Estudis socioeconòmics i polítiques públiques

Democràcia, eleccions i ciutadania

Democràcia, eleccions i ciutadania
Catalan
Eva Anduiza
+34 93 581 24 28
Group's presentation: 

El principal objectiu del grup “Democracy, Elections and Citizenship” (DEC) és l’anàlisi de les actituds polítiques (què pensa la gent sobre la política, els polítics i les institucions), i els comportaments polítics (com i per què la gent participa en política).

Research lines: 
 • Participació electoral.
 • Mitjans digitals i participació política.
 • Actituds polítiques.
 • Protesta política.
 • Qualitat democràtica.
Capacities / services: 
 • Estudis de participació electoral.
 • Assessorament sobre mitjans digitals i participació política.
 • Assessorament en el disseny i l’anàlisi d’enquestes sobre actituds i comportaments en àmbits sociopolítics.

Coalicions, incentius i disseny institucional en la presa de decisions col·lectives (CODE)

Coalicions, incentius i disseny institucional en la presa de decisions col·lectives (CODE)
Catalan
Jordi Massó
+34 93 581 23 70
Group's presentation: 

En el grup CODE ens dediquem a l’estudi de la presa de decisions col•lectives i al disseny de mecanismes i institucions en contexts on els grups, les xarxes o les coalicions juguen un paper rellevant en la configuració dels incentius individuals i, en general, en la determinació del resultat de la decisió col•lectiva.
La nostra contribució fonamental és que posem l’èmfasi en el paper de les estructures de relacions que connecten als agents i en els incentius individuals que aquestes estructures generen en la presa de decisions col•lectives.
Un dels objectius fonamentals del grup és la anàlisi de mecanismes, existents o motivats teòricament, que induexin als agents a comportar-se eficientment. En l’aspecte més aplicat de la nostre proposta, ens volem centrar principalment en l’estudi dels mecanismes utilitzats per les instituciones públiques com escoles, universitats o hospitals per asignar estudiants o metges interns.

Research lines: 
 • Teoria de l'elecció social.
 • Disseny de mecanismes.
 • Problemes d'assignació bilaterals.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a l’optimització de l’asignació de recursos humans i/o places a les institucions públiques.
 • Modelització de negociacions col·lectives i/o empresarials.
 • Assessorament per a la planficació estratègica.
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Catalan
Antonio Martin Artiles
+34 93 581 13 83
Group's presentation: 

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. Actualment forma part del Institut d’Estudis del Treball de la UAB com a unitat de recerca especialitzada.
El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.
El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col•laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

Research lines: 
 • Qualificacions professionas i competències.
 • Organització del Treball.
 • Mercat de treball.
 • Relacions Laborals.
Capacities / services: 
 • Estudis d'organització del treball.
 • Estudis sobre qualificaciones i competències professionals.
 • Estudis sobre el mercat de treball.
 • Estudis sobre Desenvolupament local .
 • Estudis sobre Innovació tecnológica.

TUDISTAR

TUDISTAR
Catalan
Gemma Cànoves Valiente
+34 93 581 18 59, +34 649 527 048
Group's presentation: 

El grupo TUDISTAR estudia els impactes del turisme a la societat en totes les seves dimensions: social, territorial, econòmica i mediambiental.
Mitjançant projectes de recerca bàsica i amb la col·laboració amb empreses i institucions contribueix a la creació de coneixement cientític en aquest àmbit i a iniciatives de desenvolupament i intervenció social.

Research lines: 
 • Turisme a espais rurals.
 • Turisme de grans ciutats, Barcelona.
 • Turisme sostenible.
 • Desenvolupament turístics.
 • Turisme Cultural.
 • Turisme de proximitat.
 • Turisme de creuers.
 • Turisme religiós.
 • Territoris turístics en reconversió.
Capacities / services: 
 • Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
 • Valoracions d’espais turístics en reconversió.
 • Assessorament per a la creació del producte turístic.
 • Formació especialitzada en turisme.
Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
Valoracions d’espais turístics en reconversió.
Assessorament per a la creació del producte turístic.
Formació especialitzada en turisme.

Economia Política de la Integració

Economia Política de la Integració
Catalan
Jordi Bacaria
+34 93 581 11 28
Group's presentation: 

El grup “Economia Política de la Integració” es basa en la recerca aplicada en temes de integració econòmica en diferents àmbits sectorials.

El grup de recerca està format pels investigadors (candidats a doctor i directors de tesi) i s'abasten les experiencies i aplicacions dirigides al coneixement de les noves economies emergents, en especial de Asia i América Llatina, mantenint la triangulació amb la Unió Europea i la conca Mediterrània, i obrint nous àmbits d'estudi com les economies d'Àfrica a partir de projectes de cooperació orientats a la formació de formadors.

Research lines: 
 • Integració econòmica.
 • tractats de lliure comerç.
 • comerç, innovació tecnològica.
 • relacions econòmiques internacionals.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’informes sobre mercats emergents i procesos de lliure comerç.
 • Assessorament a iniciatives relacionades amb el sector educació superior, empreses d'energies alternatives, tecnològiques i innovació de producte en telefonia mòbil, entre d’altres.
 • Formació de formadors en aquests temes.

Elites y partidos políticos (GREP)

Elites y partidos políticos (GREP)
Catalan
Montserrat Baras
+34 93 581 24 36
Group's presentation: 

“Elites y partidos políticos” (GREP) és un equip de professors de diverses universitats espanyoles que centren la seva recerca en els temes d’elits i partits polítics en sistemes multinivell, en les organitzacions empresarials i també en els manifestos dels partits extrems de la UE.

Research lines: 
 • Los miembros de los partidos políticos españoles en perspectiva comparada.
 • Los partidos políticos españoles.
 • Los partidos en un sistema multilevel. El caso de España.
 • Partidos regionales españoles.
 • Los partidos como organizaciones.
 • La selección de líderes.
 • La financiación de los partidos políticos.
 • Los manifiestos de los partidos europeos en relación a la UE.
 • Los grupos empresariales españoles.
Capacities / services: 
 • Estudios de evolución de los grupos de elite y competencia entre grupos afines.
 • Asesoramiento para definir modelos de toma de decisiones.
 • Estudios de financiación de entes privados en su relación con lo público.

Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social

Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social
Catalan
Carme Ferré Pavia
+34 93 581 19 39, +34 605 14 86 21
Group's presentation: 

Comress-Incom UAB (Comunicació i Responsabilitat Social) és un grup d’investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona i vinculat a l’Institut de la Comunicació que ha optat per unes línies de recerca compromeses amb la societat i amb el paper dels mitjans i les empreses de comunicació com a articuladors de relacions socials, originadors de valors i actors públics.
Les línies de recerca que atén el grup tenen a veure de manera àmplia amb tot el que afecta a la responsabilitat social en el camp de la comunicació: la de les empreses de comunicació, la dels mitjans com a actors socials, la dels professionals, les pràctiques periodístiques que amaguen determinats temes ciutadans i l’ètica de la comunicació.

Research lines: 
 • Ètica periodística i participació ciutadana.
 • Espectacularització de la informació.
 • Premsa i cooperació internacional.
 • Qualitat de la informació.
 • Responsabilitat Social Corporativa.
 • Visibilització de temes socials.
Capacities / services: 
 • Estudis de configuració i usos de l’espai urbà, mediació social, exclusió i visibilització comunicativa
 • Elaboració de plans de participació política i participació ciutadana, dones i lideratge en els media.
 • Estudis de cobertura electoral dels mitjans.
 • Formació en edició periodística, qualitat de la producció periodística, planificació de llibres d’estil i en els gèneres de la interpretació social: crònica, reportatge, entrevista.
 • Estudis de responsabilitat social de les empreses: comunicació responsable, qualitat i responsabilitat dels continguts.
 • Creació de continguts per encàrrec sobre temes socials.

Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS)

Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques (LSDS)
Catalan
Francesc Miguel Quesada
+34 93 586 8021
Group's presentation: 

El Laboratori de simulació de dinàmiques socio-històriques (LSDS) de la UAB té com a objectiu fer difusió, promoure i coordinar les activitats que es porten a terme a la UAB relacionades amb la simulació computacional de sistemes socials. Igualment, ofereix serveis d’assessorament i formació a organismes públics i privats implicats en recerca i gestió que utilitzin metodologies de simulació o experimentació en entorns socials virtuals.

Research lines: 
 • Processos de decisió individual i la seva afectació sobre comportament agregat.
 • Processos de formació i difusió social (creences, usos, costums, prejudicis, estereotips, rumors, innovacions, però també incendis, riuades o malalties).
 • Processos d'adaptació i aprenentatge individuals, xarxes de coneixement distribuït, intel·ligència col·lectiva.
 • Interaccions entre comportaments socials i context mediambiental (impacte ambiental, mobilitat i transport, usos del territori,...).
Capacities / services: 
 • Assessorament per a l’adquisició de programari específic per simular societats artificial i realitzar anàlisi social.
 • Accés autoritzat a programari comercial instal·lat als nostres servidors.
 • Desenvolupar implementacions completes a mida de models de simulació.
 • Adaptar simulacions específiques sota demanda. Instal·lar i computar simulacions a la nostra infrasestructura.
 • Executar tasques específiques de projectes de prospectiva i/o simulació social.

Pages

Subscribe to RSS - Estudis socioeconòmics i polítiques públiques
Campus d'excel·lència internacional U A B