Psicologia i estudis psicosocials

AFIN (Infancies i Famílies)

AFIN (Infancies i Famílies)
Catalan
Diana Marre

Departament de Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B. 1º Pis
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

93 581 46 40
Group's presentation: 

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d'investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l'estudi de les desigualtats i inequitats per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles, en l'àmbit del personal, familiar i social. Té la seva seu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals constitueixen els seus àmbits de recerca i treball prioritaris. Per això, des de l'atenció a la diversitat, s'ocupa de la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i dels desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat .

Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s'ha caracteritzat per un enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l'àmbit acadèmic per arribar als col · lectius amb i per l'interès i benestar treballa.

Research lines: 
 • Infància, adolescència, joventut
 • Reproducció (assistida, subrogació, adopció i acolliment)
 • Família i diversitat familiar
 • Parentalitat (parenting) i capacitats parentals
 • Gènere, diversitat i orientació sexual, raça i etnicitat, discapacitat i capacitats diverses, interseccionalitat
 • Polítiques públiques i intervenció social
Capacities / services: 
 • Estudis, diagnòstics i anàlisis
 • Consultoria i assessorament
 • Formació
 • Acompanyament i intervencions terapèutiques

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalan
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere

Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere
Catalan
Margot Pujal i Llombart
+34 93 581 19 80, +34 93 330 48 33, +34 677 830 043
Group's presentation: 

El Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d’una perspectiva de Gènere, estudia l'impacte del sistema cultural sexe/gènere en la producció actual de desigualtat social mitjançant la constitució de les identitats psicosexuals i de gènere i les subjectivitats contemporànies (context de retòrica igualitària i neosexisme) des d'una perspectiva psicosocial, estructural, de poder i interseccional. Perspectiva que s'aplica per a la intervenció psicosocial en dos àmbits. El principal àmbit d'aplicació és el de l'anàlisi de l'impacte d'aquest sistema cultural sexe/gènere en la salut, a través de l'estudi de nous síndromes emergents o malestars que creixen exponencialment en el moment actual i que s'expressen mitjançant diferències significatives de gènere mitjançant el cos o les emocions (dolor crònic sense causa orgànica, transtorns alimentaris, depressió, etc...) i que estan relacionats amb els diferents models socials de gènere vigents (tradicional, de transició, contemporani) en l'actual context de retòrica igualitarista.
D'altra banda, donada la judicialització de la greu problemàtica de la violència de gènere (expressió més visible d'aquest sistema cultural) es treballa a nivell de formació interdisciplinar amb agents de l'àmbit jurídic per tal d'introduir aquesta perspectiva psicosocial en l'anàlisi i intervenció en violència de gènere.

Research lines: 
 • Salut i sistema Sujecte/Sexe/Gènere.
 • Cura, servei, globalització i precarització.
 • Violència de gènere i sistema jurídic.
Capacities / services: 
 • Formació i intervenció en l'abordatge de la salut des d'una perspectiva biopsicosocial i de gènere, per tal de treballar la salut des d'un treball transdisciplinar entre Ciències Socials i Humanes i Ciències de la Salut.
 • Elaboració de plans d’actuació per implicar a les administraciones en programes i polítiques de salut pública introduïnt el sistema subjecte/sexe/gènere.
 • Formació als agents de justícia sobre teoria psicosocial de gènere interseccional.

Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere

Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere
Catalan
Aurora Leal García
+34 93 581 44 40
Group's presentation: 

Grup de recerca “Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere”  porta a terme recerques  sobre la utilització de diferents formes d'expressió (Llengua oral, escrita, dibuix, imatge, cinema, fotografia) com a instruments d'anàlisi i coneixement de realitats externes i internes (relacions socioafectives i de gènere).
 Les i els diferents professionals porten a terme treballs de recerca i també aplicacions del seus resultats a àmbits d'ordre psicològic i psicopedagògic.

Research lines: 
 • Diferents sistemes de simbolització i relacions afectives i de gènere: concepcions d'adolescents i joves sobre l'amor i les relacions de parella.
 • Anàlisi de conflictes de parella.
 • Imatge, cinema, etc. i diversitat de representacions internes.
Capacities / services: 
 • Asssessorament sobre les relacions socioafectives utilitzant diferents sistemes de simbolització.
 • Formació a mida, en especial en el tema de gènere.
Àmbit - grup de recerca: 

Knowledge Representation for Artificial Intelligence Based on Logic

Knowledge Representation for Artificial Intelligence Based on Logic
Catalan
Maria Pilar Dellunde
+34 93 581 16 18
Group's presentation: 

KRAIL és un Grup de Recerca de la UAB format per professors de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadors del Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).
KRAIL té com a principal objectiu l'estudi de formalismes lògics per a la representació del coneixement en Intel·ligència Artificial.

Research lines: 
 • Mètodes d'aprenentatge aplicats a l'avaluació de la qualitat de vida de les persones.
 • Sistemes d'argumentació basats en lògiques multi-valorades.
 • Fonamentacions lògiques del raonament aproximat.
 • Algorismes i modelització en SAT clàssic i multi-valorat.
 • Modelatge d'ontologies basat en lògiques de la descripció (borroses).
 • Lògiques del flux d'informació per a la interoperabilitat semàntica i la coordinació del coneixement en sistemes distribuïts.
Capacities / services: 
 • Anàlisi de bases de dades utilitzant tècniques d'Intel·ligència Artificial.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives

Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives
Catalan
Juan Muñoz Justicia
+34 93 581 28 74
Group's presentation: 

El grup de recerca en Metodologies Qualitatives investiga mètodes per a l’anàlisi qualitativa i la seva implementació en programaris de suport a la recerca. El seu camp sustantitu d’aplicació són les polítiques públiques i socials, especialment a l’àmbit de la salut.

Research lines: 
 • Investigació i avaluació qualitativa i participativa a l’àmbit de la salut.
 • Estudi d’eines informàtiques aplicades a la investigació qualitativa.
Capacities / services: 
 • Assessorament pel disseny de recerques basades en metodologies qualitatives o mixtes.
 • Realització d’estudis, especialment en el camp de les polítiques públiques i socials.
 • Formació a mida en els programaris específics d’anàlisi qualitativa.
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària

Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
Catalan
Elena Añaños
+34 629 222 461
Group's presentation: 

El Grup de recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària estudia com els subjectes capten i processen la informació publicitària (anuncis), és a dir, com la publicitat arriba al "cervell" del telespectador, del internauta, etc. i fins a quin punt li pot condicionar la seva actuació de compra.

Research lines: 
 • Estudi dels processos cognitius que influencien en el processament de la informació publicitària, especialment en: Els nous formats de publicitat, Rich Media i la Publicitat integrada en els continguts audiovisuals, entre d'altres:
 • Aplicació de la metodologia de l'Eye Tracker en la seva recerca, per mesurar l'impacte visual i moviments oculars de la publicitat i creació de patrons de resposta per aprt dels diferents targets.
 • Processament conscient i inconscient de la Publicitat.
Capacities / services: 
 • Aplicació de l'Eye TraKer en l'estudi previ de les campanyes per tal d'obtenir dades del rendiment cognitiu del subjecte davant la variació dels components dels anuncis, per tal de poder dissenyar la publicitat més eficaç.
 • Disseny i realització de recerques que tinguin com a objectiu l'optimització dels recursos publicitaris a partir del coneixement del procés cognitiu del receptor (i dels diferents targets).
Grup de recerca-paraules clau: 

The Synthetic Emotions in Technological Environments

The Synthetic Emotions in Technological Environments
Catalan
Jordi Vallverdú
+34 93 581 16 18
Group's presentation: 

Estudiem com aplicar emocions sintètiques en entorns tecnològics (robòtica, programació,..) alhora que aprofundim en els fonaments teòrics de les emocions.
El nostre grup està vinculat al Departament de Filosofia de la UAB.

Research lines: 
 • La modelització d'emocions artificials.
 • L'estudi computacional de l'evolució de les emocions.
 • La simulació de relacions socials i el rol desenvolupat per les emocions.
 • Nous models de cognició artificial.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament de programari afectiu.
 • Suport a robòtica social.
 • Disseny d'entorns cognitivament òptims.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 
Subscribe to RSS - Psicologia i estudis psicosocials
Campus d'excel·lència internacional U A B