Transferència de coneixement

Paraules clau:
transferència/ mapa/ objecte i activitats/ UAB

 

En sentit ampli el concepte de transferència en Ciències Socials i Humanitats fa referència a la creació de valor mitjançant la col·laboració amb empreses, institucions i agents socials a partir del coneixement científic en aquest àmbit. La UAB, mitjançant la creació del Vicerectorat de Transferència Social i Cultural va impulsar les iniciatives en aquest àmbit. 

Fins a finals dels anys 90, el terme més emprat en la definició dels processos de transferència era el de transferència de tecnologia, que implicava que el que es transferia era quelcom material. 

A partir d’aquell moment, coincidint amb els estudis emergents sobre les economies basades en el coneixement, s’utilitza de forma habitual el concepte de transferència de coneixement, que no només s'aplica a coses materials, sinó també al know how associat a aquestes i al coneixement generat per disciplines com les ciències socials i humanes, que tenen un gran impacte socioeconòmic.


 

Campus d'excel·lència internacional U A B