Institut de Dret i Tecnologia (IDT)

  • Dret, Internet i web semàntica (models semàntics, ontologies jurídiques, llenguatges XML i OWL, data mining, etc.).
  • Dret i sistemes de gestió de la informació, de les dades, dels sistemes de seguretat i privacitat.
  • Tecnologies mòbils aplicades al dret, als serveis jurídics, i a la resolució alternativa de conflictes (ODR, mediació, negociació, arbitratge, etc.).
  • Sociologia del Dret.

L’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDT-UAB) és un centre especial de recerca (CER) creat l’any 2005 que compta amb experiència i projecció internacional de primer ordre. L'IDT és membre del Free Access to Law, una xarxa internacional que aplega diferents centres i instituts que impulsen el lliure accés a la informació jurídica online, i també està adscrit a diverses institucions, associacions i grups internacionals sobre dret i tecnologia (IAAIL, JURIX, STI, etc).
Situat a la Facultat de Dret, el centre va es crear precisament amb la finalitat d'impulsar projectes conjunts d’universitat/empresa a partir de l'experiència prèvia del Grup d’Estudis Sociojurídics, GRES (grup d’excel·lència de la UAB). L’objectiu central de l’IDT és doncs desenvolupar recerca avançada en dret i tecnologia des d’una perspectiva interdisciplinària, de manera que juristes, científics socials, enginyers informàtics, del coneixement, biotecnòlegs, etc. cooperin en el desenvolupament de projectes, aplicacions i coneixement en l’àmbit de les institucions del dret. A més, l’Institut disposa del Laboratori d’Anàlisi Qualitativa i Audiovisual de Dades (IDT-Lab), un servei oficial de la UAB que desenvolupa mètodes d’anàlisi de dades i treballa en la incorporació de noves tecnologies multimèdia. L'any 2012 l'IDT endega el Joint Erasmus Mundus Doctorate on Law, Science and Technology, el primer programa de Doctorat Erasmus Mundus de la UAB, en col.laboració amb les universitats de Bologna i Torino (Itàlia), Mykolas Romeris University (Lituània) i la Universitat de Luxembourg, a més d'altres partners associats.
Actualment  l'equip de l’IDT el formen una trentena d’investigadors procedents de la Facultat de Dret de la UAB i altres institucions de l’àmbit acadèmic i empresarial, amb col.laboradors externs del món de l’empresa, les organitzacions del mercat jurídic i els professionals del Dret.

Català
+34 93 581 22 35
Marta Poblet Balcell
Research group name: 
Institut de Dret i Tecnologia (IDT)
  • Coordinació i execució de projectes de recerca nacionals i internacionals sobre dret i web semàntica, privacitat online, seguretat, cibercriminalitat, open data, etc.
  • Modelització del dret des de la perspectiva de les necessitats dels usuaris d’Internet.
  • Desenvolupament de tecnologies multimedia aplicades al dret i als operadors jurídics.
Campus d'excel·lència internacional U A B