Proprietat intel·lectual

| Què és la proprietat intel·lectual i industrial?
| Què es pot protegir en l'àmbit de les CSiH?
| Quines són les modalitats?
| Com protegir un coneixement?

 

 ? Què és la proprietat intelectual i industrial? 

 Representa el conjunt de drets legals de l’activitat intel·lectual en els camps científic, industrial, literari i artístic.  

Propietat intel·lectual:

 • Es protegeix el dret del creador a ser reconegut com a tal, a registrar la seva obra i controlar l’ús que se'n fa. En el camp de les ciències socials i humanes, el creador d’una obra científica, artística o literària pot explotar-la directament o mitjançant un acord amb tercers.
 • Els drets d’autor són la forma de dret sobre aquest tipus de produccions que contempla la llei, i no requereixen un registre ja que aquests drets sorgeixen en el mateix moment de la seva creació, tot i que es recomana registrar-los en els Registres de la Propietat Intel·lectual o davant de notari.

Propietat industrial:

 • Protegeix invencions com dissenys industrials, marques i noms comercials, a través de la sol·licitud i obtenció de patents, models d’utilitat, i marques.  
 •  Les invencions han de complir tres requeriments bàsics:

- novetat,
- que presentin activitat inventiva,

- que tinguin aplicació industrial.

Les patents donen dret exclusiu a qui les detenta i impedeixen que tercers les fabriquin i venguin sense el permís del seu propietari.

El més habitual és que els resultats de la transferència en ciències socials i humanes siguin susceptibles de ser protegits a través de la propietat intel·lectual, per bé que els resultats del tipus eines o plataformes relacionades amb les Tecnologies de la Informació puguin ser-ho a través de la propietat industrial.

 Tornar


? Què es pot protegir en l'àmbit de les CSiH?

 • Obres científiques i literàries;
 • Composicions musicals;
 • Obres teatrals, coreografies i pantomimes;
 • Obres cinematogràfiques i àudiovisuals;
 • Escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, fotografies i obres plàstiques, siguin o no aplicades;
 • Projectes, plànols, maquetes d'obres arquitectòniques o d'enginyeria, gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia o la ciència;
 • Programes d'ordinador;
 • Bases de dades;
 • Pàgines web i obres multimedia;
 • Actuacions d'artistes, interprets i executants;
 • Produccions fonogràfiques, audiovisuals i editorials.

 Tornar


?Modalitats de la propietat intel·lectual i industrial

La creació, la gestió i l'ús de les IPR Intelectual Property Rights (tant els seus IPR com els dels altres) són elements essencials de la vida acadèmica.

modalitat d'IPR propòsit d'ús
Drets d'autor

Una forma de protecció proporcionada per les lleis vigents en la majoria de països per als autors d'"obres originals" incloent-hi obres literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals.

Creative Commons

Una forma estandarditzada que permet al creador de mantenir els seus drets d'autor i al mateix temps permetre  alguns usos de la seva obra.
Disseny industrial Protegeix l'aperença (en 2 o 3 dimensions) d'un producte.
Marca Distingeix béns o serveis d'una empresa.
Protecció de topografies de semiconductors Protegeix circuits integrats electrònics.
Varietat vegetal Protegeix noves varietats vegetals.
Patent Protegeix productes, dispositius o processos (tecnologia).
Secret industrial Protegeix informació confidencial.

Tornar


? Com procedir per protegir un coneixement?

El procediment depèn del caràcter de l’obra i de la protecció que hi volem donar. Hi ha varis instruments que es poden aplicar per protegir els vostres drets. Per exemple: el Registre, L'I.S.B.N. (International Standard Book Number), el Copyright...
Per determinar el que millor s'adiu al vostre cas poseu-vos en contacte amb Parc de Recerca UAB  tel. 93 586 88 91.
 

Tornar

Campus d'excel·lència internacional U A B