Educació i polítiques educatives

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu
Catalan
Maria Jesús Comellas i Carbó
+34 616 196 747
Group's presentation: 

GRODE (Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu) és un grup que parteix de fer la recerca amb els agents (professionals que treballen en diferents realitats amb objectius educatius) i agències implicades (centres educatius, associacions i institucions) per tal de poder prendre decisions a partir d'una anàlisi compartida.
 
Actua en educació formal i no formal en temes vinculats a la convivència, la prevenció de la violència en els centres educatius, famílies, coeducació, especialment, amb un enfocament psicopedagògic i social.
La recerca que es fa en el marc d’ aquest grup interdisicplinar permet fer aportacions amb una mirada amplia a la realitat que s'analitza.
El grup és membre actiu d'organismes internacionals i participa periòdicament a activitats d'intercanvi amb altres països on hi té una consideració especialment per l'enfocament i treball de recerca acció i participació amb les persones professionals implicades.

Research lines: 
 • Convivència i prevenció de la violència a les escoles.
 • Debat educatiu interprofessional i amb les families.
 • Coeducació.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència en els centres educatius.
 • Elaboració d’informes de diagnòstic de la convivència als centres educatius.
 • Formació dels professionals de la intervenció educativa.
Àmbit - grup de recerca: 

GISTAL

GISTAL
Catalan
Núria Silvestre
+34 93 581 29 99, +34 649 205 719
Group's presentation: 

El centre específic de recerca GISTAL, és un  grup de recerca interdisciplinar que enfoca els problemes en l'adquisició del llenguatge oral fent especial èmfasi en els derivats de la sordesa. Els resultats de les seves recerques poden tenir interés en l'orientació terapeútica i logopèdica de les criatures afectades així com en el suport als medis educatius en els que creix principalment família i escola.

Research lines: 
 • Les adquisicions prelingüístiques en les criatures amb dificultats.
 • Estils educatius i comunicació en el medi familiar.
 • La comunicació entre bebés amb dificultats i bebés amb desenvolupament típic.
 • Efectes de les diferents pròtesis auditives.
 • La adaptació de la subtitulació a la població amb sordesa.
Capacities / services: 
 • Orientació i consell familiar en els casos de criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 • Orientació a les escoles bressol per acollir criatures amb dificultats en l'adquisició del llenguatge oral.
 • Orientació per l'inclusió escolar.

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural

Grup de Recerca d'Estudis d'Història Cultural
Catalan
Ricardo García Cárcel
+34 93 581 32 27
Group's presentation: 

El GREHC és un equip d’investigació dedicat a l’anàlisi de l’evolució de la cultura a l’Època Moderna des de la perspectiva dels mitjans de comunicació més que des de l’òptica tradicional dels continguts dels missatges.  Amb diverses línies de recerca actualment vigents, el GREHC aplega a investigadors de la UAB dedicats a la història cultural en època moderna i també d’altres investigadors espanyols i estrangers dins el camp principal de la història cultural. Aquesta tasca col·lectiva i col·laborativa nodreix les activitats del GREHC, tals com l’auspici de tesis doctorals, l’organització de seminaris, col·loquis i congressos i la promoció de publicacions especialitzades.

Research lines: 
 • Llibre i lectura a l'Àntic Règim.
 • Discurs religiós.
 • Inquisició i censura.
 • Educació i comunicació.
 • Púlpit i confessionari.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a cicles de conferències, exposicions, programes de formació contínua, en els que podem aportar diferents punts de vista pluridisciplinaris: història de la cultura literària, artística, política, sociologia.
 • Desenvolupament de continguts per a mitjans de comunicació diversos, inclosos espais webs.
 • Elaboració de continguts en relació a la comprensió històrica dels problemes del món actual: integrismes religiosos, delimitació de gèneres, mestissatges i hibridismes culturals.

Grup de recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI)

Grup de recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI)
Catalan
David Duran
+34 93 581 26 78
Group's presentation: 

El Grup de recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) és un equip que desenvolupa projectes basats en l'aprenentatge entre iguals i investiga sobre ells per tal de millorar-los.

Entenem que és possible organitzar la interacció entre iguals (persones que ocupen un estatus similar i que cap d'elles acuta com a ensenyant professional de l'altra), de manera que les persones aprenguin unes d'altres.

En aquest sentit treballem, sobretot, amb mètodes d'aprenentatge cooperatiu i tutoria entre iguals.
Som un grup de recerca de l'ICE-UAB i estem adherits a SINTE (grup de recerca consolidat).

Research lines: 
 • Tutoria entre iguals per al desenvolupament de les competències lingüístiques (lectura i comprensió lectora en català, castellà, euskera i anglès) i competències musicals.
Capacities / services: 
 • Assessorament en mètodes d’aprenentatge cooperatius.
 • Disseny de programes de tutories entre iguals.
 • Assessorament per programes de tutoria familia.
Àmbit - grup de recerca: 

Pages

Subscribe to RSS - Educació i polítiques educatives
Campus d'excel·lència internacional U A B