Serveis UAB

vphc capacitats

Valorització del Patrimoni Històric i Cultural


 

Assessorament històric

Valorització del Patrimoni bibliogràfic i documental

Assessorament en polítiques culturals

Gestió cultural: creació i comissionariat d’exposicions i organització d’ activitats culturals

Edicions de partitures i de CD’s

Assessorament teatral

Assessorament a editorials

Anàlisi tècnica i datació d’obres d’art

Campus d'excel·lència internacional U A B