Què es pot transferir en CSiH?

Les activitats en ciències socials i humanes que es realitzen a la UAB  poden tenir la funció d'acompanyament en qualsevol tipus de procés d'aplicació d'una nova tecnologia o de creació de les continguts per a la indústria de cultura i en l’àmbit de l’oci.

 La transferència de coneixements es fa en forma de:

 •  Els resultats de projectes d’investigació ja realitzats.
 •  Els resultats del desenvolupament d’un projecte d’investigació que s’acordi amb un tercer interessat, formalitzat a través d’un conveni o contracte.

Els tipus de resultats transferibles en l’àmbit de les ciències humanes i socials són molt diversos. Fins al dia d'avui tenim exemples de transferència que han estat formalitzats documentalment com a:

 • informes econòmics de tot tipus, d’impacte, de cost-benefici 
 • estudis sociològics 
 • dictàmens jurídics 
 • desenvolupament de projectes historiogràfics, artístics,... 
 • peritatges
 • excavacions arqueològiques
 • traduccions
 • tests psicològics
 • disseny de plans educatius
 • programari fet a mida per a diversos àmbits (traducció, jurisprudència, aprenentatge...)
 • formació a mida
 • plans de comunicació empresarial
 • valoracions de patrimoni.  Com explotar els resultats científics?

  L'explotació dels resultats es realitza a través de:


  Campus d'excel·lència internacional U A B