complexitat

Catalan

Grup de Recerca Còmplex

Grup de Recerca Còmplex
Catalan
Núria Moré
+34 93 581 17 37
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Còmplex (GRC (2009SGR331) és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta format per professorat de diversitat de nivells educatius, des de la docència universitària a l’Educació Primària i també per persones vinculades a contextos educatius de suport al currículum escolar.
La finalitat del Grup de Recerca Còmplex és la recerca d’eines de caràcter didàctic que afavoreixin la incorporació dels principis del paradigma de la complexitat als contextos educatius.

Research lines: 
 • Definició dels principis del paradigma de la complexitat com a forma d’apropar-se als fenòmens del món.
 • Establiment de relacions entre l’educació científica i el paradigma de la complexitat.
 • Definició de models conceptuals complexos.
 • El diàleg disciplinar entre les ciències experimentals i la resta de disciplines.
 • El paradigma de la complexitat com a eina per afavorir l’ambientalització curricular.
 • Disseny d’instruments per avaluar la presència del paradigma de la complexitat en els processos d’ensenyament aprenentatge.
 • L’Espai Europeu de formació Superior com a context afavoridor del diàleg disciplinar.
Capacities / services: 
 • Assessorament en politiques educatives.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de recerca Còmplex

Grup de recerca Còmplex
Catalan
Josep Bonil Gargallo
+34 93 581 33 56
Group's presentation: 

El grup de recerca Còmplex treballa en la incorporació dels principis de la Complexitat en contextos educatius diversos: Escola, Institut, Educació Superior, Museus i Centres de Ciències. Pensem que el treball sobre complexitat pot ajudar a incorporar l'educació ambiental en la formació dles individus.

Research lines: 
 • Desenvolupament epistemològic dels principis de la complexitat en el context educatiu.
 • El diàleg disciplinar com a forma de construcció de coneixement
 • Incorporació de la complexitat a l'educació com a eina facilitadora de la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Disseny, aplicació i avaluació de contextos educatius afavoridors de la presència de la complexitat.
 • Formació inicial i permanent de professorat.
Capacities / services: 
 • Disseny, implimentació i avaluació de materials i contextos educatius que afavoreixin la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Formació de professionals del món educatiu.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - complexitat
Campus d'excel·lència internacional U A B