aprenentatge

Catalan

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalan
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)
Catalan
Mariona Espinet Blanch
+ 34 93 581 26 46
Group's presentation: 

El grup de recerca en educació per la sostenibilitat, escola i comunitat està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament,  i per professionals que participen en activitats d’educació per la sostenibilitat i de desenvolupament sostenible en l’àmbit local.  La finalitat  del grup és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinar a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

Research lines: 
 • Avaluació d’activitats, programes i xarxes d’educació ambiental i d’educació per la sostenibilitat orientats a la construcció de comunitats
 • La interacció educativa en contextos d’educació per la sostenibilitat i d’educació per la ciutadania comunitaris
 • La construcció de comunitats que desenvolupin projectes d’educació científica, educació per la ciutadania, i educació per la sostenibilitat a nivell local.
 • L’agroecologia escolar  com a motor per la construcció de comunitats que promouen l’educació científica, l’educació per la ciutadania i l’educació per la sostenibilitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament en educació per a la sostenibilitat i agroecologia escolar.
 • Creació de materials didàctics.
 • Disseny de cursos de capacitació en educació per a la sostenibilitat.
 • Avaluació de programes i projectes educatius.
 • Projectes de desenvolupament sostenible local.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)
Catalan
Oriol Guasch
+34 658 870 624
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en l’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), que té més de 15 anys d'existència, se centra en dos tipus de tasques que du a terme de manera interrelacionada: la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, en un Seminari de recerca; i la transferència de coneixement basada en la col•laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari, en un Seminari d’innovació docent. Les seves línies de treball, que s'han desenvolupat en el marc de diversos projectes finançats i que han donat lloc a nombroses publicacions, treballs de recerca de màster i de llicències d’estudi, així com a tesis doctorals, estan relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i de la gramàtica, i amb els processos de reflexió que es generen en aquestes activitats.

Research lines: 
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de la reflexió gramatical en contextos multilingües.
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita en contextos multilingües.
 • L'avaluació formativa a l'àrea de llegua.
Capacities / services: 
 • Formació del professorat i l'assessorament per a la innovació i millora docent en l'ensenyament reglat de l'educació obligatòria.
 • Formació per a la millora de les capacitats d'escriptura dels professionals de diferents àrees com a instruments indispensables per a la comunicació i per a la construcció de coneixement.
Àmbit - grup de recerca: 

Didàctica i multimedia

Didàctica i multimedia
Catalan
Pere Marquès Graells
+34 93 581 26 35
Group's presentation: 

DIM és un  grup de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (Facultat d'Educació de la UAB) i alhora una xarxa social per a la investigació, l'aprenentatge permanent i el suport al desenvolupament professional que acull a més de 2.700 agents educatius de tot el món (docents, gestors, empreses...) compromesos amb la millora de l'Educació amb el suport de les TIC.

DIM impulsa el desenvolupament de múltiples investigacions i projectes, jornades i activitats formatives i de difusió del coneixement.

Research lines: 
 • Bones pràctiques en l'ús educatiu de les TIC: pissarres digitals, aules 1x1, llibres de text digitals i altres recursos mutimèdia per a l'educació...
 • Problemes educatius i solucions amb suport TIC.
 • Aplicació d'un currículum bimodal i contra el fracàs escolar.
 • Creació d'activitats multimèdia educatives.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres i administracions educatives en l'adequada integració de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge: quines TIC?, quines activitats formatives es faran amb les TIC?, com formar al professorat?
 • Assessorament a administracions educatives centres en el canvi de paradigma educatiu a les aules, per tal de passar del model memorístic tradicional a un currículum bimodal més en consonància amb els requeriments de la nostra societat.
 • Creació de recursos multimèdia per a l'educació.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - aprenentatge
Campus d'excel·lència internacional U A B