col·lectius vulnerables

Catalan

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)
Catalan
Pedro Jurado de los Santos
+34 93 581 14 17
Group's presentation: 

La col·laboració dels membres en projectes relacionats amb els col·lectius vulnerables i els seus processos d’inclusió, així com la seva difusió, atenent a les línies estratègiques europees en matèria d’atenció als col·lectius o grups vulnerable.

Research lines: 
  • Definir característiques dels col·lectius o grups vulnerables que presenten dificultats i problemes en els processos d’inclusió socioeducativa.
  • Identificar factors claus que influeixen en l’aparició de problemes en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables i la seva força.
  • Analitzar estratègies de control i prevenció.
  • Orientar accions per a tots els agents implicats en el processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
  • Proposar models d’intervenció davant col·lectius o grups vulnerables.
  • Proposar accions formatives en relació a la formació de professionals que es relacionin amb l’atenció a col·lectius o grups vulnerables.
Capacities / services: 
  • Assessorament en processos d’inclusió socioeducativa.
  • Orientació als agents implicats en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
  • Avaluació de plans d’intervenció socioeducativa.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - col·lectius vulnerables
Campus d'excel·lència internacional U A B