Empresa i organitzacions

Treball, Institucions i Gènere (TIG)

Treball, Institucions i Gènere (TIG)
Catalan
Maria Jesús Espuny Tomás
+34 93 581 10 52
Group's presentation: 

El grup de recerca “Treball, Institucions i Gènere” (TIG) es va constituir en el si del Departament d' Història contemporània de la UB  l' any 1990. Des de llavors i amb la idea de convertir-se en un nucli aglutinador de la recerca sobre la història del treball i dels treballadors a Catalunya, el grup s' ha anat ampliant amb investigadors d' altres universitats. Actualment és un grup consolidat interuniversitari reconegut per l’AGAUR.
El grup centra la seva recerca en la història del treball com a resultat de relacions complexes entre diverses institucions com la familia, el mercat, les organitzacions empresarials, les associacions patronals, obreres i de l' Estat.  En especial, la dinàmica històrica d' aquestes institucions i les seves interrelacions constitueixen un dels nuclis centrals de la recerca del grup amb una dimensió interdisciplinària.

Research lines: 
 • Organització del treball, tecnologia, qualificació i gènere.
 • Industrialització, burguesia i mobilitat social.
 • Història del dret social i de les institucions laborals.
 • Salaris, consum i nivell de vida.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes sobre el treball des de una perspectiva històrica.
 • Elaboració de materials divulgatius.
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial

Grup d'Eficiència i Competitivitat Empresarial
Catalan
Marta San José
+34 93 581 12 09
Group's presentation: 

Sota el nom d’Eficiència i Competitivitat Empresarial s'agrupen un grup d'investigadors que té com a nucli l’estudi l’empresa i, en especial, els diferents aspectes relacionats amb la microeconomia de la competitivitat empresarial.

Research lines: 
 • Productivitat, Costos i Benefici.
 • Acompliment i organització interna.
 • El govern corporatiu.
 • La responsabilitat social corporativa.
 • Globalització i Internacionalització de l’Empresa.
Capacities / services: 
 • Anàlisi de Productivitat, Costos i Beneficis.
 • Estudi de l’acompliment i organització interna.
 • Assessorament sobre govern corporatiu.
 • Estudis i implementació de plans de responsabilitat social corporativa.
 • Assessorament per a la globalització i internacionalització de l’empresa.
Àmbit - grup de recerca: 

ANÀLISI D'EFICIÈNCIA I PRODUCTIVITAT

ANÀLISI D'EFICIÈNCIA I PRODUCTIVITAT
Catalan
Diego Prior
+34 93 58 115 39
Group's presentation: 

El  grup es dedica a avaluar les empreses privades, i també les organitzacions del sector públic, des d'una perspectiva global: interna i externa, financera i econòmica, de productivitat i ecoeficiència. La comparació detecta les fronteres de millor pràctica i permet desenvolupar plans d'acció per tal d'incrementar els nivells de competitivitat i sostenibilitat.

Research lines: 
 • Avaluació de la productivitat.
 • Eficiència i estratègia empresarial.
 • Optimització de la xarxa de punts de venda.
 • Capital organitzatiu en empreses i organismes del sector públic.
Capacities / services: 
 • Diagnòstic de la capacitat econòmica i definició dels plans de millora de la productivitat i de l'eficiència.
Àmbit - grup de recerca: 

Persones que Treballen en Organitzacions (PETRO)

Persones que Treballen en Organitzacions (PETRO)
Catalan
Josep Maria Blanch
+34 93 581 13 26
Group's presentation: 

Fa estudis d'avaluació de qualitat de vida laboral, de riscos psicosocials en el treball (càrrega de feina, violència ocupacional, etc.), organitzacions saludables,gènere i treball.
Ens centrem especialment en organitzacions de serveis humans (sanitat, educació, serveis socials, justicia, etc.).
També fem assessorament en l'àmbit de la prevenció. I formació en prevenció de riscos laborals.

Research lines: 

Hem empalmat diversos projectes competitius estudiant bàsicament l'impacte de les noves condicions (materials, tècniques i sobre tot, socials,contractuals i organitzacionals) de treball en la qualitat de vida laboral, en l'emergència de nous riscos psicosocials i en la seva prevenció. Sobre tot pel que fa a la relació sobrecàrrega de treball - burnout, violència ocupacional i qüestions sobre gènere i treball.

En aquests projectes hi participen equips de diverses universitats llatinoamericanes (principalment de Brasil, Colòmbia i Xile).

Capacities / services: 
 • Avaluació Formacio i Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i de desenvolupament d'organitzacions saludables.

egolab - GRAFO

egolab - GRAFO
Catalan
José Luis Molina
+34 93 581 11 42
Group's presentation: 

EgoLab és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de xarxes personals i comunitats en un context transcultural. La seva àrea etnogràfica d'especialització és l'Europa del Sudest. EgoLab també proporciona serveis a investigadors/es, institucions i professionals interessats en aplicacions de les xarxes socials.

Research lines: 
 • Mètodes i tècniques per l'estudi de les xarxes personals.
 • Trasnacionalisme i comunitats transnacionals.
 • Empresariat ètnic i empresariat social.
Capacities / services: 
 • Identificació i anàlisi de les xarxes socials intra i interorganitzatives.
 • Càlcul de poblacions ocultes o mal conegudes.
 • Identificació i anàlisi de les xarxes personals de persones i/o col·lectius.
 • Distribució geogràfica de les xarxes socials.
 • Valoració de la diversitat cultural en empreses i organitzacions.
 • Implantació de programes de responsabilitat social corporativa.

Business, Economies and Governments (BEG)

Business, Economies and Governments (BEG)
Catalan
Joaquim Vergés
+34 93 581 12 10
Group's presentation: 

El Research group in Business, Economies and Governments (BEG) és un grup orientat a liderar o participar en projectes de recerca sobre:
- Análisi de l'eficiencia d'empreses i entitats públiques.
- Privatitzacions:  Objectius perseguits, resultats observats.
- Mercat d'Energies Renovables: Regulació, polítiques de promoció, costos compartatius.

Research lines: 
 • Eficiència comparativa d'empreses públiques.
 • Avaluació dels resultats o conseqüències observades després de la privatització.
 • Análisi del mercat de tecnologies específiques en Eneries Renovables.
Capacities / services: 
 • Realització d’estudis o serveis en els àmbits descrits:
 • Eficiència comparativa d'empreses públiques.
 • Avaluació dels resultats o conseqüències observades després de la privatització.
 • Análisi del mercat de tecnologies específiques en Energies Renovables i de la seva viabilitat (competitivitat relativa).

Gestió del canvi a les organitzacions de formació (CCUC)

Gestió del canvi a les organitzacions de formació
Catalan
Marina Tomás Folch
+34 93 581 31 97, +34 654 039 627
Group's presentation: 

El grup Gestió del Canvi a les organitzacions de formació  forma part del grup EDO i investiga sobre el funcionament dels centres de formació, ja siguin escoles, instituts, universitats o altres institucions que tenen per objecte la formació per tal de veure què dificulta en aquesta organització de poder innovar.
Disposa, fruit d'aquests estudis, instruments per diagnosticar la cultura del centre, el clima, les resistències i fa propostes d'estratègies a seguir per reeixir en el canvi.

Research lines: 
 • El canvi de cultura a les universitats.
 • El genere a les organitzacions: visibilitat, lideratge, participació, poder,..
 • El conflicte, clima, comunicació i cultura organitzacional.
 • La gobernança a les universitats.
Capacities / services: 
 • Diagnòstic del potencial de canvi d'un  grup/centre/institució de formació.
 • Assessorament als centres i als seus directius per endegar i conduir  processos de canvi.
 • Estudi de la cultura organitzacional d'una organització de formació.
 • Formació sobre gestió del canvi a la universitat.
 • Coach de lideratge educatiu.

Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)

Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)
Catalan
Joaquín Gairín Sallán

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-247 (Campus de la UAB)
08193, Bellaterra

+34 93 581 16 19
Group's presentation: 

L’Equip d’EDO és la culminació d’un procés de més de dues dècades en el qual s’han organitzat grups de treball al voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritat. L’Equip EDO es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques en el camp de les organitzacions. Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999, reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, i revalidat en la convocatòria de l’AGAUR de 2009 (SGR2009-397), el seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.
Els objectius preferents de EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen o es poden utilitzar. Coherentment són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

Research lines: 
 • Grup CCUC (Canvi de Cultura a les Universitats Contemporànies).
 • Grup DEMOS (Desenvolupament i Millora de les Organitzacions).
 • Grup DO (Desenvolupament Organitzatiu).
 • Grup EDURISC (Grup de Recerca en l’anàlisi de les polítiques públiques vinculades a la governança del risc en l’àmbit escolar i educatiu).
 • Grup GREI (Grup de Recerca en Educació Intercultural).
 • Grup sobre Tutoria Universitària.
 • Grup ERDISC (Inclusió educativa i social).
Capacities / services: 
 • Consultoria i assessorament sobre desenvolupament organitzatiu a les institucions de formació /educatives.
 • Formació i formació de formadors en desenvolupament organitzatiu.
 • Creacio i gestió del coneixement en les organitzacions de formació/ educatives.
 • Avaluació, innovació i investigació en organitzaciones de formació/ educatives.

Coalicions, incentius i disseny institucional en la presa de decisions col·lectives (CODE)

Coalicions, incentius i disseny institucional en la presa de decisions col·lectives (CODE)
Catalan
Jordi Massó
+34 93 581 23 70
Group's presentation: 

En el grup CODE ens dediquem a l’estudi de la presa de decisions col•lectives i al disseny de mecanismes i institucions en contexts on els grups, les xarxes o les coalicions juguen un paper rellevant en la configuració dels incentius individuals i, en general, en la determinació del resultat de la decisió col•lectiva.
La nostra contribució fonamental és que posem l’èmfasi en el paper de les estructures de relacions que connecten als agents i en els incentius individuals que aquestes estructures generen en la presa de decisions col•lectives.
Un dels objectius fonamentals del grup és la anàlisi de mecanismes, existents o motivats teòricament, que induexin als agents a comportar-se eficientment. En l’aspecte més aplicat de la nostre proposta, ens volem centrar principalment en l’estudi dels mecanismes utilitzats per les instituciones públiques com escoles, universitats o hospitals per asignar estudiants o metges interns.

Research lines: 
 • Teoria de l'elecció social.
 • Disseny de mecanismes.
 • Problemes d'assignació bilaterals.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a l’optimització de l’asignació de recursos humans i/o places a les institucions públiques.
 • Modelització de negociacions col·lectives i/o empresarials.
 • Assessorament per a la planficació estratègica.
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Catalan
Antonio Martin Artiles
+34 93 581 13 83
Group's presentation: 

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. Actualment forma part del Institut d’Estudis del Treball de la UAB com a unitat de recerca especialitzada.
El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.
El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col•laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

Research lines: 
 • Qualificacions professionas i competències.
 • Organització del Treball.
 • Mercat de treball.
 • Relacions Laborals.
Capacities / services: 
 • Estudis d'organització del treball.
 • Estudis sobre qualificaciones i competències professionals.
 • Estudis sobre el mercat de treball.
 • Estudis sobre Desenvolupament local .
 • Estudis sobre Innovació tecnológica.

Pages

Subscribe to RSS - Empresa i organitzacions
Campus d'excel·lència internacional U A B