Catalunya

Catalan

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)
Catalan
Àngels/Pascual-de-Sans
+34 93 581 17 36
Group's presentation: 

El Grup d'Estudis Migració i Societat (GEMS) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GEMS és el nom actual de l'antic Grup de Recerca sobre Migracions (GRM). Aquest va ser reconegut per la UAB com a ANE l’any 2000. Àngels Pascual de Sans n'és la directora. Va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador. El nom de GEMS ha sigut adoptat l'any 2011 per no duplicar el nom de GRM que té el SGR.

El GEMS desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques europees i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

 

Research lines: 
 • Migració interior d'Espanya i migracions internacionals. Anàlisi de fluxos, històries migratòries i d'assentament.
 • Integració i cohesió social.
 • Xarxes migratòries
 • Migració i canvi social en àrees rurals.
 • Matrimonis mixtos.
 • Migració i salut
 • Codesenvolupament
 • Migracions en el món àrab-musulmà contemporani..
 • Metodologia aplicada a l'estudi de la migració, Metodologia quantitativa i qualitativa.
Capacities / services: 
 • Assessorament en integració i cohesió social.

Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO)

Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO)
Catalan
Miquel Molist Montaña
+ 34 93 581 43 10
Group's presentation: 

El Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) té com a objectiu l’estudi  de l’origen i el desenvolupament de les comunitats agrícoles al Pròxim Orient i a la mediterrània occidental.

Research lines: 
 • Societats agrícola-ramaderes.
 • Aparició i desenvolupament de la tecnologia ceràmica.
 • SIG en arqueologia.
 • Instrumental lític.
Capacities / services: 
 • Estudis de valoritzacio del patrimoni arqueologic.

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)
Catalan
Ramon Martí
+ 34 93 581 32 34
Group's presentation: 

Establert l'any 2005, el grup de recerca Ocorde està format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Euskal Herriko Unibersitatea. Des d'aleshores el grup condueix activitats de recerca interdisciplinàries centrades en l'estudi històric del poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI. Aquestes tasques combinen l'estudi de les fonts llatines i àrabs amb l'anàlisi toponímica i la pràctica arqueològica sistemàtica, obtenint resultats innovadors per a la historiografia de l'Alta Edat Mitjana. Tot seguint aquesta metodologia, s'inicià una línia de recerca en torn a una desconeguda xarxa de torres de guaita i senyals implantada per l'estat islàmic a la Península durant el segle VIII, així com una altra sobre l'organització fiscal d'aquest primer estat andalusí. La celebració i publicació dels congresos internacionals "Fars de l'Islam" i "Teoria i pràctica fiscal a l'occident llatí i a Dar al-Islam" proven els avenços assolits en aquests camps.

Research lines: 
 • Territoris, poblaments, esglesies i fortificacions medievals.
 • Fiscalitat medieval - feudalisme - régim dominical - cerámica medieval - producció agrària i indústries medievals
Capacities / services: 
 • - Detecció i estudi de jaciments arqueológics medievals
 • Excavació, consolidació i posada en valor de jaciments medievals.
 • Asesorament documental i arqueològic d'entitats locals i comarcals.
 • Estudi i catalogació de fonts escrites medievals.
 • Estudi i inventari del patrimoni immoble medieval (format SIG).
 • Cartografia històrica digitalitzada.

Grup d'Art del Renaixement i del Barroc a Catalunia (GARB)

Grup d'Art del Renaixement i del Barroc a Catalunia (GARB)
Catalan
Dr.Bonaventura Bassegoda (UAB) i Dr.Joan Bosch (UdG)
(34) 93 581 13 70
Group's presentation: 

El Grup d’Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya (GARB) aglutina investigadors de la UAB i de la UdG especialitzats en la història de l’art a l’època moderna que treballen en projectes conjunts des de l’any 1994. El que ofereix el nostre grup és un treball rigorós i acurat d’un ampli grup d’experts en l’art europeu d’època moderna. Som especialistes en teoria de l’art, arquitectura, pintura, escultura i retaulística, dibuix, gravat, exploració arxivística i documental, història de col·leccionisme d’art, i historiografia. El nucli permanent és format per tres CU, quatre TU, i un agregat. Diversos becaris predoctorals i postdoctorals ens han acompanyat en aquests anys. La base del nostre treball és l’interès per l’estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural, mitjançant la millora objectiva del coneixement sobre l’art del Renaixement i del Barroc a Catalunya, sempre vist i valorat dins el seu context internacional, i que busca en totes les seves publicacions una nova visió per l’art de l’època moderna respecte de la historiografia hispànica i internacional. Els resultats obtinguts en les nostres investigacions es difonen a través de revistes científiques, els llibres monogràfics, congressos i les respectives actes publicades, com és habitual en les Humanitats, però també mitjançant el comissariat d’exposicions i els respectius catàlegs raonats, que permeten un impacte de la recerca més enllà dels àmbits científics.

Exemples de col·laboració amb Institucions són la catalogació del fons d’art del monestir de Pedralbes de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), la catalogació de l’art renaixentista i barroc d’Andorra (Govern d’Andorra), la catalogació i estudi de la Galeria de Catalans il·lustres (Ajuntament de Barcelona) i el Projecte Recercaixa, en la seva primera convocatòria: “Art en perill, cens i memòria de la destrucció”.

Research lines: 
 • L'Art barroc i renaixentista a Catalunya.  
 • Fonts i Models de les arts figuratives a Catalunya als segles XVI, XVII i XVIII.
 • Història del col·leccionisme d’art.
 • Historiografia de l’art català.
 • Història de les destruccions d’obres d’art a Catalunya.
Capacities / services: 
 • Anàlisi tècnica d'obres d'art del Renaixement i el Barroc.
 • Disseny d'exposicions i events culturals de difusió de l'art del Renaixementi el Barroc.
 • Elaboració de continguts de difusió cultural sobre el Renaixement i el Barroc.

Grup d'Estudis República i Democràcia (GERD)

Grup d'Estudis República i Democràcia (GERD)
Catalan
Francisco Morente
+34 93 586 81 67
Group's presentation: 

El treball del GERD té com a objecte les diferents experiències republicanes i/o democràtiques de la història contemporània catalana i espanyola (amb una atenció molt preferent per l’estudi comparatiu amb l’Europa occidental), però també s'ocupa, d’una forma més transversal, de l’estudi de classes i moviments socials, partits polítics i sindicats, les seves respectives cultures polítiques, així com els seus projectes polítics, econòmics, socials i culturals que d’una manera o altra han contribuit a fer avançar (o s’han oposat a) la construcció de la ciutadania republicana i dels Estats democràtics a Catalunya, Espanya i l’Europa occidental.

Research lines: 
 • Nacionalisme, democràcia i classes populars. Una temàtica que s’inscriu en el debat sobre la configuració de les cultures polítiques dels sectors populars i obrers dins la societat contemporània.
 • Polítiques socials del projecte republicà. Una temàtica bàsica per a valorar els efectes del projecte republicà és la construcció d’un sistema social nou, progressista, valent.
 • Polítiques republicanes de finances i de Defensa militar.
 •  Feixisme i antifeixisme: rebuig i defensa de la democràcia.
Capacities / services: 
 • Assessorament històric per a l'elaboració d'exposicions, obres commemoratives, documentals.
 • Programes de ràdio i/o televisió sobre temes històrics, obres de ficció amb rerafons històric, itineraris de turisme cultural.
 • Organització de cicles de seminaris-conferències i jornades de debat.

Entre centro y periferia científica: el periodismo médico en Cataluña (1898-1938)

Entre centro y periferia científica: el periodismo médico en Cataluña (1898-1938)
Catalan
Annette Mülberger Rogele
+34 93 581 13 29
Group's presentation: 

Dintre del Centre d’Història de la Ciència desenvolupo una recerca sobre les biografies de metges i les seves obres des de finals del segle XIX fins el començament de la  Guerra Civil.
En primer lloc mirem d’aconseguir la localització, indexació i digitalització de revistes mèdiques catalanes amb l’objectiu de posar-les a l’abast mitjanánt internet. En segon lloc fem una anàlisi del tractament que es feia de temes sensibles com ara la sexualitat i la parapsicologia.

Research lines: 
 • Localització, indexació i digitalització de revistes mèdiques catalanes amb l’objectiu de posar-les a l’abast mitjanánt internet.
 • Exili mèdic a França.
 • Tractament de la sexualitat i la parapsicologia en els mitjans de comunicació del període.
Capacities / services: 
 • Assessorament en història de la medicina de la primera meitat del segle XX.
  Edició de continguts divulgatius.
Subscribe to RSS - Catalunya
Campus d'excel·lència internacional U A B