aules 1x1

Catalan

Didàctica i multimedia

Didàctica i multimedia
Catalan
Pere Marquès Graells
+34 93 581 26 35
Group's presentation: 

DIM és un  grup de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (Facultat d'Educació de la UAB) i alhora una xarxa social per a la investigació, l'aprenentatge permanent i el suport al desenvolupament professional que acull a més de 2.700 agents educatius de tot el món (docents, gestors, empreses...) compromesos amb la millora de l'Educació amb el suport de les TIC.

DIM impulsa el desenvolupament de múltiples investigacions i projectes, jornades i activitats formatives i de difusió del coneixement.

Research lines: 
  • Bones pràctiques en l'ús educatiu de les TIC: pissarres digitals, aules 1x1, llibres de text digitals i altres recursos mutimèdia per a l'educació...
  • Problemes educatius i solucions amb suport TIC.
  • Aplicació d'un currículum bimodal i contra el fracàs escolar.
  • Creació d'activitats multimèdia educatives.
Capacities / services: 
  • Assessorament a centres i administracions educatives en l'adequada integració de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge: quines TIC?, quines activitats formatives es faran amb les TIC?, com formar al professorat?
  • Assessorament a administracions educatives centres en el canvi de paradigma educatiu a les aules, per tal de passar del model memorístic tradicional a un currículum bimodal més en consonància amb els requeriments de la nostra societat.
  • Creació de recursos multimèdia per a l'educació.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - aules 1x1
Campus d'excel·lència internacional U A B