Serveis UAB

sis capacitats

Salut i SocietatAssessorament sobre prevenció de riscos laborals

Assessorament per a la prevenció de pràctiques tradicionals perjudicials.

Elaboració d’indicadors sobre el nivell de vida de la població

Estudis socials de la salut des d’una perspectiva de gènere

Campus d'excel·lència internacional U A B