Estudis socioeconòmics i polítiques públiques

Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives

Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives
Catalan
Juan Muñoz Justicia
+34 93 581 28 74
Group's presentation: 

El grup de recerca en Metodologies Qualitatives investiga mètodes per a l’anàlisi qualitativa i la seva implementació en programaris de suport a la recerca. El seu camp sustantitu d’aplicació són les polítiques públiques i socials, especialment a l’àmbit de la salut.

Research lines: 
 • Investigació i avaluació qualitativa i participativa a l’àmbit de la salut.
 • Estudi d’eines informàtiques aplicades a la investigació qualitativa.
Capacities / services: 
 • Assessorament pel disseny de recerques basades en metodologies qualitatives o mixtes.
 • Realització d’estudis, especialment en el camp de les polítiques públiques i socials.
 • Formació a mida en els programaris específics d’anàlisi qualitativa.
Grup de recerca-paraules clau: 

Business, Economies and Governments (BEG)

Business, Economies and Governments (BEG)
Catalan
Joaquim Vergés
+34 93 581 12 10
Group's presentation: 

El Research group in Business, Economies and Governments (BEG) és un grup orientat a liderar o participar en projectes de recerca sobre:
- Análisi de l'eficiencia d'empreses i entitats públiques.
- Privatitzacions:  Objectius perseguits, resultats observats.
- Mercat d'Energies Renovables: Regulació, polítiques de promoció, costos compartatius.

Research lines: 
 • Eficiència comparativa d'empreses públiques.
 • Avaluació dels resultats o conseqüències observades després de la privatització.
 • Análisi del mercat de tecnologies específiques en Eneries Renovables.
Capacities / services: 
 • Realització d’estudis o serveis en els àmbits descrits:
 • Eficiència comparativa d'empreses públiques.
 • Avaluació dels resultats o conseqüències observades després de la privatització.
 • Análisi del mercat de tecnologies específiques en Energies Renovables i de la seva viabilitat (competitivitat relativa).

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)
Catalan
Maria Freixanet
+34 93 487 10 76
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP) realitza estudis en temes de gènere, sobretot pensats per a una aplicació pràctica a les administracions locals.

Actualment ens trobem acabant una recerca sobre Espais públics segurs des de la perspectiva de gènere.

També realitzem formació en gènere, com és el Curs de Lectures de Teoria Política Feminista, obert a la ciutadania.

Research lines: 
 • Les polítiques públiques locals amb perspectiva de gènere.
 • La teoria política feminista.
Capacities / services: 
 • Diagnosi i disseny de plans d’igualtat a empreses i/o entitats. Hem realitzat acompanyaments d'aquest tipus per al Pla d'Igualtat de Terrassa i d'Igualada.
 • Formació en temes de gènere, tant específica per a la institució/empresa/entitat, com convidant-la als seminaris o cursos propis del Programa Ciutats i Persones.

Institut de Dret i Tecnologia (IDT)

Institut de Dret i Tecnologia (IDT)
Catalan
Marta Poblet Balcell
+34 93 581 22 35
Group's presentation: 

L’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDT-UAB) és un centre especial de recerca (CER) creat l’any 2005 que compta amb experiència i projecció internacional de primer ordre. L'IDT és membre del Free Access to Law, una xarxa internacional que aplega diferents centres i instituts que impulsen el lliure accés a la informació jurídica online, i també està adscrit a diverses institucions, associacions i grups internacionals sobre dret i tecnologia (IAAIL, JURIX, STI, etc).
Situat a la Facultat de Dret, el centre va es crear precisament amb la finalitat d'impulsar projectes conjunts d’universitat/empresa a partir de l'experiència prèvia del Grup d’Estudis Sociojurídics, GRES (grup d’excel·lència de la UAB). L’objectiu central de l’IDT és doncs desenvolupar recerca avançada en dret i tecnologia des d’una perspectiva interdisciplinària, de manera que juristes, científics socials, enginyers informàtics, del coneixement, biotecnòlegs, etc. cooperin en el desenvolupament de projectes, aplicacions i coneixement en l’àmbit de les institucions del dret. A més, l’Institut disposa del Laboratori d’Anàlisi Qualitativa i Audiovisual de Dades (IDT-Lab), un servei oficial de la UAB que desenvolupa mètodes d’anàlisi de dades i treballa en la incorporació de noves tecnologies multimèdia. L'any 2012 l'IDT endega el Joint Erasmus Mundus Doctorate on Law, Science and Technology, el primer programa de Doctorat Erasmus Mundus de la UAB, en col.laboració amb les universitats de Bologna i Torino (Itàlia), Mykolas Romeris University (Lituània) i la Universitat de Luxembourg, a més d'altres partners associats.
Actualment  l'equip de l’IDT el formen una trentena d’investigadors procedents de la Facultat de Dret de la UAB i altres institucions de l’àmbit acadèmic i empresarial, amb col.laboradors externs del món de l’empresa, les organitzacions del mercat jurídic i els professionals del Dret.

Research lines: 
 • Dret, Internet i web semàntica (models semàntics, ontologies jurídiques, llenguatges XML i OWL, data mining, etc.).
 • Dret i sistemes de gestió de la informació, de les dades, dels sistemes de seguretat i privacitat.
 • Tecnologies mòbils aplicades al dret, als serveis jurídics, i a la resolució alternativa de conflictes (ODR, mediació, negociació, arbitratge, etc.).
 • Sociologia del Dret.
Capacities / services: 
 • Coordinació i execució de projectes de recerca nacionals i internacionals sobre dret i web semàntica, privacitat online, seguretat, cibercriminalitat, open data, etc.
 • Modelització del dret des de la perspectiva de les necessitats dels usuaris d’Internet.
 • Desenvolupament de tecnologies multimedia aplicades al dret i als operadors jurídics.

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)

Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT)
Catalan
Miquel Domènech
+34 93 581 23 53
Group's presentation: 

El Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT) és un grup de recerca que compta amb un sòlid bagatge teòric i metodològic en el camp dels estudis de la ciència i la tecnologia.
 El ventall d'interessos que abasta és força ampli, però podria destacar-.se l’estudi de l'impacte de les innovacions tecnocientífiques en les dinàmiques socials.
 Més concretament, una de les preocupacions del grup de recerca és justament l'estudi del paper que tenen la ciència i la tecnologia en les dinàmiques de transformació i reproducció social.

Research lines: 
 • Transformació de les tecnologies assistencials i noves formes de cuidar.
 • Tecnologies de control i noves modalitats penals.
 • Desenvolupament tecnocientífic i noves configuracions espacials i temporals.
 • Controvèrsies públiques i participació ciutadana en la societat del coneixement.
 • Anàlisi de xarxes científiques.
 • Percepció social de la ciència i la tecnologia.
Capacities / services: 
 • Estudis sobre percepció pública d'innovacions.
 • Estudis d'impacte psicosocial d'innovacions tècniques.
 • Assessorament sobre participació ciutadana en processos de presa de decisió en problemes socio-tècnics.
 • Assessorament en processos de disseny tecnològic participatiu.

Grup d’Estudis sobre el Comportament Polític i Electoral de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials

Grup d’Estudis sobre el Comportament Polític i Electoral de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials
Catalan
Lucía Medina
+34 93 487 10 76
Group's presentation: 

El grup d’estudis sobre Comportament Polític i Electoral té com a objectiu l’anàlisi de les actituds i comportaments polítics dels catalans des d’una perspectiva comparada en relació amb les actituds i comportaments dels ciutadans d’altres Comunitats Autònomes i de l’Estat espanyol en el seu conjunt.

Research lines: 
 • Comportament polític i electoral.
 • Actituds i valors dels ciutadans.
 • Polítiques públiques.
Capacities / services: 
 • Realització de recerques i informes.

Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals

Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals
Catalan
Seán Golden
+34 93 581 21 11
Group's presentation: 

L'Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) es dedica a la formació, a la recerca i a la transferència de coneixements i de cultura en el camp dels estudis internacionals i interculturals de les grans àrees geopolítiques i geogràfico-culturals en què s’estructura el món.
Promou un concepte d’estudis transversals i pluridisciplinars de les esmentades àrees que combinen i coordinen moltes aproximacions paral·leles de camps diversos. Pot oferir suport institucional, administratiu i logístic al desenvolupament d’activitats interdisciplinàries de formació, de recerca i de transferència de coneixements i cultura, en el marc d’aquest gran camp.
A més de potenciar la recerca a la UAB, té la voluntat d’establir dinàmiques de col·laboració amb centres de recerca i amb "think tanks" a l’àmbit nacional i a l’àmbit internacional per tal de potenciar la qualitat i la projecció de la recerca sobre els estudis internacionals i interculturals a Catalunya, i de fomentar i de facilitar l’anàlisi de les problemàtiques generades per la globalització amb la vocació d’elaborar propostes de polítiques per a les administracions públiques, per l’empresariat i per a la societat civil.

Research lines: 
 • Estudis xinesos.
 • Estudis de l'Àsia Oriental.
 • Estudis mediterranis.
 • Relacions internacionals.
 • Estudis amazics.
Capacities / services: 
 • Assessorament en polítiques per a les administracions públiques, per l’empresariat i per a la societat civil sobre problemes derivats de la globalització.
 • Estudis i informes sobre els àmbits de recerca del grup.
 • Elaboració de contigunts divulgatius.

Llibertat, seguretat i transformacions de l'Estat

Llibertat, seguretat i transformacions de l'Estat
Catalan
Joan Lluís Pérez Francesch
+34 607 85 36 35
Group's presentation: 

La tensió entre llibertat i seguretat constitueix un dels reptes jurídics que cal afrontar en l’Estat de Dret dels nostres dies. En el conjunt dels Estats occidentals, i també a la Unió Europea, es pot observar un reforçament de la seguretat a partir dels fets de l’11-S, amb els corresponents riscs als que s’afronten els drets fonamentals i la mateixa idea de llibertat.

Quan es prenen mesures per a lluitar contra la criminalitat organitzada és una exigència de l’Estat de Dret l’establiment de controls democràtics i jurisdiccionals adients. Els poders públics han de ser conscients que les mesures que es prenguin, les quals han de tenir una eficàcia indiscutible, no poden presentar problemes de legitimitat democràtica ni poden comportar violacions dels  drets fonamentals. Les organitzacions internacionals, especialment les Nacions Unides, el Consell d’Europa i la Unió Europea, adopten mesures de diversos tipus que els Estats membres han de tenir com a marc per tal de definir les seves polítiques.

En aquest context, cal estudiar i analitzar amb rigor, els efectes de la nova legislació  i la seva compatibilitat amb les estructures de l’Estat de Dret, la democràcia i la protecció dels drets humans fonamentals.

Es pretén analitzar les transformacions que ha patit la configuració de l’Estat de Dret, en especial la garantia de la llibertat com gran valor inspirador dels drets fonamentals mitjançant la nova preocupació per la seguretat que s’ha implantat a partir dels fets de 11-S del 2001.  Des d’aleshores el reforçament de la seguretat ha provocat no poques tensions amb la llibertat (un dels fenòmens mes punyents son els presoners de Guantánamo, per exemple).

Volem estudiar i formular el dret a la seguretat en el context de l’Estat de Dret actual.

També ens plantegem sistematitzar la normativa dels diferents Estats occidentals europeus i americans (en especial els USA) per tal de determinar com ha afectat al disseny institucional de l’Estat de Dret configurat fins aleshores.

El paper dels organismes internacionals o supraestatals ha de ser estudiat en la mesura en que condiciona l’activitat i les mateixes estructures dels Estats. En especial ens proposem estudiar la normativa derivada de la Unió Europea i la seva incidència en el conjunt dels Estats membres.

L’objectiu darrer és analitzar les transformacions de l’Estat des de la perspectiva del Dret Constitucional, i d’una manera prioritària cóm les tensions actuals entre llibertat i seguretat  estan plantejant noves maneres d’entendre el paper del Dret Públic en el si de l’Estat.

Research lines: 
 • Les tensions entre els valors de la llibertat i de la seguretat, i el seu reflex en la ponderació entre drets fonamentals.
 • El civisme i l'etica pública: el seu paper per a delimitar l'equilibri entre la llibertat i la seguretat.
 • Dret comparat: experiències sobre la tensió actual entre llibertat i seguretat: Xile, Colòmbia, Georgia.
 • Les funcions dels cossos policials i de les forces armades avui.
 • El control jurisdiccional del poder polític: febleses després dels atacas de l'11-S.
Capacities / services: 
 • Assessorament en ordenances municipals.
 • Seminaris de reflexió i propostes de millora a diferents col.lectius.
 • Materials de difusió en les línies de treball del grup.
 • Assessorament per a campanyes de sensibilització democràtica.

Markets, Organizations and Votes in Economics

Markets, Organizations and Votes in Economics
Catalan
David Perez Castrillo
+34 93 581 14 05
Group's presentation: 

MOVE (Markets, Organizations and Votes in Economics) is a research institute in the field of Economics, based at the Bellaterra campus of Universitat Autònoma de Barcelona. MOVE is a consortium created by the Generalitat de Catalunya and the Universitat Autònoma de Barcelona.

MOVE will contribute actively to the shared vision of consolidating Barcelona as a capital of European economic research, and as a world pole of attraction for international students and researchers.

The main objective of MOVE is to create the conditions for a leap forward to higher excellence, building on the already substantial economics research and educational programs that have made of the Bellaterra campus an important part of the research community within Barcelona, Spain and Europe.

Research lines: 
 • Economía de la Investigación y Desarrollo Contratos óptimos de transferencia de tecnología
 • Economía de la Salud.
Capacities / services: 
 • Formació especialitzada: Master in the Economics of Science and Innovation, Master in Health Economics and Policy.
 • Estudis d’economia industrial i economia de la informació.
 • Assessorament per a polítiques de transferència tecnològica.

Avaluació Participativa

Avaluació Participativa
Catalan
Xavier Úcar
+34 93 581 15 81, +34 627 58 12 36
Group's presentation: 

Aquest grup d’investigació vincula d’una manera orgànica tres eixos temàtics: les accions comunitàries –físiques y virtuals (xarxes digitals socials)–, l’avaluació participativa i l’empoderament personal i comunitari. La finalitat bàsica de la nostra investigació és la de posar en relació els aprenentatges generats per la participació en processos d’avaluació participativa d’accions comunitàries per esbrinar de quina manera contribueixen a l’empoderament de les persones i les comunitats que protagonitzen la dita participació.

El grup està format per 11 professors i professores que pertanyen a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Barcelona i a la Fundació d'Innovació social Citilab de Cornellà.

Research lines: 
 • Avaluació participativa d'accions, plans i polítiques comunitaries.
 • Processos d'empoderament individual i comunitari.
 • Acció socioeducativa en la comunitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la implementació d'avaluacions participatives d'accions, plans, programes i projectes en territoris, entitats, institucions i organitzacions en general.
 • Disseny, implementació i avaluació de plans, programes i projectes de desenvolupament comunitari i d'animació sociocultural.
 • Formació de tècnics en acció comunitaria i avaluació participativa.

Pages

Subscribe to RSS - Estudis socioeconòmics i polítiques públiques
Campus d'excel·lència internacional U A B