avaluació

Catalan

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)
Catalan
José Tejada Fernández
+34 93 581 17 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca CIFO (Col•lectiu d’Investigació en Formació Ocupacional) del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un Grup de Recerca amb Autorització de Nom Específic (ANE núm. 1280), Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, març de 1999. Número de Registre UAB 161339044. Té també el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el número 01020 (Resolució de 18 d’Octubre de 2005). Renovació 2009-2013: 2009-SGR0512 (Resolució del 3 de juliol 2009).

Conscients del paper social que desenvolupa la Universitat i llur compromís amb l’obertura a la societat, el Grup CIFO va decidír, al 1990, dirigir llurs activitats de manera més prioritària al camp de la formació d’adults i, de manera més específica, a l’àmbit de la formació vinculada al treball i al desenvolupament personal i social. Com a conseqüència d’aquesta preocupació i dinàmica d’activitat del grup, s’han dut a terme al llarg d’aquests darrers anys, diverses activitats relacionades amb la formació de formadors, investigació, elaboració de materials, promoció d’estudis de tercer cicle, avaluació de programes i assessorament.
Aquesta obertura comporta, de forma simultània, altres objectius generals de caràcter intern i extern que tenen a veure a la formació i el desenvolupament professional dels membres de l’equip.

Research lines: 
 • Formació pel treball.
 • Formació de formadors.
 • Detecció de necessitats formatives, avaluació de programes, avaluació d'impacte.
 • Innovació formativa,
 • Inserció i orientació professional, assessorament professional.
 • Perfils i competències professionals.
Capacities / services: 
 • Formació de professionals de la formació.
 • Assessorament institucions de formació.
 • Detecció de necessitats formatives.
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes de formació.
 • Elaboració de materials de formació.
Àmbit - grup de recerca: 

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)
Catalan
Pedro Jurado de los Santos
+34 93 581 14 17
Group's presentation: 

La col·laboració dels membres en projectes relacionats amb els col·lectius vulnerables i els seus processos d’inclusió, així com la seva difusió, atenent a les línies estratègiques europees en matèria d’atenció als col·lectius o grups vulnerable.

Research lines: 
 • Definir característiques dels col·lectius o grups vulnerables que presenten dificultats i problemes en els processos d’inclusió socioeducativa.
 • Identificar factors claus que influeixen en l’aparició de problemes en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables i la seva força.
 • Analitzar estratègies de control i prevenció.
 • Orientar accions per a tots els agents implicats en el processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar models d’intervenció davant col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar accions formatives en relació a la formació de professionals que es relacionin amb l’atenció a col·lectius o grups vulnerables.
Capacities / services: 
 • Assessorament en processos d’inclusió socioeducativa.
 • Orientació als agents implicats en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Avaluació de plans d’intervenció socioeducativa.
Àmbit - grup de recerca: 

Educació i Competència Matemàtica

Educació i Competència Matemàtica
Catalan
Jordi Deulofeu
+34 93 581 26 48
Group's presentation: 

El grup de recerca Educació i Competència Matemàtica (PREMAT) és un grupo consolidat reconegut per l’AGAUR (SGR 00364) que pertany a l'àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques i desenvolupa la seva recerca educativa en l'àmbit de la competència matemàtica. El PREMAT té com a finalitat general la millora de l'ensenyament de les matemàtiques en els centres educatius.
La finalitat de la seva activitat investigadora és incidir en l'àmbit curricular, tant de l'educació obligatòria com postobligatòria, la gestió de l'aula de matemàtiques, l'avaluació de competències i la formació del professorat, inicial i permanent, tant de primària com de secundària.

Research lines: 
 • Competència comunicativa i argumentació.
 • Continuïtat en la competència matemàtica al llarg de les diferents etapes educatives.
 • Competència matemàtica en resolució de problemes.
Capacities / services: 
 • Assessorament en l'àmbit de l'educació matemàtica.
 • Desenvolupament de projectes relacionats amb el treball per competències en l'àmbit de les matemàtiques.
 • Disseny i implementació de projectes de divulgació de les matemàtiques.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - avaluació
Campus d'excel·lència internacional U A B