Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)

  • Territoris, poblaments, esglesies i fortificacions medievals.
  • Fiscalitat medieval - feudalisme - régim dominical - cerámica medieval - producció agrària i indústries medievals

Establert l'any 2005, el grup de recerca Ocorde està format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Euskal Herriko Unibersitatea. Des d'aleshores el grup condueix activitats de recerca interdisciplinàries centrades en l'estudi històric del poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI. Aquestes tasques combinen l'estudi de les fonts llatines i àrabs amb l'anàlisi toponímica i la pràctica arqueològica sistemàtica, obtenint resultats innovadors per a la historiografia de l'Alta Edat Mitjana. Tot seguint aquesta metodologia, s'inicià una línia de recerca en torn a una desconeguda xarxa de torres de guaita i senyals implantada per l'estat islàmic a la Península durant el segle VIII, així com una altra sobre l'organització fiscal d'aquest primer estat andalusí. La celebració i publicació dels congresos internacionals "Fars de l'Islam" i "Teoria i pràctica fiscal a l'occident llatí i a Dar al-Islam" proven els avenços assolits en aquests camps.

Català
+ 34 93 581 32 34
Ramon Martí
Research group name: 
Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)
  • - Detecció i estudi de jaciments arqueológics medievals
  • Excavació, consolidació i posada en valor de jaciments medievals.
  • Asesorament documental i arqueològic d'entitats locals i comarcals.
  • Estudi i catalogació de fonts escrites medievals.
  • Estudi i inventari del patrimoni immoble medieval (format SIG).
  • Cartografia històrica digitalitzada.
Campus d'excel·lència internacional U A B