Projecte "Open Acces"

? L’any 2008 la Comissió Europea (CE) va llançar el pilot d’Accés Obert o Open Access, que té per objectiu garantir que els resultats dels projectes finançats per la CE siguin oferts al públic de manera gratuïta.

? Sota aquest pilot s’espera que els beneficiaris de les set àrees del Programa Marc (Energia, Medi Ambient, Salut, Tecnologies de la Comunicació i la Informació, Ciències Socials i Humanitats, e-Infrastructures i Ciència en Societat) dipositin els articles que es generin en un repositori institucional.

? Per donar cobertura al pilot la CE finança el projecte Open Aire www.openaire.eu que proporciona la infraestructura necessària per implementar el projecte.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT participa en el projecte Open Aire coordinant el projecte a Espanya.

? La UAB hi participa a través del Servei de Biblioteques que disposa del Dipòsit Digital de Documents - l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la universitat.

Més informació: s.biblioteques@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B