura a les universitats.
 • El genere a les organitzacions: visibilitat, lideratge, participació, poder,..
 • El conflicte, clima, comunicació i cultura organitzacional.
 • La gobernança a les universitats.
Capacities / services: 
 • Diagnòstic del potencial de canvi d'un  grup/centre/institució de formació.
 • Assessorament als centres i als seus directius per endegar i conduir  processos de canvi.
 • Estudi de la cultura organitzacional d'una organització de formació.
 • Formació sobre gestió del canvi a la universitat.
 • Coach de lideratge educatiu.

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural
Catalan
Ricardo García Cárcel
+34 93 581 32 27
Group's presentation: 

El GREHC és un equip d’investigació dedicat a l’anàlisi de l’evolució de la cultura a l’Època Moderna des de la perspectiva dels mitjans de comunicació més que des de l’òptica tradicional dels continguts dels missatges.  Amb diverses línies de recerca actualment vigents, el GREHC aplega a investigadors de la UAB dedicats a la història cultural en època moderna i també d’altres investigadors espanyols i estrangers dins el camp principal de la història cultural. Aquesta tasca col·lectiva i col·laborativa nodreix les activitats del GREHC, tals com l’auspici de tesis doctorals, l’organització de seminaris, col·loquis i congressos i la promoció de publicacions especialitzades.

Research lines: 
 • Llibre i lectura a l'Àntic Règim.
 • Discurs religiós.
 • Inquisició i censura.
 • Educació i comunicació.
 • Púlpit i confessionari.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a cicles de conferències, exposicions, programes de formació contínua, en els que podem aportar diferents punts de vista pluridisciplinaris: història de la cultura literària, artística, política, sociologia.
 • Desenvolupament de continguts per a mitjans de comunicació diversos, inclosos espais webs.
 • Elaboració de continguts en relació a la comprensió històrica dels problemes del món actual: integrismes religiosos, delimitació de gèneres, mestissatges i hibridismes culturals.
Subscribe to RSS - comunicació
Campus d'excel·lència internacional U A B