adopcions

Catalan

AFIN (Infancies i Famílies)

AFIN (Infancies i Famílies)
Catalan
Diana Marre

Departament de Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B. 1º Pis
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

93 581 46 40
Group's presentation: 

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d'investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l'estudi de les desigualtats i inequitats per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles, en l'àmbit del personal, familiar i social. Té la seva seu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals constitueixen els seus àmbits de recerca i treball prioritaris. Per això, des de l'atenció a la diversitat, s'ocupa de la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i dels desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat .

Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s'ha caracteritzat per un enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l'àmbit acadèmic per arribar als col · lectius amb i per l'interès i benestar treballa.

Research lines: 
  • Infància, adolescència, joventut
  • Reproducció (assistida, subrogació, adopció i acolliment)
  • Família i diversitat familiar
  • Parentalitat (parenting) i capacitats parentals
  • Gènere, diversitat i orientació sexual, raça i etnicitat, discapacitat i capacitats diverses, interseccionalitat
  • Polítiques públiques i intervenció social
Capacities / services: 
  • Estudis, diagnòstics i anàlisis
  • Consultoria i assessorament
  • Formació
  • Acompanyament i intervencions terapèutiques
Subscribe to RSS - adopcions
Campus d'excel·lència internacional U A B